Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY V PREVENCI A KOMPLEMENTÁRNÍ LÉČBĚ RESPIRAČNÍCH INFEKCÍMgr. Michaela Dobrá
Lékárna U Červeného kostela, Olomouc

S respiračními onemocněními se v lékárně setkáváme v podstatě celoročně, ale podzimní a zimní měsíce jsou obdobím, kdy výrazně narůstá jejich počet. Nejedná se jen o chřipku jako takovou, ale i o celou škálu dalších onemocnění horních i dolních dýchacích cest. Jde přitom o onemocnění s velmi podobnými příznaky, podobnou léčbou, ale průběh onemocnění může být od zcela nezávažného nachlazení až po těžký stav s komplikacemi.

Na vzniku chřipkových epidemií se v zimních měsících také podílí to, že se lidé více shromažďují v uzavřených prostorách s méně častým větráním. Nákaza se přenáší mezi lidmi kapénkovou infekcí, nepřímý přenos kontaminovanými předměty je méně častý, ale je možný. Virus chřipky může však také přežívat v suchu při pokojové teplotě až několik dní, v prachu i 2 týdny. Je tedy snadné se nakazit - nehledě na velice častý přenos infekce mezi jednotlivými členy rodiny, kteří jsou v úzkém kontaktu.

Cílem a přáním každého pacienta, který přichází do lékárny s respiračním onemocněním v různé fázi, je samozřejmě co nejrychlejší uzdravení. Případně snaha o následnou prevenci, ať už pro sebe, tak případně pro své okolí či rodinné příslušníky.

Při expedici je nutné se zaměřit na komplexní stav pacienta - teplota, zchvácenost, ale neméně důležité je řešit i konkrétní příznaky, jako je kašel, rýma, škrábání v krku a podobně.

Často se ovšem setkáváme se situací, kdy pacient žádá (nebo lépe řečeno - žádá si to i jeho aktuální zdravotní stav) navíc přípravek, který průběh onemocnění celkově zmírní, zkrátí a současně je schopen působit preventivně v rámci předcházení komplikací respiračních onemocnění. 

 

Organismu oslabenému respirační chorobou je samozřejmě nutné dodat zvýšený příjem vitamínů, dalších minerálních živin a zvýšit i příjem tekutin. Nicméně v poslední době se nejen odborný směr, ale i sám pacientův zájem a poptávka často obrací do oblasti rostlinné, tedy mezi fytofarmaka a ostatní rostlinné přípravky. 

Několik studií zaměřených na možnosti adjuvantní léčby infekcí horních dýchacích cest prokázalo, že nativní léčivá rostlina Cistus creticus obsahuje vysokou koncentraci polyfenolů. Polyfenoly z Cistus creticus jsou schopny vázat se na polybazickou oblast proteinů, čímž inhibují oblast zodpovědnou za fúzní aktivitu hemaglutininu viru chřipky a SPIKE proteinu viru SARS CoV-2. Tato vazba pak zabraňuje vstupu viru do hostitelských buněk čehož výsledkem je jednak lokalizace daného virového onemocnění a také zabránění rozšíření infekcí.

Uvedené polyfenoly jsou obsaženy v přípravcích Virostop. Všechny varianty přípravku - tedy nosní sprej, orální sprej i pastilky působí lokálně na sliznicích, kde vytváří specifický filtr, který aktivně viry neutralizuje a zabraňuje jejich množení. V rámci klinických studií pak bylo zjištěno, že při užití přípravků Virostop došlo k významnému snížení výskytu komplikací při respiračních onemocněních a současně ke snížení závažnosti respiračních symptomů. Další studie pak prokazují efektivitu přípravků i v rámci prevence, kdy pacienti sdílející domácnosti s Covid - pozitivní osobou při používání přípravků Virostop nebyli nakaženi.

Při řešení problematiky respiračních onemocnění v lékárně je tedy vhodné po vyřešení a pokrytí konkrétních symptomů rozhodně doporučit některý z přípravků Virostop pro celkově snadnější zvládnutí aktuální situace. Také nezapomínejme na doporučení preventivní pro další členy rodiny a okolí pacienta. Přípravky jsou vhodné pro pacienty už od tří let, je tedy možné je použít i u dětských pacientů.

Aplikace je snadná a četnost dávkování pro pacienta pohodlná - u nosního spreje je to v akutní fázi 4-5 aplikací denně, v rámci prevence pak stačí 3-4 vstřiky u dospělého pacienta. Nosní sprej je vhodný použít i u alergické rýmy a benefitem je i fakt, že čistí nosní dutiny, zvlhčuje, hojí a regeneruje nosní sliznici. Pro komplexní ochranu horních dýchacích cest je ideální kombinace s ústním sprejem Virostop či Virostop pastilkami. Oba přípravky tvoří ochranu sliznice dutiny ústní. Ústní sprej aplikuje dospělý pacient 3x denně v počtu pěti vstřiků při akutní fázi choroby a 2x denně stejný počet aplikací preventivně. Pokud pacient upřednostňuje pastilky Virostop, používá 3 pastilky denně preventivně a v případě většího rizika nákazy či přímo při onemocnění pak pastilek 5. Důležité je, že pastilky jsou zcela bez cukru.

Článek je firemním sdělením společnosti Herb Pharma Ag

Reference:

1. JANKOVICS I, BORSOS M, MIRANI S, DÉNES B (2021) Early use of polyphenol-rich Cistus creticus extract containing nasopharyngeal spray is associated with significantly shorter duration of symptoms in mild COVID-19 patients: A retrospective case-control study. J Comm Med and Pub Health Rep 2(9): https://doi.org/10.38207/JCMPHR/2021/0208155.

2. https://sk.virostop.info/sub/sk.virostop.info/images/studie-pdf/ENG_Virostop-In-Vitrostudy4.pdf?16341290

3. Mezinárodní klinická studie organizovaná švýcarskou společností Herb-pharma AG se 189 účastníky. Pdf ZDE


Inzerce


Bonusovou přednášku Mgr. Dobré: Virostop - rostlinné přípravky v prevenci a komplementární léčbě respiračních infekcí, jejíž obsah je určen lékárníkům a farmaceutickým asistentům, můžete zhlédnout aktuálně na Educommu.
Přednáška vznikla ve spolupráci se společností HERB PHARMA Czech, s. r. o. 
Absolvováním přednášky získáte 50 edubodů.

VSTOUPIT ZDE

 

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie