Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPOUŽITÍ MINERÁLNÍCH SOLÍ PŘI BOLESTI, BÉRCOVÝCH VŘEDECH A BRONCHITIDĚPharmDr. Jana Strieglerová

Ve své každodenní lékárnické práci se setkávám s celou řadou pacientů, kterým doporučuji Schűsslerovy soli a homeopatika na podporu léčby, její urychlení nebo zmírnění příznaků. A jak již bylo v minulém článku řečeno, nejedná se o náhradu klasické léčby stanovené lékařem, ale její doplnění. Pro dnešní téma Minerální abecedy v klinické praxi - B, jsem zvolila bolest, bércové vředy a bronchitidu.

Bolest 

Bolest je asi jedno z nejčastějších témat, které s pacienty řeším. Nejčastěji se jedná o bolesti pohybového aparátu, zablokovanou krční a bederní páteř, menstruační bolesti a bolesti hlavy a zubů.

Základním lékem při každé bolesti je No.7 Magnesium phosphoricum D6. 

Při nervové, vystřelující bolesti (př. blokáda bederní páteře a SI spojení (sakroiliakální), bolesti zubů, po extrakci zubu) lze přidat Hypericum perforatum 30 CH 3x denně 3 granule.

Pro úlevu od akutní bolesti je dobré zvolit formu horkého nápoje (5 tablet od každé soli rozpustit ve 2dcl teplé vody a popíjet).

Dlouhodobější dávkování: 3x denně 2 tablety 

Bronchitis

Schűsslerovy soli jsou dobrou volbou pro podporu antibiotické léčby akutního i chronického zánětlivého onemocnění sliznice dolních cest dýchacích i následné regenerace sliznic, která může být doprovázena přetrvávajícím kašlem, expektorací nebo naopak suchostí sliznic. 

Při suchosti sliznic doporučuji přidat No. 8 Natrium chloratum D6.

Pokud je expektorace hlenohnisavého sputa, tak přidat No. 12 Calcium sulphuricum D6.

Při spastickém kašli No. 19 Cuprum arsenicosum D6 (v ČR není zatím registrovaný, lze objednat z Rakouska nebo Německa).

Dávkování: V akutním stavu zánětu 6x denně 2 tablety a pro regeneraci sliznic 3x denně dvě tablety. Dle závažnosti akutní infekce může rekonvalescence probíhat řadu týdnů. 

Bércový vřed (ulcus cruris)

Lidé, kteří se léčí s bércovými vředy, jsou chroničtí pacienti s celou řadou dalších diagnóz a komplikací. Nejčastěji jsou to diabetičtí pacienti, u nichž v důsledku poruchy prokrvení dolních končetin začnou vznikat otevřené, špatně se hojící bércové vředy. Důležitá je také naše podpora pacienta ke změně životního stylu

Na podporu okysličení tkání je vhodná kombinace No. 6 Kalium sulfuricum D6 + No. 3 Ferrum phosphoricum D12.

Při hnisavé sekreci z ran doporučuji přidat No. 12 Calcium sulphuricum D6.

Dávkování: 3x denně 2 tablety dlouhodobě

Do kožních defektů je také možnost aplikovat soli lokální formou rozdrcených tablet.

......

Předchozí díly:

JAKÉ SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI DOPORUČIT U AKNÉ, ALERGIE NEBO BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU?

 


Firemní prezentace

Název léčivého přípravku: Calcium phosphoricum/Kalium phosphoricum/Magnesium phosphoricum DHU D5-D30, tablety. Složení: 1 tableta obsahuje calcium phosphoricum/kalium phosphoricum/magnesium phopshoricum, monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát. Dávkování: 3x 2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 2/5/7. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo.Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko. Datum revize textu: 29.8.2019/26.5.2020.

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie