Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPROHLÍDKOU U PRAKTIKA PREVENCE NEKONČÍNa preventivní prohlídky k praktickému lékaři chodí přibližně třetina populace. Tyto kontroly jsou zároveň často jedinou formou preventivní péče o vlastní zdraví, kterou pacienti dodržují. Rozsah vyšetření během jedné návštěvy pro dostatečnou prevenci ale mnohdy nemusí stačit.

Ambulantní specialisté přitom mohou zdravotní problémy odhalit mnohem dříve, díky přístrojům, které umožňují podrobnější rozsah prohlídek. Pacienti mohou na preventivní prohlídku zamířit přímo k nim, nepotřebují k tomu ani žádanku.

Pojištěnci mají na pravidelnou preventivní prohlídku u praktického lékaře nárok každé dva roky, přesto se podle loňské tiskové zprávy Svazu zdravotních pojišťoven na ně vydá jen 32 % české populace. A i když se za posledních pár let jejich procento zvýšilo, stále se však nevyrovná počtu preventivních prohlídek u našich západních sousedů. Ještě méně pacientů pak ví o tom, že preventivní vyšetření mohou podstoupit přímo u konkrétního specialisty - například kardiologa či neurologa. Přestože si za návštěvu připlatí, mají jistotu hloubkové a precizní diagnostiky v prostředí, které se úzce specializuje na jeho problém.

...............................

Ambulantní specialista je lékař, který se na rozdíl od praktického lékaře specializuje na konkrétní lékařský obor (např. kardiologie, neurologie, oftalmologie apod.) a zároveň poskytuje ambulantní péči.

...............................

„U ambulantních specialistů je návštěvnost preventivních prohlídek mnohem menší. Tvoří pouhých 5 % všech našich úkonů. Včasným záchytem onemocnění nebo odhalením rizika jeho vzniku přitom chráníme zdraví pacienta a zároveň snižujeme náklady na další léčbu. Předcházíme totiž zbytečným hospitalizacím a nutnosti nákladných operací," vysvětluje MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS). 

Ne vždy je nutná žádanka

Krok, kdy před odesláním na vyšetření ke specialistovi navštívíme svého praktického lékaře - nejčastěji s prosbou o žádanku - bere většina z nás jako nutnost a je tak trochu pozůstatkem z dob minulých. Běžná prohlídka u praktika ale nemusí problém vždy odhalit. Jediná kontrola za dva roky, kterou v současnosti hradí zdravotní pojišťovny v rámci prevence, sestává obvykle z rozhovoru s lékařem a takzvaného fyzikálního vyšetření. Jeho součástí, zaměřenou na srdce, bývá přeměření krevního tlaku, kontrola hladiny cukru a tuků v krvi, a v některých případech EKG natočené v klidovém stavu. Podle specialistů je to z hlediska prevence kriticky málo. 

„Pro většinu pacientů prohlídkou u praktika veškerá preventivní péče končí a mají na dva roky tzv. vystaráno. Tento přístup je ale u některých onemocnění krátkozraký a může přinést komplikace. Pacientům, kteří mají podezření na konkrétní onemocnění, nebo jej mají v rodinné anamnéze, proto doporučujeme navštívit rovnou ambulanci specialisty, a to i bez žádanky," upozorňuje MUDr. Zorjan Jojko.

 

V čem spočívá výhoda návštěvy přímo u specialisty?

Především ve větší vybavenosti specializovaných ordinací, které jsou uzpůsobeny příslušné odbornosti lékaře, a přispívají ke stanovení preciznější diagnózy.

„Prohlídky u specialistů mají potenciál odhalit i subtilnější příznaky onemocnění. Pacientům se tak dostane léčby podstatně dříve, což je u většiny nemocí zásadní," říká MUDr. Jojko.

Další výhodou prohlídky u specialisty je také větší rozsah vyšetření a z toho plynoucí podstatně zvýšený rozsah informací, které pacient na jejím konci dostane. Stejně jako u praktického lékaře je totiž výstupem vyšetření lékařská zpráva. Předností vyšetření u specialisty je podle MUDr. Jojka také například mnohem hlubší praxe v oboru a zkušenosti se specifickými léčivy a léčebnými postupy. V neposlední řadě si pacienti ušetří cestu pro žádanku k praktickému lékaři a s ní spojené vysedávání v čekárně.

Preventivní vyšetření v závislosti na konkrétní specializaci v samoplátcovském režimu obvykle stojí minimálně několik stovek korun. Například vyšetření zjišťující přítomnost nepravidelností srdečního rytmu vyjde cca na 500, - Kč. Velmi podrobná kardiologická prohlídka se zátěžovým testem a ultrazvukovým vyšetřením srdce se pohybuje kolem 3.500 korun.

Zdroj: Tisková zpráva SAS, Insighters

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY