Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ INDIKACE PRO KOLCHICINV oblasti výzkumu molekul nadějných pro využití v medicíně neustále probíhá progres. Vědci hledají nové látky, jejich kombinace nebo moderní technologie přípravy léčiv na různá onemocnění. Jde o proces, který využívá širokou škálu moderních přístupů a poznatků v oblasti chemie, molekulární biologie, genetiky nebo například nanotechnologií či biofyziky a dokonce matematiky. Trendem je personalizovaná medicína, kdy molekulární a genetická analýza umožňuje lékařům a vědcům identifikovat specifické biomarkery u pacientů, čímž se otevírá cesta cílené léčby. V imunoterapii se výzkum zaměřuje na vývoj molekul, které zesilují imunitní odpověď nebo naopak ruší mechanismy, kterými se nádorové buňky brání imunitní reakci těla. RNA terapie se zaměřuje na využití různých typů RNA k regulaci genové exprese, což vede k potlačení nežádoucích genů spojených s chorobami. Mnoho nemocí je komplexních a odolávají léčebným strategiím, proto vědci zkoumají kombinace známých léků s imunoterapií a genovou terapií, aby dosáhli synergetických efektů. Nanotechnologie umožňuje vytvoření tak malých částic a struktur, které mohou být cíleně přiváděny k postiženým tkáním a buňkám. A tak bychom mohli pokračovat dál až k biologické léčbě či využití umělé inteligence.

Navíc mnoho již existujících léčiv, která byla původně vyvinuta pro jiné indikace, vědci stále zkoumají pro léčbu onemocnění nových.

Zajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Vždy v této nové rubrice najdete krátký informativní článek, zdroj pro případné detailní prostudování problematiky a komentář autora.

Jako první příspěvek si Karel Šlegr vybral problematiku alkaloidu kolchicin - účinné látky pro léčbu dny, která během pandemie Covid-19 aspirovala na jednu z možných terapeutických molekul. Nyní ji americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Colchicin proti mrtvici

Kolchicin (colchicin) se přirozeně vyskytuje v jedovatém podzimním krokusu: Látka se používá především k léčbě akutních záchvatů dny - nyní FDA schválila přípravek v nízkých dávkách pro profylaxi kardiovaskulárních onemocnění.

Účinná látka kolchicin je skutečně známá z léčby dny. Během pandemie se dostala do popředí zájmu jako možná možnost léčby covid-19. Nyní americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nízkou dávku tohoto alkaloidu pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

V současné době se látka používá k léčbě akutních záchvatů dny. S jejím užíváním je však třeba zacházet opatrně: Při předávkování se mohou rychle objevit příznaky otravy. V některých případech již došlo v důsledku nesprávného použití k úmrtí. Mezitím se při léčbě akutních záchvatů dny často používají jiné léky s lepším bezpečnostním profilem.

Kolchicin se získává především z rostliny ocún jesenní (Colchicum autumnale), dále ho také obsahuje téměř 200 druhů rostlin. V těle člověka se látka běžně nenachází. Využívá se v léčbě dny. Alkaloid z krokusu by se mohl používat i v jiných lékařských oborech: V minulosti již bylo prokázáno, že v nízkých dávkách může přispívat k ochraně kardiovaskulárního systému po srdečním infarktu.

Nyní FDA schválila účinnou látku v této indikaci.

foto: Corri Seizinger - stock.adobe.com

 

Kolchicin vs CRP

Užívání kolchicinu má protizánětlivý účinek, o kterém se předpokládá, že přispívá k pozitivnímu vlivu na kardiovaskulární onemocnění. Základem pro současné schválení nízkých dávek jsou slibné výsledky studie LoDoCo2 - z ní vyplývá, že u pacientů po srdečním infarktu by mohlo dojít k významnému snížení počtu kardiovaskulárních příhod.

C-reaktivní protein (CRP) hraje u těchto onemocnění klíčovou roli: Jeho zvýšení vede k zánětu, který podporuje progresi aterosklerózy a zvyšuje tak riziko různých kardiovaskulárních onemocnění. Kolchicin významně snížil zvýšení CRP a také snížil riziko kardiovaskulárních onemocnění!

Nízká dávka kolchicinu 0,5 mg byla schválena pod názvem Lodoco (Agepha Pharma). Lze jej použít u dospělých pacientů se stávajícím aterosklerotickým onemocněním nebo s více rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/pharmazie/colchicin-gegen-schlaganfall-co/


Nejenom v biologické léčbě se rozšiřují spektra účinku. Příkladem může být i po staletí známý léčivý přípravek s obsahem Kolchicinu. Jeho toxické a terapeutické účinky znali již staří Řekové, kteří jej používali jako účinný jed a byzantští lékaři pro jeho léčebný efekt u dny. Později se kolchicin dostal s arabskými lékaři do Evropy. Kolchicin je nejstarší známý lék v revmatologii, zůstává stále součástí moderní léčby dny, jeho indikace jsou v současné době širší a nejsou omezeny pouze na léčbu akutního dnavého záchvatu. Kolchicin je lék s protizánětlivým účinkem, jehož příznivý efekt se projevil mimo uratické artritidy i u perikarditidy, kde je již téměř rutinně podáván. V období Covidu se osvědčil jeho efekt i u koronarovirové infekce. 

Jak je v článku Pharmacy Adhoc uvedeno, je prokázán i jeho pozitivní vliv u akutního infarktu i dalších projevů ischemické choroby srdeční.

SPC COLCHICUM DISPERT, Státní ústav pro kontrolu léčiv: Databáze léčiv.
Dostupné na: https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/16339

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie