Cookie Consent by Free Privacy Policy website


PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2021: KATEGORIE SUCHÝ KAŠELKategorií SUCHÝ KAŠEL z průzkumu První volba lékárníka 2021 pokračujeme v sérii komentovaných výsledků nezávislého šetření, které proběhlo v termínu od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 na e-learningovém portálu pro zaměstnance lékáren Educomm.cz. Čtvrtý ročník nezávislého průzkumu zaznamenal opět hojnou účast. Účastníci, unikátní respondenti z řad registrovaných lékárníků a farmaceutických asistentů na portálu Educomm, již počtvrté uváděli z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby, a mohou ho proto doporučit svým klientům pro samoléčbu. Celkem byly v průzkumu První volba lékárníka 2021 zjišťovány preference v 50 kategoriích a zapojilo se 672 unikátních účastníků (503 lékárníků a 169 asistentů) lékáren všech typů. 


V kategorii SUCHÝ KAŠEL zvítězil již potřetí v řadě léčivý přípravek Levopront®


RYCHLÁ ÚLEVA OD KAŠLE

Výběr kategorie SUCHÝ KAŠEL pro jedno z podzimních čísel Magazínu není náhodný. Od listopadu do března bývá v naší zeměpisné šířce sezóna chřipky a akutních respiračních infekcí. Podzimní sychravé počasí s výkyvem teplot, se špatnými rozptylovými podmínkami a nízkou intenzitou slunečního svitu nahrává rozvoji akutních i chronických onemocnění dýchacího ústrojí, které se projevují právě kašlem. Chřipka začíná náhle z plného zdraví. Projeví se horečkou se zimnicí, bolestí hlavy a kloubů, později se přidá i suchý kašel. Suchý dráždivý kašel provází většinou počátek zánětu průdušek a během několika dnů (2-3) přechází v produktivní vlhký kašel. Suchý dráždivý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Navíc noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života. Vlhký kašel se objevuje v pozdější fázi onemocnění dýchacích cest, především u zánětu průdušek (bronchitidy).

Suchý kašel je typem obranného reflexu organismu bez produkce hlenu, je reakcí na tepelné nebo chemické podráždění a způsobuje ho otok a překrvení sliznice. K útlumu suchého dráždivého kašle se používají léky tlumící kašel - antitusika.

Levopront s léčivou látkou levodropropizinem patří mezi nekodeinová periferní antitusika.1 Obhájil své prvenství v kategorii SUCHÝ KAŠEL z roku 2020 a to s ještě větším přehledem, než tomu bylo v minulých ročnících. Důvěru Levoprontu® v letošním ročníku dalo 40 % respondentů! 

K útlumu suchého dráždivého kašle se používají centrální nebo periferní antitusika. Periferní antitusika, mezi které patří levodropropizin - účinná látka všech 3 forem léčivého přípravku Levopront® (sirup, kapky a tablety), působí periferně na receptory ve sliznici bronchů, kde snižují citlivost na dráždivé podněty. Periferní antitusika nezpůsobují díky svému mechanismu účinku útlum dechového centra v centrálním nervovém systému a neovlivňují peristaltiku střev (nezpůsobují zácpu).

LEVOPRONT® PŘINÁŠÍ RYCHLOU ÚLEVU OD SUCHÉHO KAŠLE 1,2

Levodropropizin je po perorálním podání rychle absorbován a rychle distribuován v celém organismu. Biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny. Farmakokinetika a biologická dostupnost kapkové lékové formy je stejná jako u lékové formy sirupu.

Levopront je periferní antitusikum1,3

Antitusický účinek levodropropizinu, nekodeinového periferního antitusika, je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků, na rozdíl od nich však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky. Levopront je lépe tolerovaný než centrální antitusika 1,5

obr. Infografika, jak a kde levodropropizin působí (vybráno z produktové karty).

Levopront blokuje senzitivní recepční místa v průdušnici a bronších 1,3

  • inhibuje uvolňování neuropeptidů a aferentní C-vlákna
  • inhibuje bronchospasmus vyvolaný histaminem, serotoninem či bradykininem, má antialergický a antibronchospastický účinek

Levopront snižuje četnost a závažnost kašle u dětí a dospělých 4,5

Metaanalýza klinických studií s levodropropizinem sledující účinnost levodropropizinu u dětské a dospělé populace v porovnání s ostatními antitusiky ukazuje, že účinnost levodropropizinu je srovnatelná, nebo i mírně lepší než u ostatních antitusik jak kodeinového, tak i nekodeinového typu.

PRO LÉČBU SUCHÉHO KAŠLE CELÉ RODINY VČETNĚ DĚTÍ OD 2 LET

Kapky s příchutí lesního ovoce k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Sirup s příchutí třešně k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Tablety k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Periferní antitusikum účinné jako centrální. 1,2,5

Méně sedace než centrální antitusika. 1,5

Neovlivňuje respirační funkce a zachovává mukociliární clearance. 1,6

Levodropropizin doporučuje také American college of CHEST physicians. 

-red-

Literatura:
1. Aktuální SPC přípravku Levopront.
2. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468-512.
3. Bolser DC: Mechanisms of action of central and peripheral antitussive drugs, Pulomonary Pharmacology 1996;9:357-364.
4. Zanasi A et al.: Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2015;10:19.
5. Catena E., Daffonchio L.: Effi cacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparison with dextromethorfan. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 1997;10:89-96.
6. Bossi R. et al.: Antitussive Activity and Respiratory System Effects of Levodropropizine in Man. Arzneimittel-Forschung/Drug Research 1988;38-2:1152-1162.

Levopront
S: Levodropropizinum 60 mg v 1 tabletě, 60 mg v 1 ml roztoku (kapek), 6 mg v 1 ml sirupu. I: Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Pacienti s bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insuficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, propylenglykol., tablety laktózu. NÚ: Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT: Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL: Během těhotenství a kojení kontraindikován. D: Kapky, Sirup: Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3x denně. Děti 2-12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3x denně Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. DRR: Dompé farmaceutici S.p.A., Via San Martino 12, 20122, Milán Itálie. Reg.č.:  Tablety 36/586/16-C, kapky 36/555/99-C, sirup 36/556/99-C. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 30.10.2020 Kapky: 3.12.2020, Sirup: 8.4.2021. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).


Inzerce

Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

PÁTÝ KAMION POMOCI UKRAJINĚ

Ministerstvo zdravotnictví 5. května vypravilo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a se společností Alliance Healthcare v pořadí již pátý kamion léků na pomoc Ukrajině. 61 560 balení léčiv v souhrnné hodnotě téměř 4 milionů korun darovaly společnosti Herbacos Recordati s.r.o. a Valtix Pharma s.r.o. Darování je koordinováno v rámci Mechanismu civilní ochrany EU. Převezly se primárně léčivé přípravky pro léčbu infekcí močových cest způsobených bakteriemi, a také zdravotnický prostředek, který chrání poraněnou a odřenou pokožku.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE