Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU SRDCEKardiologové se na nedávném kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) poprvé seznámili s novými doporučenými postupy. Odborníci na nemoci srdce se shodují, že jednou z nejdůležitějších změn byla aktualizace doporučení pro léčbu srdečního selhání.1 Nově se zde k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním se zachovalou i mírně sníženou ejekční frakcí objevují v nejvyšší třídě doporučení IA glifloziny (empagliflozin2 a dapagliflozin3). 

Srdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě, v ČR je nejčastější příčinou interní hospitalizace. V příštích 25 letech lze dle odborníků očekávat 50% nárůst hospitalizací pro srdeční selhání. Zároveň kardiologové odhadují, že až třetině opakovaných hospitalizací lze předejít lepší edukací pacienta a organizací zdravotní péče.

ESC představila na svém kongresu čtyři nová léčebná doporučení a jednu aktualizaci guidelines z roku 2021 týkající se právě léčby pacientů se srdečním selháním.

„V tomto ohledu došlo k paradoxní situaci, jelikož aktualizace doporučení spíše dohání již zavedenou klinickou praxi, než aby ji měnila. Od května letošního roku má v České republice empagliflozin úhradu na léčbu srdečního selhání se zachovalou a mírně sníženou ejekční frakcí, ale v doporučeních dosud uveden nebyl. Většinou tomu bývá naopak," říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., nově zvolený předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Předmětem aktualizace je tak právě uvedení SGLT2 inhibitorů (empagliflozin a dapagliflozin) do třídy doporučení IA pro léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním v celém spektru ejekční frakce levé komory.

„Aktualizována byla také doporučení v oblasti prevence srdečního selhání, kde jsou nově doporučeny glifloziny u pacientů s chronickým onemocněním ledvin pro snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality, a to s diabetem i bez něj," doplňuje prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., vedoucí ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce.

Novinkou je také silnější doporučení k použití intravenózního železa

Aktualizace se také týkala podávání intravenózního železa v různých formách pacientům s jeho nedostatkem, a to pro snížení rizika hospitalizace při akutním, ale i chronickém srdečním selhání. Čtyři nová doporučení se pak věnovala léčbě infekční endokarditidy, akutních koronárních syndromů, léčbě kardiomyopatií a péči o pacienty s diabetem 2. typu a kardiovaskulárními onemocněními.

........................................................

Edukace pacientů

V září byla také spuštěna česká verze komplexního edukačního portálu ke kardio-vaskulární  problematice pro pacienty, který funguje na odkaze https://www.healthy-heart.org/cs/

Healthy-heart.org je portál garantovaný a spravovaný European Association of Preventive Cardiology. Obsahuje aktuální a ověřené informace k řadě témat, například o dietách a cvičení, které srdci prospívají, o předvídání rizik KV chorob, o varovných signálech KV příhod, nebo zde pacienti naleznou odpovědi na nejčastější otázky, které ostatní často kladou svému kardiologovi. 

MaVePR

Reference:
1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad195. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Epub ahead of print. https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad195/7246292
2. Souhrn údajů o přípravku Jardiance. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_cs.pdf
3. Souhrn údajů o přípravku Forxiga. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_cs.pdf

KARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍ

ČTYŘI SIGNÁLY SRDEČNÍCH OBTÍŽÍ

KRIZE VE SPOLEČNOSTI OHROŽUJÍ SRDCE

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY