Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2022: KAŠELKašel je spolu s kýcháním asi nejznámějším i nejčastějším fyziologickým reflexem organismu, které mají za úkol udržovat horní (kýchání) i dolní (kašel) dýchací cesty volně průchozí a bránit je před poškozením dráždivými, toxickými nebo cizorodými látkami. Kašel je mnohdy velmi obtěžující symptom řady nemocí, mezi nejčastější patří akutní respirační onemocnění. Rozlišujeme několik typů kašle a správně je rozpoznat, je základem úspěšné léčby! Pro vhodně zvolenou terapii je nutné správné posouzení příčiny vzniku kašle, charakteru a délky trvání. Pokud kašel přetrvává déle než tři týdny, může se jednat o kašel chronický, signalizující závažnějších onemocnění. Lékárník by na základě zjištění informací od pacienta měl posoudit volbu samoléčby, nebo doporučit případně návštěvu lékaře. 

Akutní kašel provází pravidelně v prvních dnech akutní respirační infekční nemoci (ARI). Akutní kašel většinou do 2 týdnů vymizí. ARI jsou až z 90 % virové etiologie. Kašel při nich bývá, zejména zpočátku, ve 3/4 případů suchý (neproduktivní, bez vykašlávání hlenu) a je tak typický pro časnou fázi akutních respiračních infekcí.1 Suchý dráždivý kašel během několika dnů onemocnění ARI nebo chřipkou buď odezní, nebo přechází v produktivní vlhký kašel. K léčbě suchého dráždivého kašle se používají centrální nebo periferní antitusika. Léčba produktivního kašle zahrnuje mukoaktivní látky usnadňující expektoraci a zlepšující odchod sekretu z dýchacích cest

Terapie expektorancii nebo antitusiky je většinou pouze symptomatická. Lze k ní přistupovat samoléčbou. Důležitou součástí léčby kašle by vždy měla být i nefarmakologická doporučení. Jak uvádí Doporučený postup ČLnK: OTC - TERAPIE KAŠLE, látky usnadňující vykašlávání a tlumící kašel by se neměly kombinovat. Pokud je to ale nezbytné, lze podávat poslední dávku expektorancia odpoledne a v případě potřeby jen na noc antitusikum.3 Léčbu kašle můžeme tedy chápat jako komplexní, proto i v následujícím představení výsledků kategorií nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 přinášíme společně kategorie SUCHÝ KAŠEL a VLHKÝ KAŠEL. 


V průzkumu První volba lékárníka 2022 uváděli již popáté lékárníci a farmaceutičtí asistenti, registrovaní v e-learningovém portálu Educomm.cz, z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Přípravek, kterému důvěřují a jsou přesvědčeni o jeho benefitech, pro které ho mohou pacientům doporučit v tzv. samoléčbě. V průzkumu První volba lékárníka 2022 své preference produktů označilo v období 27. 12. 2021 až 30. 1. 2022 celkem 543 lékárníků a farmaceutických asistentů z celé České republiky a napříč spektrem typů lékáren - řetězcových, tak i nezávislých. Průzkum zahrnoval 56 kategorií.


Levopront s léčivou látkou levodropropizin patří mezi nekodeinová periferní antitusika.4 Obhájil své prvenství v kategorii SUCHÝ KAŠEL z předešlých dvou ročníků (2020 - 25,6 %, 2021 - 40 %), a to s ještě větším přehledem. Důvěru Levoprontu® v letošním ročníku průzkumu dalo 41,22 % respondentů! 

LEVOPRONT® PŘINÁŠÍ RYCHLOU ÚLEVU OD SUCHÉHO KAŠLE 4,5

Levodropropizin je po perorálním podání rychle absorbován a rychle distribuován v celém organismu. Biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny. Farmakokinetika a biologická dostupnost kapkové lékové formy je stejná jako u lékové formy sirupu. 

ÚČINNÉ PERIFERNÍ ANTITUSIKUM 6

Antitusický účinek levodropropizinu, nekodeinového periferního antitusika, je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků. Na rozdíl od nich však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky.

  • Působí pouze na periferní receptory v dýchacích cestách
  • Netlumí dechové centrum a neovlivňuje respirační funkce a mukociliární clearance
  • Bez interakcí s beta-2 mimetiky, kortikosteroidy, antibiotiky a antihistaminiky
  • Je lépe tolerovaný než centrální antitusika 6,7,8

Levopront snižuje četnost a závažnost kašle u dětí a dospělých.7,8 Metaanalýza klinických studií s levodropropizinem7 sledující účinnost levodropropizinu u dětské a dospělé populace v porovnání s ostatními antitusiky ukazuje, že účinnost levodropropizinu je srovnatelná, nebo i mírně lepší než u ostatních antitusik jak kodeinového, tak i nekodeinového typu. 

3 FORMY PRO LÉČBU SUCHÉHO KAŠLE CELÉ RODINY 

Kapky s příchutí lesního ovoce k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Sirup s příchutí třešně k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Tablety k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Levodropropizin doporučuje také American college of CHEST physicians. 

....................

KATEGORIE VLHKÝ KAŠEL

Vlhký kašel charakterizuje produkce hlenu. V terapii se užívají mukolytika ze skupiny expektorancií. Mukoaktivní látky obecně zlepšují viskoelastické vlastnosti hlenu, upravují jeho sekreci, snižují viskozitu sputa a zvyšují mukociliární transport. Většina mukoaktivních léčiv je schopna ovlivnit kvalitu hlenu, některá mají i další zajímavé účinky. Prvenství obhájil Mucosolvan s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum. Oproti předloňskému a loňskému ročníku průzkumu První volba lékárníka si v preferencích opět polepšil léčivý přípravek Erdomed prášek pro peror. suspenzi s účinnou látkou erdosteinum. (2020: 5.místo, 2021: 3. místo). 

Erdostein má zvláštní postavení mezi mukolytiky díky svému komplexnímu účinku s mukolytickým, imunomodulačním, antiflogistickým a antioxidačním efektem.2,9 Kromě mukolytického efektu snižuje i schopnost adheze bakterií na epitel dýchacích cest, má protizánětlivý účinek a zvyšuje koncentraci antibiotik v bronchiálním sekretu.3 Nové studie potvrzují, že erdostein zvyšuje účinek antibiotické léčby tím, že usnadní proniknutí antibiotik do bakteriálních biofilmů.10 Své místo má erdostein i v terapii onemocnění COVID - 19. ČPFS jej doporučuje spolu s acetylcysteinem a ambroxolem pro domácí symptomatickou léčbu kašle při COVID-19.11

Volbu pneumologů kopírují i výsledky letošního průzkumu mezi lékárníky.

Zpracovala -red- na základě výsledků nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 na portálu educomm.cz

Literatura:
1. Kotolová H, Hammer T. Akutní respirační infekce - symptomatická samoléčba u dospělých, Prakt. lékáren. 2020; 16(4): 233-242.
2. Kotolová H. Doporučený postup SYMPTOMATICKÁ LÉČBA CHŘIPKY, NACHLAZENÍ A COVID-19, Česká lékárnická komora 2021.
3. Vranová V, Vašut K. Doporučený postup OTC - TERAPIE KAŠLE, Česká lékárnická komora 2018.
4. Aktuální SPC přípravku Levopront.
5. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468-512.
6. Aktuální SPC přípravku Levopront kapky
7. Zanasi A et al.: Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2015;10:19.
8. Catena E, Daffonchio L: Efficacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparisonwith dextromethorfan. Pulmonary Pharmocology & Therapeutics 1997;10:89-96.
9. Aktuální SPC přípravku Erdomed
10. Pani A, Lucini V, Dugnani S, Scaglione F. Erdosteine zvyšuje antibiotickou aktivitu proti bakteriím v biofilmu. International Journal of Antimicrobial Agents. 2022;59(3):106529. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2022.106529. PMID: 35051561.
11. Chrdle Aleš , Dlouhý Pavel, Štefan Marek. Doporučený postup: Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice, http://www.pneumologie.cz/stranka/1579/covid-19/

LEVOPRONT
S: Levodropropizinum 60 mg v 1 tabletě, 60 mg v 1 ml roztoku (kapek), 6 mg v 1 ml sirupu I: Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Pacienti s bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insuficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, propylenglykol., tablety laktózu. NÚ: Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT: Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL: Během těhotenství a kojení kontraindikován. D: Kapky, Sirup: Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3x denně. Děti 2-12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3x denně Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. DRR: Dompé farmaceutici S.p.A., Via San Martino 12, 20122, Milán Itálie. Reg.č.: Tablety 36/586/16-C, kapky 36/555/99-C, sirup 36/556/99-C. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 30.10.2020 Kapky: 3.12.2020, Sirup: 8.4.2021.

Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

ERDOMED
S: Erdosteinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze. I: K léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 12 let. Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích (bronchitidy, rhinitidy, sinusitidy, laryngofaryngitidy, exacerbace chronické bronchitidy, CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, bronchiektazie). Stabilní chronická bronchitida i u kuřáků, prevence rekurentních infekčních epizod. K adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience (Clkr <25 ml/min), homocysteinurie. ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. Bez porady s lékařem přípravek užívat nejdéle 7 dní. : Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka. IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxicilinu, klarithromycinu). Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván. D: Dospělí 2 - 3x denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let (30 kg) 2x denně 1 sáček. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: 52/047/96-C. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Datum poslední revize textu SPC: 5.11.2020.

Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME