Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRŮZKUM EDUCOMM NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍVzdělávací portál společnosti Health communication s.r.o. Educomm.cz přináší na své platformě již od roku 2012 video přednášky, tematické akademie a e-learningové kurzy pro farmaceuty. Akreditované studijní formy jsou pak zařazené do systému celoživotního vzdělávání lékárníků dle řádu ČLnK. Bonusové prezentace pak slouží pro osobní rozvoj a jako zdroj informací o novinkách na farmaceutickém trhu. V Educommu je registrováno více jak 4 500 aktivních uživatelů z řad lékárníků a farmaceutických asistentů a většina z nich je i pravidelnými čtenáři Magazínu Healthcomm.

V letošním roce proběhl na Educomm.cz průzkum formou online dotazníku, který měl zmapovat přání a preference studujících farmaceutů týkající se forem, obsahu a časových kritérií jednotlivých vzdělávacích modulů, které nabízí edukační subjekty na našem trhu. Otázek v dotazníku bylo mnoho, primárně se daly rozdělit na dvě hlavní kategorie:

A. Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

B. Kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu.

Průzkumu, který probíhal od května do října 2022, se zúčastnilo 348 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zastoupení měli jak lékárníci z nezávislých, tak i řetězcových lékáren napříč ČR. 

............

Za nejkomfortnější formu pro rozšíření znalostí považují respondenti i v roce 2022 fyzickou účast na vzdělávací akci (nebo osobní schůzku s REPs), hned v závěsu je ale preference video přednášky či kurzu. Tato otázka byla zásadní pro zjištění, jak s ochotou a výběrem forem profesního vzdělávání „zamávaly" dva poslední roky, které se nesly ve znamení protiepidemických nařízení a zejména omezení kontaktů. Nás v redakci těší, že třetím nejčastějším zdrojem zůstává psaný text, ať již ve formě studií, odborných článků nebo rozhovorů. Není se ani čemu divit, že mezi nejčastěji poptávanými tématy se v hojném počtu objevila psychologie. Stres se díky krizi ve společnosti, kterou po době covidové dále rozvinula energetická otázka a existence válečného konfliktu na Ukrajině, podepisuje na našem psychickém zdraví. A to mají lidé v pomáhající profesi ohrožené velmi často.

............

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU - KATEGORIE A

Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

Čas je čím dál dražší komodita, což ukázal i průzkum. Kromě tradičních prezenčních forem vzdělávání se v kombinaci často uplatňují i online edukační akce. Výběr je skutečně pestrý a nové formy dávají možnost volit si čas, místo a téma, které lékárníkům aktuálně vyhovují. Proto má společnost Health communication ve své nabídce pestrou paletu forem vzdělávání, aby si mohl každý studující vybrat...

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU KATEGORIE B

Také tradiční vztahy obchodních zástupců s lékárnami doznaly v době koronavirové pandemie výrazných změn. Jak je na tom kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu?

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie