Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRŮZKUM EDUCOMM NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍVzdělávací portál společnosti Health communication s.r.o. Educomm.cz přináší na své platformě již od roku 2012 video přednášky, tematické akademie a e-learningové kurzy pro farmaceuty. Akreditované studijní formy jsou pak zařazené do systému celoživotního vzdělávání lékárníků dle řádu ČLnK. Bonusové prezentace pak slouží pro osobní rozvoj a jako zdroj informací o novinkách na farmaceutickém trhu. V Educommu je registrováno více jak 4 500 aktivních uživatelů z řad lékárníků a farmaceutických asistentů a většina z nich je i pravidelnými čtenáři Magazínu Healthcomm.

V letošním roce proběhl na Educomm.cz průzkum formou online dotazníku, který měl zmapovat přání a preference studujících farmaceutů týkající se forem, obsahu a časových kritérií jednotlivých vzdělávacích modulů, které nabízí edukační subjekty na našem trhu. Otázek v dotazníku bylo mnoho, primárně se daly rozdělit na dvě hlavní kategorie:

A. Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

B. Kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu.

Průzkumu, který probíhal od května do října 2022, se zúčastnilo 348 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zastoupení měli jak lékárníci z nezávislých, tak i řetězcových lékáren napříč ČR. 

............

Za nejkomfortnější formu pro rozšíření znalostí považují respondenti i v roce 2022 fyzickou účast na vzdělávací akci (nebo osobní schůzku s REPs), hned v závěsu je ale preference video přednášky či kurzu. Tato otázka byla zásadní pro zjištění, jak s ochotou a výběrem forem profesního vzdělávání „zamávaly" dva poslední roky, které se nesly ve znamení protiepidemických nařízení a zejména omezení kontaktů. Nás v redakci těší, že třetím nejčastějším zdrojem zůstává psaný text, ať již ve formě studií, odborných článků nebo rozhovorů. Není se ani čemu divit, že mezi nejčastěji poptávanými tématy se v hojném počtu objevila psychologie. Stres se díky krizi ve společnosti, kterou po době covidové dále rozvinula energetická otázka a existence válečného konfliktu na Ukrajině, podepisuje na našem psychickém zdraví. A to mají lidé v pomáhající profesi ohrožené velmi často.

............

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU - KATEGORIE A

Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

Čas je čím dál dražší komodita, což ukázal i průzkum. Kromě tradičních prezenčních forem vzdělávání se v kombinaci často uplatňují i online edukační akce. Výběr je skutečně pestrý a nové formy dávají možnost volit si čas, místo a téma, které lékárníkům aktuálně vyhovují. Proto má společnost Health communication ve své nabídce pestrou paletu forem vzdělávání, aby si mohl každý studující vybrat...

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU KATEGORIE B

Také tradiční vztahy obchodních zástupců s lékárnami doznaly v době koronavirové pandemie výrazných změn. Jak je na tom kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu?

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY