Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ V.: HLOHV předešlých dílech miniseriálu PharmDr. Jana Martina, Ph.D. byly postupně zmíněny účinky rutinu, aescinu a extraktů ze zeleného čaje či olivového listu na kardiovaskulární systém. Seriál zakončíme článkem o hlohu. Rostlině, která četně lemuje naše cesty, měla v historii řadu rituálních významů a její účinky na nervovou a cévní soustavu se stále opakovaně posuzují.

Posvátný i zatracovaný hloh

Jedním z nejposvátnějších stromů naší historie byl hloh. Původně, během antiky, se nevěsty zdobily jeho květy a ženiši si připínali jeho větvičku na šaty. Pak ale byla údajně z hlohových větví upletena Ježíšova trnová koruna a hloh se tak pro následná století stal symbolem smůly a smrti.

Jako léčivá rostlina doporučovaná mimo jiné při záchvatech vzteku u choleriků, s údajnými účinky na zklidnění duše i srdce, je známa od renesance.

Hloh (Crataegus spp.) je u nás v několika kultivarech hojně pěstován jako parková a alejová dřevina.

Pro fytoterapeutické účely se sbírají kvetoucí vrcholky větví, které obsahuji poměrně vysoká množství C-glykosidních flavonoidů, zejména vitexinu a orientinu. 

Nálev ze sušené drogy nebo standardizované extrakty se v současnosti doporučují při srdeční nedostatečnosti a u hypertenze. Rozšiřuje koronární cévy, zlepšuje prokrvení myokardu, snižuje krevní tlak, působí jako mírné srdeční tonikum. Hloh bývá součástí i směsí na zklidnění nervové soustavy.

Problémem vědeckého zkoumání účinků hlohu je hlavně jeho používání v multikomponentních přípravcích. A studií, které by zkoumaly čistě účinky hlohu, není mnoho. Například vliv na mírné formy hypertenze byly zkoumány ve čtyřech menších klinických studiích (celkem 254 pacientů). K prokazatelnému snižování krevního tlaku docházelo do 12 týdnů od zahájení terapie, a to v dávkách 500 až 900 mg extraktu denně. Dá se též říci, že čím byla dávka vyšší, tím se účinek projevil dříve - v některých případech už po 6 týdnech.

Používání hlohu u srdeční nedostatečnosti je trochu více problematické

V meta-analýze starších klinických studií, která vyšla v roce 2008, byl sice účinek prokázán, ale ve stejné době se objevily dvě nové klinické studie, které naopak zjistily praktickou neúčinnost hlohu jako srdečního tonika. Rovněž tradovaný účinek na zklidnění CNS se prokázat zatím nepodařilo...Zde ale byla zatím provedena pouze jedna malá klinická studie.

Velkou výhodou hlohu je, že se neobjevují vážnější nežádoucí účinky. Vzhledem k účinkům hlohu ovšem může docházet k interakcím s léky ovlivňujícími srdeční činnost a krevní tlak.

V některých přípravcích na našem trhu se objevují sušené plody hlohu, a i jim se připisují shodné účinky. Vzhledem k řádově nižším obsahům účinných látek se jejich užívání při hypertenzi nezdá racionální. Obsahují však hodně vitamínu C a po přemrznutí i hodně volných sacharidů, takže byly našimi dávnými předky používány jako nouzová zimní potravina. A i dnes se občas plody hlohu využívají, příkladem může být třeba taková hložinková marmeláda.

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Seriál Přírodní látky při prevenci a léčbě cévních onemocnění je připomínkou důležité úlohy fytoterapie v komplexním přístupu ke kardiovaskulárnímu a cerebrovaskulárnímu zdraví. Zároveň je pozvánkou na květnový on-line kongres Healthcomm Professional KARDIO 2024, kde autor, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. přispěje do odborného programu svojí přednáškou „Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze".

Kongres startuje 29. května a ČLnK přiznala odbornému programu celkem 13 bodů.

Předcházející díly seriálu najdete již nyní v záložce SERIÁLY

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY