Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU SRDCEKardiologové se na nedávném kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) poprvé seznámili s novými doporučenými postupy. Odborníci na nemoci srdce se shodují, že jednou z nejdůležitějších změn byla aktualizace doporučení pro léčbu srdečního selhání.1 Nově se zde k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním se zachovalou i mírně sníženou ejekční frakcí objevují v nejvyšší třídě doporučení IA glifloziny (empagliflozin2 a dapagliflozin3). 

Srdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě, v ČR je nejčastější příčinou interní hospitalizace. V příštích 25 letech lze dle odborníků očekávat 50% nárůst hospitalizací pro srdeční selhání. Zároveň kardiologové odhadují, že až třetině opakovaných hospitalizací lze předejít lepší edukací pacienta a organizací zdravotní péče.

ESC představila na svém kongresu čtyři nová léčebná doporučení a jednu aktualizaci guidelines z roku 2021 týkající se právě léčby pacientů se srdečním selháním.

„V tomto ohledu došlo k paradoxní situaci, jelikož aktualizace doporučení spíše dohání již zavedenou klinickou praxi, než aby ji měnila. Od května letošního roku má v České republice empagliflozin úhradu na léčbu srdečního selhání se zachovalou a mírně sníženou ejekční frakcí, ale v doporučeních dosud uveden nebyl. Většinou tomu bývá naopak," říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., nově zvolený předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Předmětem aktualizace je tak právě uvedení SGLT2 inhibitorů (empagliflozin a dapagliflozin) do třídy doporučení IA pro léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním v celém spektru ejekční frakce levé komory.

„Aktualizována byla také doporučení v oblasti prevence srdečního selhání, kde jsou nově doporučeny glifloziny u pacientů s chronickým onemocněním ledvin pro snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality, a to s diabetem i bez něj," doplňuje prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., vedoucí ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce.

Novinkou je také silnější doporučení k použití intravenózního železa

Aktualizace se také týkala podávání intravenózního železa v různých formách pacientům s jeho nedostatkem, a to pro snížení rizika hospitalizace při akutním, ale i chronickém srdečním selhání. Čtyři nová doporučení se pak věnovala léčbě infekční endokarditidy, akutních koronárních syndromů, léčbě kardiomyopatií a péči o pacienty s diabetem 2. typu a kardiovaskulárními onemocněními.

........................................................

Edukace pacientů

V září byla také spuštěna česká verze komplexního edukačního portálu ke kardio-vaskulární  problematice pro pacienty, který funguje na odkaze https://www.healthy-heart.org/cs/

Healthy-heart.org je portál garantovaný a spravovaný European Association of Preventive Cardiology. Obsahuje aktuální a ověřené informace k řadě témat, například o dietách a cvičení, které srdci prospívají, o předvídání rizik KV chorob, o varovných signálech KV příhod, nebo zde pacienti naleznou odpovědi na nejčastější otázky, které ostatní často kladou svému kardiologovi. 

MaVePR

Reference:
1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad195. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Epub ahead of print. https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad195/7246292
2. Souhrn údajů o přípravku Jardiance. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_cs.pdf
3. Souhrn údajů o přípravku Forxiga. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_cs.pdf

KARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍ

ČTYŘI SIGNÁLY SRDEČNÍCH OBTÍŽÍ

KRIZE VE SPOLEČNOSTI OHROŽUJÍ SRDCE

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Třetí zářijovou sobotu si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. Slaví se ve více než 50 zemích na všech kontinentech jako poděkování všem dárcům krvetvorných buněk. Český červený kříž oceňuje humánní přístup a obětavost těch, kteří darovali krvetvorné buňky za účelem záchrany zdraví či života, a letos počtvrté předal 43 dárcům Plaketu prof. Haška – významného českého imunologa, který svými mezinárodně uznávanými objevy vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně. Slavnostní oceňování se odehrálo 16. září v prostorách Kaiserštejnského paláce.

NOVÁ ŘEDITELKA SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povede Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., která vystřídá dosavadní ředitelku Mgr. Irenu Storovou, MHA. 19. 9. 2023 to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Podrazilovou vybral do čela ústavu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na základě výsledků výběrového řízení. Podrazilová je předsedkyní lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, kde měla na starost agendu lékové politiky. V minulosti v SÚKL působila na postu ředitelky sekce cen a úhrad. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se především na dostupnost léků.

VII. 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONAL

6. 9. 2023 odstartoval další 3D online kongres, tentokrát z Polska. 30denní kongres je určen lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. Na programu budou mj. témata: management v lékárně, novinky v antibiotické terapii, nedostatek léků v lékárnách, ovlivnění mikrobiomu pomocí fytoterapie, cévní věk nebo historie polských lékáren. K vidění bude srdce ve virtuální místnosti a na své expozice zvou kongresoví partneři. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů. Registrujte se na www.healthcomm.cz

FIALOVÁ JÍZDA

20. září je každoročně po celém světě dnem onkogynekologických diagnóz. World GO Day připomíná důležitost prevence a časného záchytu gynekologických nádorových onemocnění. Přidejte se k tradiční fialové jízdě, která startuje od 18.00 v ulici Studničkova na pražském Albertově a vyjádřete podporu ženám, které onemocněly! Detaily letošního, již pátého ročníku World GO Day najdete na goday.cz – Tradiční fialová jízda

MEZINÁRODNÍ DEN ALZHEIMEROVY CHOROBY

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby se poprvé slavil v ČR roku 1998. Cílem iniciativy, která připadá na 21. 9., je zvýšit podvědomí a tomto degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Prvními příznaky je zapomnětlivost a emocionální výjevy. Vyléčit se zatím nedá, ovšem v poslední době jsou již velmi slibné výsledky s její stabilizací. Alzheimerova choroba představuje výzvu nejenom pro vědce, ale rovněž pro systém zdravotnictví a sociální služby.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie