Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ LÉKY MĚNÍ OSUD PACIENTŮJmenoval se Jiří Grossmann, byl hvězdou divadla Semafor a zemřel ve 30 letech na Hodgkinovu chorobu.

„Počet nádorů z mízní tkáně (lymfomů) se do roku 2000 zvyšoval, tímto rokem se křivka přece jen jakoby zastavila," jak říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní hematologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. 

„Nové léky dramaticky mění osud pacientů," tvrdí prof. Trněný, který je i předsedou Kooperativní lymfomové skupiny, „i když některé stále ještě k dispozici nemámePočty transplantací se konkrétně na našem pracovišti v letech 2019 až 2021 nezměnily. Počet pacientů s lymfomem nebo s chronickou lymfocytární leukémií se v naší republice ztrojnásobil, ročně přibývá asi 2500 nemocných. V roce 2020 trpělo některým typem nádoru z mízní tkáně asi 26 tisíc pacientů - pro porovnání počtu osob - je to asi tolik, kolik má město Vsetín."

 

Pacienti i lékaři z Ukrajiny

Ve Všeobecné fakultní nemocnici přijali na příslušné oddělení dvě (a možná už jich je víc) pacientky z Ukrajiny. Počítají s tím, že právě tak jako ostatní specializovaná centra budou léčit i další.

„Přijmeme každého, kdo bude léčbu potřebovat. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že část prostředků pro pomoc Ukrajině i dotace z EU by mohly směřovat i na náklady pro tuto péči," řekl prof. Trněný.

S přijetím pacientů počítají i další hematologicko-onkologická centra a zároveň - právě tak jako Praha - uvítají i zapojení svých kolegů - odborníků z ukrajinských nemocnic: „S českou lékařskou komorou nyní řešíme, jak ukrajinské lékaře co nejrychleji zapojit do našeho systému," vysvětluje prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., z Hemato-onkologické kliniky LF UP Olomouc.

Nejdříve počítáme s tím, že budou tlumočit a technicko-organizačně pomáhat. Potom bude potřeba vyřešit i nutné dokumenty, protože nepředpokládáme, že si všichni stihli vzít k nám vše potřebné. Na některé záležitosti by snad stačilo čestné prohlášení. V našem zdravotnickém systému je hodně potřebujeme; hematoonkologie má v současné době nedostatek lékařů, ale i specializovaných nelékařských profesí. Všichni lékaři, v těchto případech jsou to lékařky, mluví anglicky, ale počítáme pro ně i s kurzy odborné i běžné češtiny, protože přímá domluva s pacientem je nezbytná. Řeší se i podoba tzv. nostrifikačních zkoušek."

Daň za dlouhověkost?

„Svou roli zřejmě hraje špatný životní styl a také stárnutí: Pro dvě třetiny všech lymfomů je typický vyšší věk," tvrdí doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., vedoucí lékařka lymfomové skupiny interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, „ale přesto dokážeme spoustě našich pacientů prodloužit život." 

Doc. MUDr. David Belada, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové dodává, že „díky" covidu dorazila řada pacientů s víc pokročilým onemocněním, a to může snížit jejich vyhlídky na uzdravení. Při těchto typech nemocí stále platí, že je třeba přijít včas.

 

Situace u nás

V České republice funguje 8 vysoce specializovaných hemato-onkologických center pro dospělé, pro děti také 8, z toho 2 s transplantační jednotkou. Jejich dostupnost je srovnatelná s vyspělou Evropou. 

......

Kooperativní lymfomová skupina, z.s. (Czech Lymphoma Study Group - CLSG) je sdružením lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Spolek zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce přinesla řadu výsledků jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

Více informací na www.lymphoma.cz

......

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie. Odborným garantem projektu  je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

......

 

„Výrazné zlepšení v době přežití odráží kvalitu péče našich odborníků," uzavírá do. Trněný. „Potřebovali bychom zrychlit možnosti přístupu k novým lékům a zlepšit způsob jejich úhrady."


Z tiskové konference Kooperativní lymfomové skupiny zpracovala

Mgr. Jana Ulíková

Fota autorka článku

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie