Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ III.: ZELENÝ ČAJ A JEHO EXTRAKTYO čaji, zejména o tom zeleném, se toho dočtete spoustu. Populární časopisy i internet jsou zaplaveny informacemi o pozitivních účincích čaje na lidské zdraví, a pokud byste věřili všemu, co se tam píše, tak v podstatě žádné jiné léky nepotřebujete.

Je ale opravdu zelený čaj schopen zlepšit stav našeho kardiovaskulárního systému?

Zelený čaj - to jsou rychle usušené a někdy i předem spařené listy z čajovníku čínského (Camellia sinensis L., syn. Thea sinensis). Tímto způsobem se zastaví proces fermentace, takže zelený čaj, na rozdíl od toho černého, obsahuje více neoxidovaných katechinových tříslovin a flavonoidů. 

Látkou, která má nejvíce prokázaných účinků, je epigalokatechin-3-galát (EGCG), který se hlavní měrou podílí na potenciálně preventivních účincích zeleného čaje.

A to hlavně u nemocí, kde se objevuje zvýšený oxidační stres (kardiovaskulární a neurodegenerativní onemocnění, rakovina apod.). 

Starší observační studie naznačily preventivní roli zeleného čaje u kardiovaskulárních chorob, jako je mrtvice, ischemická choroba srdeční a ateroskleróza. V tomto ohledu byla stálá denní konzumace 2 šálků silného zeleného čaje spojena s 22 - 33% snížením úmrtnosti na tyto choroby u japonské populace. Mírného zlepšení bylo dosaženo i u sledovaných rizikových faktorů jako je hypertenze, hladina cholesterolu, diabetes, oxidační stres a chronické záněty. Na základě těchto studií byly na světový trh vrženy a propagovány stovky přípravků s extrakty ze zeleného čaje.

Marketing dodnes značně „přifukuje a přibarvuje" reálné účinky, a navíc výrobci extraktů a doplňků stravy používají i rozdílné metodiky při zpracování, takže obsah EGCG i ostatních katechinů je v konečných produktech ve značně variabilních množstvích. Vyskytují se extrakty s 10 %, ale i téměř čisté EGCG (95 %). Problém je i s proměnlivým obsahem kofeinu, který může výsledný efekt na kardiovaskulární systém značně ovlivnit.

Souběžně s boomem čajových přípravků dále probíhal a probíhá výzkum na zeleném čaji, který předešlé výsledky zpřesňuje a očišťuje od vedlejších vlivů a metodických chyb.

A jaká je současná realita?

Pokud budete mít štěstí a zakoupený přípravek bude obsahovat dostatek čajových katechinů, můžete při dlouhodobém užívání (min. 6 týdnů, ale optimálně 12 týdnů) v dávkách od 500 do 1000 mg extraktu za den očekávat sice mírné, ale měřitelné snížení celkového cholesterolu. Dokonce se i mírně mění poměr mezi LDL a HDL ve prospěch toho „hodnějšího" cholesterolu (HDL). Spolu s cholesterolem se zlepšují i hodnoty triglyceridů.

Po 12 týdnech užívání se můžete také těšit na mírné snížení krevního tlaku, ovšem pouze toho diastolického, systolický tlak nebyl ve studiích významně ovlivněn. Zde ovšem zase hodně záleží na typu extraktu. U těch, které mají zároveň vysoké obsahy kofeinu, bude výsledný účinek na krevní tlak hodně individuální.

Extrakty ze zeleného čaje mohou přispívat i u cukrovky 2. typu. Mají totiž příznivé účinky na glykemický profil snížením hladiny glukózy i glykovaného hemoglobinu, ovšem bez vlivu na hladiny inzulinu nebo citlivosti k inzulinu. Opět je třeba dlouhodobá terapie, a navíc vyššími dávkami než v předchozích případech - 1000 až 2000 mg extraktu za den.

Negativem extraktů je možnost předávkování

U pacientů, kteří si svévolně několikanásobně zvýšili dávku, se vyskytovalo časté zhoršení jaterních funkcí, které v ojedinělých případech vedlo až k selhání jater. U dětí a adolescentů mohou takto působit i běžně doporučované dávky. I díky tomu se v EU v posledních letech řeší limit na EGCG v potravinách (Evropská komise doporučuje max. 800 mg/den).

Zelený čaj a extrakty z něj připravené tedy nemají přímý a okamžitý vliv na oběhový systém, ale dlouhodobě můžou pomoci řešit některé rizikové faktory, a tím snižovat pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k rizikům a proměnlivé kvalitě produktů s extrakty bych ovšem doporučil spíše návrat k tradičnímu popíjení dvou šálků zeleného čaje denně.

Redakční poznámka:
Zenový mnich Eisai přinesl z Číny do Japonska zenový buddhismus, a také semena čajovníku.
Na konci 12. století sepsal tzv. Knihu čaje „Kissa Yojoki", ve které se píše: „Čaj je elixír života a magický klíč k dlouhověkosti."
V knize mj. popisuje pozitivní účinky pití zeleného čaje na pět životně důležitých orgánů, obzvláště pak na srdce.
Ačkoli byl čajovník do Japonska dovezen z Číny, byl zde zušlechtěn a čaj se stal jedním z trvalých symbolů japonské kultury.

 

 

Seriál Přírodní látky při prevenci a léčbě cévních onemocnění je připomínkou důležité úlohy fytoterapie v komplexním přístupu ke kardiovaskulárnímu a cerebrovaskulárnímu zdraví. Zároveň je pozvánkou na květnový on-line kongres Healthcomm Professional KARDIO 2024, kde autor, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. přispěje do odborného programu svojí přednáškou „Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze".

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ I.: RUTIN

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ II.: AESCIN

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie