Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2022: KAŠELKašel je spolu s kýcháním asi nejznámějším i nejčastějším fyziologickým reflexem organismu, které mají za úkol udržovat horní (kýchání) i dolní (kašel) dýchací cesty volně průchozí a bránit je před poškozením dráždivými, toxickými nebo cizorodými látkami. Kašel je mnohdy velmi obtěžující symptom řady nemocí, mezi nejčastější patří akutní respirační onemocnění. Rozlišujeme několik typů kašle a správně je rozpoznat, je základem úspěšné léčby! Pro vhodně zvolenou terapii je nutné správné posouzení příčiny vzniku kašle, charakteru a délky trvání. Pokud kašel přetrvává déle než tři týdny, může se jednat o kašel chronický, signalizující závažnějších onemocnění. Lékárník by na základě zjištění informací od pacienta měl posoudit volbu samoléčby, nebo doporučit případně návštěvu lékaře. 

Akutní kašel provází pravidelně v prvních dnech akutní respirační infekční nemoci (ARI). Akutní kašel většinou do 2 týdnů vymizí. ARI jsou až z 90 % virové etiologie. Kašel při nich bývá, zejména zpočátku, ve 3/4 případů suchý (neproduktivní, bez vykašlávání hlenu) a je tak typický pro časnou fázi akutních respiračních infekcí.1 Suchý dráždivý kašel během několika dnů onemocnění ARI nebo chřipkou buď odezní, nebo přechází v produktivní vlhký kašel. K léčbě suchého dráždivého kašle se používají centrální nebo periferní antitusika. Léčba produktivního kašle zahrnuje mukoaktivní látky usnadňující expektoraci a zlepšující odchod sekretu z dýchacích cest

Terapie expektorancii nebo antitusiky je většinou pouze symptomatická. Lze k ní přistupovat samoléčbou. Důležitou součástí léčby kašle by vždy měla být i nefarmakologická doporučení. Jak uvádí Doporučený postup ČLnK: OTC - TERAPIE KAŠLE, látky usnadňující vykašlávání a tlumící kašel by se neměly kombinovat. Pokud je to ale nezbytné, lze podávat poslední dávku expektorancia odpoledne a v případě potřeby jen na noc antitusikum.3 Léčbu kašle můžeme tedy chápat jako komplexní, proto i v následujícím představení výsledků kategorií nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 přinášíme společně kategorie SUCHÝ KAŠEL a VLHKÝ KAŠEL. 


V průzkumu První volba lékárníka 2022 uváděli již popáté lékárníci a farmaceutičtí asistenti, registrovaní v e-learningovém portálu Educomm.cz, z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Přípravek, kterému důvěřují a jsou přesvědčeni o jeho benefitech, pro které ho mohou pacientům doporučit v tzv. samoléčbě. V průzkumu První volba lékárníka 2022 své preference produktů označilo v období 27. 12. 2021 až 30. 1. 2022 celkem 543 lékárníků a farmaceutických asistentů z celé České republiky a napříč spektrem typů lékáren - řetězcových, tak i nezávislých. Průzkum zahrnoval 56 kategorií.


Levopront s léčivou látkou levodropropizin patří mezi nekodeinová periferní antitusika.4 Obhájil své prvenství v kategorii SUCHÝ KAŠEL z předešlých dvou ročníků (2020 - 25,6 %, 2021 - 40 %), a to s ještě větším přehledem. Důvěru Levoprontu® v letošním ročníku průzkumu dalo 41,22 % respondentů! 

LEVOPRONT® PŘINÁŠÍ RYCHLOU ÚLEVU OD SUCHÉHO KAŠLE 4,5

Levodropropizin je po perorálním podání rychle absorbován a rychle distribuován v celém organismu. Biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny. Farmakokinetika a biologická dostupnost kapkové lékové formy je stejná jako u lékové formy sirupu. 

ÚČINNÉ PERIFERNÍ ANTITUSIKUM 6

Antitusický účinek levodropropizinu, nekodeinového periferního antitusika, je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků. Na rozdíl od nich však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky.

  • Působí pouze na periferní receptory v dýchacích cestách
  • Netlumí dechové centrum a neovlivňuje respirační funkce a mukociliární clearance
  • Bez interakcí s beta-2 mimetiky, kortikosteroidy, antibiotiky a antihistaminiky
  • Je lépe tolerovaný než centrální antitusika 6,7,8

Levopront snižuje četnost a závažnost kašle u dětí a dospělých.7,8 Metaanalýza klinických studií s levodropropizinem7 sledující účinnost levodropropizinu u dětské a dospělé populace v porovnání s ostatními antitusiky ukazuje, že účinnost levodropropizinu je srovnatelná, nebo i mírně lepší než u ostatních antitusik jak kodeinového, tak i nekodeinového typu. 

3 FORMY PRO LÉČBU SUCHÉHO KAŠLE CELÉ RODINY 

Kapky s příchutí lesního ovoce k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Sirup s příchutí třešně k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Tablety k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Levodropropizin doporučuje také American college of CHEST physicians. 

....................

KATEGORIE VLHKÝ KAŠEL

Vlhký kašel charakterizuje produkce hlenu. V terapii se užívají mukolytika ze skupiny expektorancií. Mukoaktivní látky obecně zlepšují viskoelastické vlastnosti hlenu, upravují jeho sekreci, snižují viskozitu sputa a zvyšují mukociliární transport. Většina mukoaktivních léčiv je schopna ovlivnit kvalitu hlenu, některá mají i další zajímavé účinky. Prvenství obhájil Mucosolvan s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum. Oproti předloňskému a loňskému ročníku průzkumu První volba lékárníka si v preferencích opět polepšil léčivý přípravek Erdomed prášek pro peror. suspenzi s účinnou látkou erdosteinum. (2020: 5.místo, 2021: 3. místo). 

Erdostein má zvláštní postavení mezi mukolytiky díky svému komplexnímu účinku s mukolytickým, imunomodulačním, antiflogistickým a antioxidačním efektem.2,9 Kromě mukolytického efektu snižuje i schopnost adheze bakterií na epitel dýchacích cest, má protizánětlivý účinek a zvyšuje koncentraci antibiotik v bronchiálním sekretu.3 Nové studie potvrzují, že erdostein zvyšuje účinek antibiotické léčby tím, že usnadní proniknutí antibiotik do bakteriálních biofilmů.10 Své místo má erdostein i v terapii onemocnění COVID - 19. ČPFS jej doporučuje spolu s acetylcysteinem a ambroxolem pro domácí symptomatickou léčbu kašle při COVID-19.11

Volbu pneumologů kopírují i výsledky letošního průzkumu mezi lékárníky.

Zpracovala -red- na základě výsledků nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 na portálu educomm.cz

Literatura:
1. Kotolová H, Hammer T. Akutní respirační infekce - symptomatická samoléčba u dospělých, Prakt. lékáren. 2020; 16(4): 233-242.
2. Kotolová H. Doporučený postup SYMPTOMATICKÁ LÉČBA CHŘIPKY, NACHLAZENÍ A COVID-19, Česká lékárnická komora 2021.
3. Vranová V, Vašut K. Doporučený postup OTC - TERAPIE KAŠLE, Česká lékárnická komora 2018.
4. Aktuální SPC přípravku Levopront.
5. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468-512.
6. Aktuální SPC přípravku Levopront kapky
7. Zanasi A et al.: Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2015;10:19.
8. Catena E, Daffonchio L: Efficacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparisonwith dextromethorfan. Pulmonary Pharmocology & Therapeutics 1997;10:89-96.
9. Aktuální SPC přípravku Erdomed
10. Pani A, Lucini V, Dugnani S, Scaglione F. Erdosteine zvyšuje antibiotickou aktivitu proti bakteriím v biofilmu. International Journal of Antimicrobial Agents. 2022;59(3):106529. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2022.106529. PMID: 35051561.
11. Chrdle Aleš , Dlouhý Pavel, Štefan Marek. Doporučený postup: Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice, http://www.pneumologie.cz/stranka/1579/covid-19/

LEVOPRONT
S: Levodropropizinum 60 mg v 1 tabletě, 60 mg v 1 ml roztoku (kapek), 6 mg v 1 ml sirupu I: Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Pacienti s bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insuficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, propylenglykol., tablety laktózu. NÚ: Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT: Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL: Během těhotenství a kojení kontraindikován. D: Kapky, Sirup: Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3x denně. Děti 2-12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3x denně Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. DRR: Dompé farmaceutici S.p.A., Via San Martino 12, 20122, Milán Itálie. Reg.č.: Tablety 36/586/16-C, kapky 36/555/99-C, sirup 36/556/99-C. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 30.10.2020 Kapky: 3.12.2020, Sirup: 8.4.2021.

Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

ERDOMED
S: Erdosteinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze. I: K léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 12 let. Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích (bronchitidy, rhinitidy, sinusitidy, laryngofaryngitidy, exacerbace chronické bronchitidy, CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, bronchiektazie). Stabilní chronická bronchitida i u kuřáků, prevence rekurentních infekčních epizod. K adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience (Clkr <25 ml/min), homocysteinurie. ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. Bez porady s lékařem přípravek užívat nejdéle 7 dní. : Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka. IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxicilinu, klarithromycinu). Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván. D: Dospělí 2 - 3x denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let (30 kg) 2x denně 1 sáček. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: 52/047/96-C. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Datum poslední revize textu SPC: 5.11.2020.

Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie