Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2024 POKRAČUJEPo více jak roční pauze se vracíme k oblíbené anketě První volba lékárníka.

Průzkum odstartoval na e-learningovém portálu Educomm v roce 2018 s názvem První volba lékárníka 2018 a hned v prvním ročníku se ho zúčastnilo 579 zaměstnanců českých lékáren, kteří uváděli své preference u přípravků v 62 kategoriích. V roce 2019 se do průzkumu První volba lékárníka zapojilo již 659 zaměstnanců lékáren celé ČR (461 lékárníků a 198 farmaceutických asistentů). V roce 2020 to bylo 691 unikátních účastníků (468 lékárníků a 223 asistentů), v ročníku 2021 volilo 672 respondentů (503 lékárníků a 169 asistentů) z lékáren celé ČR. V doposud posledním průzkumu v řadě, v První volbě lékárníka 2022, své preference produktům označilo 543 lékárníků a farmaceutických asistentů napříč spektrem všech typů lékáren - řetězcových i nezávislých.

Účastníci z řad registrovaných lékárníků a farmaceutických asistentů na portálu Educomm.cz uváděli z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Kterému důvěřují a jsou přesvědčeni o jeho benefitech, pro které ho mohou pacientům doporučit pro tzv. samoléčbu. Po kterém sahají i sami, když se necítí ve své kůži.

Všechny předchozí ročníky měly kolem 50 až 60 kategorií, které představovaly obtíže, se kterými klienti do lékáren nejčastěji přicházejí.

MILUJEME ANKETY POPULARITY

Lidé jsou obecně fascinováni srovnáváním. Žebříčky popularity a ankety s výběrem oblíbeného produktu uspokojují tuto touhu po přehledu v dané oblasti a pro osobní rozhodování v případě výběru při nákupu. Nabízí nám jednodušší cestu hledání a usnadňují nám rozhodování. Žebříčky TOP produktů nám dávají jednoduchý a rychlý způsob, jak snadno zjistit, co je "nejlepší", "nejoblíbenější" nebo "nejprodávanější". Ukazují, co si vybrali ostatní.

U odborníků také podtrhují pocit sounáležitosti, možná i potvrzení toho, že i ostatní kolegové mají podobný názor na ten či onen produkt. Možná, že jde o jistou formu zábavného sdílení a mohou vést k interakci. Jak jsme volili v této kategorii u nás v lékárně a jak kolegové na druhém konci republiky?

Profesionálové ve svém oboru disponují hlubokými znalostmi a zkušenostmi s danými produkty. Sdílením informací o produktech, kterým důvěřují, nebo s nimiž mají dobrou zkušenost, přispívají k cenným poznatkům pro ostatní. Tyto poznatky pomáhají zmapovat trendy, preference a vnímání trhu v daném segmentu. Sdílení informací o osvědčených produktech může usnadnit práci ostatním odborníkům a urychlit jejich rozhodování. Sdílení informací o inovativních a užitečných produktech podporuje šíření poznatků a stimuluje další inovace v oboru.

Často se ale ukáže, že vyhrává tradice - tak tomu bylo u řady kategorií průzkumu První volba lékárníka, kdy nebylo výjimkou, že produkt v dané kategorii zvítězil pětkrát po sobě. Zajímavé je také sledovat tzv. „skokany roku", tedy přípravky, které v průběhu let, kdy průzkum První volba lékárníka probíhal, stoupaly po žebříčku nenápadně až na posty nejvyšší.

Zájem o žebříčky popularity a ankety s výběrem oblíbeného produktu je přirozenou součástí lidské touhy po srovnání, usnadnění rozhodování a pocitu sounáležitosti. Pro výrobní firmy jsou ankety cenným nástrojem marketingu a slouží k budováním důvěryhodnosti produktů.

PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2024

I když ankety, průzkumy a analýzy mají lékárníci v Educommu (a také na Magazínu) v oblibě, víme, že volit v 50 až 60 kategoriích je časově velmi náročný úkol. Proto anketa prošla inovací a bude letos probíhat ve 4 etapách. Během roku se tedy zrealizují čtyři dílčí průzkumy oblíbenosti, kde budou respondenti volit vždy ve vybraných kategoriích. Přesná pravidla najdou lékárníci na Educommu.

První sada kategorií zná již své TOP produkty ve 23 kategoriích a brzy vás s výsledky seznámíme. První části ankety, která se uzavřela v květnu, se zúčastnilo celkem 515 zaměstnanců lékáren, kteří odevzdali celkem 10 412 hlasů pro První volbu lékárníka I / 2024, kdy mohli volit produkty na prvním až třetím místě v každé kategorii.

 

Druhá sada kategorií v průzkumu Volba lékárníka 2024 je právě spuštěna na Educommu!

VSTUPTE DO DRUHÉ ČÁSTI ANKETY PŘES BANNER:

Těšíme se na výsledky!

Na Magazínu vás s nimi budeme průběžně seznamovat, jak jste byli zvyklí i z předchozích ročníků tohoto nezávislého průzkumu. Články, které se týkaly výsledků v jednotlivých katerogiích, patří historicky k nejčtenějším příspěvkům Magazínu Healthcomm.

-red-

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY