Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRŮZKUM EDUCOMM NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍVzdělávací portál společnosti Health communication s.r.o. Educomm.cz přináší na své platformě již od roku 2012 video přednášky, tematické akademie a e-learningové kurzy pro farmaceuty. Akreditované studijní formy jsou pak zařazené do systému celoživotního vzdělávání lékárníků dle řádu ČLnK. Bonusové prezentace pak slouží pro osobní rozvoj a jako zdroj informací o novinkách na farmaceutickém trhu. V Educommu je registrováno více jak 4 500 aktivních uživatelů z řad lékárníků a farmaceutických asistentů a většina z nich je i pravidelnými čtenáři Magazínu Healthcomm.

V letošním roce proběhl na Educomm.cz průzkum formou online dotazníku, který měl zmapovat přání a preference studujících farmaceutů týkající se forem, obsahu a časových kritérií jednotlivých vzdělávacích modulů, které nabízí edukační subjekty na našem trhu. Otázek v dotazníku bylo mnoho, primárně se daly rozdělit na dvě hlavní kategorie:

A. Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

B. Kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu.

Průzkumu, který probíhal od května do října 2022, se zúčastnilo 348 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zastoupení měli jak lékárníci z nezávislých, tak i řetězcových lékáren napříč ČR. 

............

Za nejkomfortnější formu pro rozšíření znalostí považují respondenti i v roce 2022 fyzickou účast na vzdělávací akci (nebo osobní schůzku s REPs), hned v závěsu je ale preference video přednášky či kurzu. Tato otázka byla zásadní pro zjištění, jak s ochotou a výběrem forem profesního vzdělávání „zamávaly" dva poslední roky, které se nesly ve znamení protiepidemických nařízení a zejména omezení kontaktů. Nás v redakci těší, že třetím nejčastějším zdrojem zůstává psaný text, ať již ve formě studií, odborných článků nebo rozhovorů. Není se ani čemu divit, že mezi nejčastěji poptávanými tématy se v hojném počtu objevila psychologie. Stres se díky krizi ve společnosti, kterou po době covidové dále rozvinula energetická otázka a existence válečného konfliktu na Ukrajině, podepisuje na našem psychickém zdraví. A to mají lidé v pomáhající profesi ohrožené velmi často.

............

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU - KATEGORIE A

Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

Čas je čím dál dražší komodita, což ukázal i průzkum. Kromě tradičních prezenčních forem vzdělávání se v kombinaci často uplatňují i online edukační akce. Výběr je skutečně pestrý a nové formy dávají možnost volit si čas, místo a téma, které lékárníkům aktuálně vyhovují. Proto má společnost Health communication ve své nabídce pestrou paletu forem vzdělávání, aby si mohl každý studující vybrat...

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU KATEGORIE B

Také tradiční vztahy obchodních zástupců s lékárnami doznaly v době koronavirové pandemie výrazných změn. Jak je na tom kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu?

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie