Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPÁLENÍ ŽÁHY POD KONTROLOU CELÝ DENInzertní článek společnosti Krka ČR, s.r.o.

Jícnový reflux

Jícen navazuje na hltan a jsou tak spolu s ústy komponenty horní části trávicího systému. Pomocí peristaltických stahů je jícnem transportována potrava směrem do žaludku. Jícen je dlouhý cca 25 cm a anatomicky odpovídá uložení asi od 6. do 11. obratle. Jeho průměr se přizpůsobuje velikosti polykaného sousta. Z klidových 1, 5 cm se tak dokáže při polykání jídla zvětšit jeho průměr až na dvojnásobek. V horní části jícnu se nacházejí ještě chuťové pohárky pro chuťový vjem z polykané potravy. Jícen je nahoře a dole obklopen dvěma svalovými prstenci - horním a dolním jícnovým svěračem. Otevření horního svěrače spouští polykací reflex, dolní jícnový svěrač (gastroezofageální svěrač) plní funkci ventilu, který se otevírá jen tehdy, má-li polykaná potrava vklouznout do žaludku. Pak se opět uzavře, aby se kyselé žaludeční šťávy nevracely zpět do jícnu. Když dolní jícnový svěrač nefunguje správně, nebo dojde k jeho ochabnutí, vrací se žaludeční obsah zpět do jícnu, což se projeví nejčastěji tzv. pálením žáhy.

Jícnový neboli gastroezofageální reflux je fyziologický, krátkodobý jev, který většina lidí občas zažívá, zvláště po určitém jídle, nebo pokud hned po jídle jedinec například ulehá do vodorovné pozice. Reflux je definován jako zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu. Může se vyskytnout v průběhu celého dne a u jedinců všech věkových kategorií.

Gastroezofageální refluxní choroba (GERD) nastává, když množství žaludeční šťávy, která se dostává návratem do jícnu, překročí normální hranici, nebo vyvolává obtíže a zánětlivé změny na sliznici jícnu. GERD je nejběžnějším onemocněním zažívacího traktu, které postihuje 20 až 30 % osob ve vyspělých zemích. Skladba potravy, nezdravý životní styl a stres způsobují, že se v posledních letech počet lidí s GERD zvyšuje. Projevuje se nadměrným zpětným tokem obsahu žaludku do jícnu - regurgitací a nejčastějším symptomem je pálení žáhy - pyróza.

Pálení žáhy a regurgitace mohou být doprovázeny kyselým či hořkým pocitem v ústech, zápachem z úst, návratem nestrávené potravy do úst, zvracením, pálením jazyka, dokonce vředy v oblasti úst.

Pálení žáhy je jedním z nejčastějších problémů moderního životního stylu

Alespoň jednou ročně se s tímto problémem setká více než polovina lidí, častěji pak muži. Pálení žáhy se objevuje často také kdykoli během těhotenství, většinou pak potíže po porodu odezní. Důležitým faktorem je nejen životospráva, ale i samotná volba potravin a nápojů.

Faktory přispívající k rozvoji GERD:

  • onemocnění (zánět jícnu - ezofagitida, sklerodermie)
  • brániční kýla (Hiátová hernie)
  • nezdravý životní styl (např. stres, alkohol, kouření, kořeněná jídla)
  • nadváha a obezita, přejídání se - velké porce jídla zvyšují tlak v žaludku, což následně tlačí obsah žaludku do jícnu
  • některé léky (např. theofylin, tricyklická antidepresiva, blokátory kalciových kanálů)
  • mechanické poškození dolního jícnového svěrače (např. chirurgický zákrok, balonková dilatace)
  • těhotenství (vliv estrogenu a progesteronu)

Komplikace spojené s pálením žáhy

Gastroezofageální reflux se může také podílet na chronickém kašli, chrapotu, pocitu cizího tělesa v krku (globus), recidivující laryngitidy, některých případech astma bronchiale a vzácněji i na recidivujících infektech dýchacích cest.1

Léčba spočívá v nastavení režimových opatření a farmakoterapii

Samotná režimová opatření v případě GERD většinou nestačí, ale mají velký význam při prevenci recidivy potíží. Úprava stravovacích návyků efekt farmakoterapie podpoří 1: omezení alkoholu, sladkých, tučných nebo smažených pokrmů a nekouření. Rozhodující je rozdělení porcí jídla během dne (optimálně doporučováno 5-6krát denně v menších porcích).

Farmakologická terapie je převážně založena na snížení produkce a agresivity žaludečních šťáv.1 Léky proti pálení žáhy se dělí do tří skupin: antacida, blokátory H2 receptorů a inhibitory protonové pumpy.

Antacida neutralizují kyselinu v žaludku, ale neinhibují její sekreci. Mají rychlý nástup účinku, ale působí pouze krátkodobě (1 až 3 hodiny). Antacida by tedy měla být užívána několikrát denně (4 až 5krát). Vzhledem k četným lékovým interakcím by se měla užívat vždy s časovým odstupem od jiných léčiv. Antacida vedou ke krátkodobé symptomatické úlevě bez prevence recidiv potíží a bez zlepšení slizničního nálezu v jícnu. Lze je využít u mírných forem refluxu, zejména vyvolaných dietní chybou.1

Blokátory H2 receptorů působí nepřímo tak, že inhibují sekreci kyseliny HCl v parietálních buňkách v žaludku. Ke zmírnění příznaků dochází do ½-1 hodiny. Účinkují 6 až 12 hodin, proto by měly být užívány dvakrát denně. Časté užívání může ale vést k vytvoření rezistence, což účinek léčby následně snižuje.

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou nejefektivnějšími léky pro kontrolu sekrece žaludeční kyseliny. Tento postup léčby je vysoce účinný a je dobře tolerován. Léčba PPI patří k nejčastěji užívaným postupům, krátkodobě či dlouhodobě, a je jimi léčeno 10-20 % naší populace. Pantoprazol, zástupce 1. generace PPI, patří od roku 1997 mezi nejužívanější léčiva z této lékové skupiny vůbec.2 Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickou blokádou protonové pumpy parietálních buněk.

NOLPAZA - JEDNA TABLETA = CELODENNÍ ÚČINEK 3

Léčivý přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety je určen ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků, jako jsou pálení žáhy a kyselá regurgitace u dospělých. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum. Je indikován u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let pro symptomatickou léčbu GERD a pro dlouhodobou léčbu a prevenci recidivy refluxní ezofagitidy. Další indikací u dospělých je profylaxe gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními protizánětlivými léčivými přípravky (NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID. Doporučená dávka je 20 mg pantoprazolu, tj. 1 tableta denně.

Pantoprazol je rychle absorbován a maximálních koncentrací v plazmě je dosaženo i po jednorázové perorální dávce 20 mg.

Maximálních sérových koncentrací kolem 1-1,5 μg/ml je dosaženo průměrně za 2-2,5 h po podání, a tyto hodnoty zůstávají konstantní i po opakovaném podávání.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy může pacient zaznamenat po prvním dnu léčby, kdy dochází k inhibici žaludeční kyseliny. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2-3 dnů. Bez porady s lékařem léčba nemá překročit 4 týdny. 

Nolpaza působí v místě sekrece žaludeční kyseliny 3

Žaludeční kyselina HCl je produkována parietálními buňkami v žaludku. Pantoprazol inhibuje působení protonové pumpy v těchto buňkách, čímž přímo kontroluje sekreci HCl. Pantoprazol se konvertuje na aktivní formu v kyselém prostředí parietálních buněk, kde inhibuje enzym H+, K+-ATPasu, tj. finální stádium tvorby HCl v žaludku. Tato inhibice je závislá na dávce a ovlivňuje jak bazální, tak i stimulovanou sekreci kyseliny. U většiny pacientů je vymizení příznaků dosaženo v průběhu 2 týdnů a k ústupu pálení žáhy a příznaků kyselého refluxu dochází do 1 týdne. Stejně jako u jiných PPI a inhibitorů H2 receptorů způsobuje léčba pantoprazolem snížení acidity v žaludku, a tím zvyšuje gastrin v poměru ke snížení acidity. Zvýšení gastrinu je reverzibilní. Jelikož se pantoprazol váže na enzym distálně od úrovně buněčných receptorů, může inhibovat sekreci HCl nezávisle na stimulaci jinými látkami (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek léčivé látky je stejný při perorálním i intravenózním podání.

NOLPAZA - Dlouhodobá úleva od pálení žáhy

 

  • Kontroluje pálení žáhy během dne i noci

  • Pro pacienty s častými symptomy

  • Pouze jedna enterosolventní tableta denně

Literatura:

1. Kroupa R. JAK PŘEDEJÍT PÁLENÍ ŽÁHY A JAK JI LÉČIT. Interní Med. 2008; 10 (12): 578-580.

2. Lukáš M. Pantoprazol v klinické praxi. Gastroent Hepatol 2018; 72(5): 458-460.

3. Aktuální SPC Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety

NOLPAZA
Zkrácená informace o přípravku 

Název přípravku: Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety. Složení: 1 enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum). Indikace: Bez porady s lékařem: Ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.  Dávkování: Bez porady s lékařem:  Doporučená dávka je 20 mg pantoprazolu (1 tableta) denně. K dosažení úlevy od příznaků onemocnění může být nutné užívat tablety po dobu 2-3 po sobě následujících dnů. Jakmile je dosaženo úlevy od příznaků, léčba má být ukončena. Bez porady s lékařem léčba nemá překročit 4 týdny. Pokud nedojde k dosažení úlevy od příznaků po 2 týdnech nepřetržité léčby, pacient má být poučen, aby se poradil s lékařem. U starších pacientů nebo u pacientů s renálním nebo jaterním poškozením není nutná úprava dávky. Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti se nedoporučuje podávání přípravku Nolpaza dětem a dospívajícím do 18 let ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků. Tablety se nesmí žvýkat ani drtit, mají se polykat celé 1 hodinu před jídlem a zapít trochou tekutiny. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku, substituované benzimidazoly, sorbitol nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se mají v průběhu léčby pantoprazolem pravidelně kontrolovat jaterní enzymy, zejména při dlouhodobém užívání. Užívání přípravku k prevenci gastroduodenálních vředů vyvolaných NSAID se má omezovat na pacienty, u nichž je potřeba pokračovat v léčbě NSAID a mají zvýšené riziko vzniku gastrointestinálních komplikací. Symptomatická odpověď na pantoprazol může zakrýt příznaky maligního onemocnění žaludku a tím zpozdit stanovení diagnózy. Pokud se vyskytne jakýkoliv varovný příznak (např. výrazný nechtěný úbytek hmotnosti, opakující se zvracení, dysfagie, hematemeze, anémie nebo melena) a v případě podezření na přítomnost nebo potvrzení žaludečního vředu, je třeba vyloučit malignitu. Současné podávání pantoprazolu s inhibitory HIV proteázy jako atanazavir se nedoporučuje. Pantoprazol může snížit absorpci vitaminu B12. Může se mírně zvýšit riziko gastrointestinálních infekcí. U pacientů léčených dlouhodobě inhibitory protonové pumpy (IPP), jako je pantoprazol, byly vzácně hlášeny případy závažné hypomagnesemie. IPP, obzvláště pokud jsou podávány ve vysokých dávkách a dlouhodobě (déle než 1 rok), mohou mírně zvyšovat riziko zlomenin proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlů, zejména u starších osob a osob se známými rizikovými faktory. S PPI jsou velmi vzácně spojeny případy subakutního kožního lupus erythematodes. Zvýšená hladina chromograninu A (CgA) může interferovat s vyšetřením neuroendokrinních tumorů. Bez porady s lékařem: Pacienti mají být poučeni, aby se poradili s lékařem, jestliže: - zjistí neúmyslný úbytek hmotnosti, anémii, krvácení do trávicího ústrojí, dysfagii, přetrvávající zvracení nebo zvracení s obsahem krve, protože pantoprazol může zmírnit příznaky závažného onemocnění a tím oddálit diagnózu závažného stavu. V těchto případech je nutno vyloučit maligní onemocnění. - v minulosti prodělali žaludeční vřed nebo operaci gastrointestinálního traktu. - po dobu 4 a více týdnů jsou na kontinuální symptomatické léčbě pro zažívací obtíže nebo pálení žáhy. - mají žloutenku, poruchu funkce jater nebo onemocnění jater. - mají jiné závažné onemocnění, které ovlivňuje jejich celkový stav. - jsou starší 55 let a mají nové nebo nově změněné příznaky. Pacienti s dlouhodobě se opakujícími příznaky, jako jsou zažívací obtíže nebo pálení žáhy, mají pravidelně navštěvovat lékaře. Zejména pacienti starší 55 let, kteří denně užívají léky dostupné bez lékařského předpisu k léčbě zažívacích obtíží nebo pálení žáhy, mají informovat svého lékaře nebo lékárníka. Pacienti nemají souběžně užívat jiné inhibitory protonové pumpy nebo H2 antagonisty. Pacienti se mají před užíváním tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem v případě, že mají podstoupit endoskopii nebo dechový test na ureu. Pacienti mají být upozorněni, že tablety nevyvolají okamžitou úlevu od příznaků onemocnění. Pacienti mohou očekávat úlevu od příznaků přibližně po jednom dnu léčby pantoprazolem, ale k úplnému vyléčení pálení žáhy může být nutná léčba po dobu 7 dnů. Pacienti nemají užívat pantoprazol jako preventivní lék. Tento léčivý přípravek je určen pouze ke krátkodobému používání (do 4 týdnů) (viz bod 4.2). Pacienty je třeba upozornit na další rizika spojená s dlouhodobým užíváním léčivého přípravku a musí jim být zdůrazněna nezbytnost lékařského předpisu a pravidelného dohledu. Tento léčivý přípravek obsahuje 18 mg sorbitolu v jedné tabletě. Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek souběžně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo fruktózy) potravou. Tento přípravek také obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku". Interakce: Pantoprazol může snižovat absorpci léků, jejichž perorální biologická dostupnost závisí na pH (například ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, erlotinib). Inhibitory HIV proteázy. Kumarinová antikoagulancia. Methotrexát. Fluvoxamin. Rifampicin a třezalka tečkovaná. Těhotenství a laktace: Přípravek se v těhotenství nedoporučuje. V případě kojení je třeba vyhodnotit přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem jsou polypy ze žlázek fundu žaludku (benigní) a dále nežádoucí účinky hlášené s frekvencí „méně časté" např. poruchy spánku, bolest hlavy, závrať, průjem, nauzea, vyrážka a únava. Balení: 14 enterosolventních tablet. Doba použitelnosti: 5 let. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný proti vlhkosti.

Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dříve, než jej doporučíte.

Datum registrace: 11. 7. 2007. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Reg. č.: Nolpaza 20 mg: 09/422/07-C. Přípravek je vydáván bez lékařského předpisu a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel.: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz, www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty

 Krka ČR, s.r.o.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel. +420 221 115 115
www.krka.cz

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME