Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ LÉKY MĚNÍ OSUD PACIENTŮJmenoval se Jiří Grossmann, byl hvězdou divadla Semafor a zemřel ve 30 letech na Hodgkinovu chorobu.

„Počet nádorů z mízní tkáně (lymfomů) se do roku 2000 zvyšoval, tímto rokem se křivka přece jen jakoby zastavila," jak říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní hematologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. 

„Nové léky dramaticky mění osud pacientů," tvrdí prof. Trněný, který je i předsedou Kooperativní lymfomové skupiny, „i když některé stále ještě k dispozici nemámePočty transplantací se konkrétně na našem pracovišti v letech 2019 až 2021 nezměnily. Počet pacientů s lymfomem nebo s chronickou lymfocytární leukémií se v naší republice ztrojnásobil, ročně přibývá asi 2500 nemocných. V roce 2020 trpělo některým typem nádoru z mízní tkáně asi 26 tisíc pacientů - pro porovnání počtu osob - je to asi tolik, kolik má město Vsetín."

 

Pacienti i lékaři z Ukrajiny

Ve Všeobecné fakultní nemocnici přijali na příslušné oddělení dvě (a možná už jich je víc) pacientky z Ukrajiny. Počítají s tím, že právě tak jako ostatní specializovaná centra budou léčit i další.

„Přijmeme každého, kdo bude léčbu potřebovat. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že část prostředků pro pomoc Ukrajině i dotace z EU by mohly směřovat i na náklady pro tuto péči," řekl prof. Trněný.

S přijetím pacientů počítají i další hematologicko-onkologická centra a zároveň - právě tak jako Praha - uvítají i zapojení svých kolegů - odborníků z ukrajinských nemocnic: „S českou lékařskou komorou nyní řešíme, jak ukrajinské lékaře co nejrychleji zapojit do našeho systému," vysvětluje prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., z Hemato-onkologické kliniky LF UP Olomouc.

Nejdříve počítáme s tím, že budou tlumočit a technicko-organizačně pomáhat. Potom bude potřeba vyřešit i nutné dokumenty, protože nepředpokládáme, že si všichni stihli vzít k nám vše potřebné. Na některé záležitosti by snad stačilo čestné prohlášení. V našem zdravotnickém systému je hodně potřebujeme; hematoonkologie má v současné době nedostatek lékařů, ale i specializovaných nelékařských profesí. Všichni lékaři, v těchto případech jsou to lékařky, mluví anglicky, ale počítáme pro ně i s kurzy odborné i běžné češtiny, protože přímá domluva s pacientem je nezbytná. Řeší se i podoba tzv. nostrifikačních zkoušek."

Daň za dlouhověkost?

„Svou roli zřejmě hraje špatný životní styl a také stárnutí: Pro dvě třetiny všech lymfomů je typický vyšší věk," tvrdí doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., vedoucí lékařka lymfomové skupiny interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, „ale přesto dokážeme spoustě našich pacientů prodloužit život." 

Doc. MUDr. David Belada, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové dodává, že „díky" covidu dorazila řada pacientů s víc pokročilým onemocněním, a to může snížit jejich vyhlídky na uzdravení. Při těchto typech nemocí stále platí, že je třeba přijít včas.

 

Situace u nás

V České republice funguje 8 vysoce specializovaných hemato-onkologických center pro dospělé, pro děti také 8, z toho 2 s transplantační jednotkou. Jejich dostupnost je srovnatelná s vyspělou Evropou. 

......

Kooperativní lymfomová skupina, z.s. (Czech Lymphoma Study Group - CLSG) je sdružením lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Spolek zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce přinesla řadu výsledků jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

Více informací na www.lymphoma.cz

......

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie. Odborným garantem projektu  je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

......

 

„Výrazné zlepšení v době přežití odráží kvalitu péče našich odborníků," uzavírá do. Trněný. „Potřebovali bychom zrychlit možnosti přístupu k novým lékům a zlepšit způsob jejich úhrady."


Z tiskové konference Kooperativní lymfomové skupiny zpracovala

Mgr. Jana Ulíková

Fota autorka článku

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie