Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPREVENCE JE NA NÁSNaše populace stárne. Máme mezi sebou více než 2 miliony občanů, kterým je 65 a víc let. Někteří jsou stále svěží a fit, ale většina z nich má některé zdravotní nebo i sociální problémy. Podle údajů z loňského roku se to týká 75 procent seniorů.

„Naším cílem je podpořit větší aktivitu praktických lékařů v tom smyslu, že jim budou víc nabízet možnosti prevence závažných onemocnění," říká Ing. Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR. Součástí programu této organizace je komplexní péče o seniory v oblasti zdravého života a sociální péče; v jejich programech bylo například prosazování bezplatného očkování nejen proti pneumokokům a chřipce, ale i klíšťové encefalitidě. Tato onemocnění jsou často pro seniory fatální. 

............

K 30. 5. letošního roku u nás žilo přes 2 miliony 368 tisíc osob 65 plus. Pobírali průměrnou penzi 16 900 Kč (muži) a 14 060 Kč (ženy). Na úhradu základních životních potřeb vynakládali 78 procent svých příjmů. Největší položkou bylo bydlení. Situace se teď vinou zvýšení poplatků za energie výrazně změní.
Zdroj: Rada seniorů ČR, http://www.rscr.cz/

............

Léky ano, očkování někdy

V současné době část starší populace stále ještě považuje očkování za něco, bez čeho se lze obejít. Na rozdíl od léků, které užívají, i když někdy v nadbytečné míře. Svému lékaři někdy neuvedou správné informace o názvech a množství léků nebo potravinových doplňků, které užívají. Specialista jim napíše lék „na srdce", ale jejich praktický lékař to neví, pokud mu to pacient neřekne. Ani lékárníkům, i když se snaží pacientovi pomoci, se někdy nepodaří zjistit, co všechno pacient užívá.

Lékové záznamy stále nejsou

Starší pacienti často berou denně pět i víc různých léků, a tak může docházet k lékovým interakcím. A to, podle ověřených údajů, dokonce i nemocnicích. Zároveň se uvádí, že každý rok zemře na 200 osob v důsledku nesprávných kombinací léků. Bohužel, a mluví se o tom řadu let, stále ještě neexistují lékové záznamy, z nichž by se každý ošetřující lékař mohl orientovat. 

Pneumonie u seniorů

S obavami očekáváme podzimní a zimní vlnu covidu, letos prý má být i víc chřipek. MUDr. Jana Horáková ze Státního zdravotního ústavu důrazně upozorňuje i na pneumokokové infekce.

Po nákaze covidem má většina lidí následné problémy a změny v dýchacích cestách, a tedy větší náchylnost k respiračním infekcím. Výsledkem může být i pneumonie, která se u seniorů neprojevuje obvyklými příznaky - ne(jen) horečkou a kašlem, ale často změnou psychiky a nespecifickými příznaky. Pacienti s chronickými nemocemi - s diabetem, astmatem, se srdečními a onkologickými nemocemi - jsou víc ohroženi než mladší zdravá populace. Bakterie Streptococcus pneumoniae se šíří kapénkovou cestou, tedy kašlem a kýcháním, a tak se mohou nakazit i další osoby. Vzniklý zánět může zasáhnout dýchací cesty, obličejové dutiny, oblast středního ucha, ale může dojít k zápalu plic nebo k bakteriálnímu zánětu mozkových blan. V této souvislosti je nutné připomenout, že tuto nákazu přenášejí i malé „školkové" zdravé děti, které mohou nakazit své prarodiče a způsobit jim tak i život ohrožující stavy.

Očkování je dobrou prevencí

Proti život ohrožujícím komplikacím pomáhá očkování proti covidu, totéž platí proti chřipce i proti pneumokokům. A právě pro ohrožené pacienty je vhodný jiný typ vakcíny proti pneumokokovému onemocnění; odborníci vědí, že jde o tzv. konjugovanou vakcínu. 

Co bychom měli vědět

  • Dávat pozor na lékové interakce - to platí pro lékaře, lékárníky i pacienty!
  • Vhodné očkování je základ prevence; bohužel - těžko je může doporučovat neočkovaný zdravotník...
  • Zdravá výživa a životní styl. Pozor na pitný režim u seniorů!

Když se nad těmito body zamyslíme, musíme si přiznat, že platí nejen pro naše spoluobčany vyššího věku a pacienty, ale koneckonců pro všechny.

Mgr. Jana Ulíková

Každoročně se 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Poprvé se konal v roce 1991.
Smyslem a cílem je zvyšování povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí a zneužívání seniorů.
Je to také den, kdy si lidé váží přínosů, které senioři pro společnost dělají.
https://svateksenioru.cz/

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY