Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyROZHOVOR:CO PŘIPRAVUJE HEALTH COMMUNICATION BĚHEM LÉTA?Zeptali jsme se Zdeňka Břeně, ředitele společnosti, která farmaceutům, lékařům a ostatním odborníkům pečujícím o lidské zdraví, přináší přes 12 let kvalitní formy vzdělávání. Health communication je vnímána jako partner odborníků ve zdravotnictví, který neustále drží krok s dobou, využívá pro edukaci moderní prostředky, inovuje, ale přináší i tradiční akce, na které jsou účastníci roky zvyklí. Bude léto pro společnost okurkovou sezónu, nebo je nyní naopak prostor a čas pro přípravu dalších zajímavých projektů?

Pane řediteli, na čem se v současnosti pracuje v Health communication? Mohou se lékárníci těšit na další kongresovou sezónu?

Těšit se určitě mohou! Nejprve bych ale rád využil příležitosti a poděkoval zaměstnancům lékáren za pozitivní zpětnou vazbu z letošních, již proběhlých akcí. Konečně se uskutečnily fyzické kongresy (dnes se říká offline kongresy) a konference, které byly určené nejen pro lékárníky a farmaceutické asistenty, ale také pro lékaře. V průběhu vzdělávacích akcí letošního jara byla opravdu vysoká účast. Jak v offline, tak i online verzích edukačních projektů. Dnes opravdu vznikly tři skupiny našich klientů, kteří se pravidelně vzdělávají. Část nám na pozvání na kongresy řekla: „Děkuji, ale já nepřijdu, je mi dobře v online", a studuje již v online prostředí Educomm.cz nebo jiných online projektech. Další skupina by chtěla přijít, ale nemůže opustit lékárnu. Je nedostatek lékárníků, což je stále alarmující stav, který nebude obratem vyřešen. A třetí skupina na kontaktní kongresy dorazila, protože patří k části klientů, kteří se osobně potkávat zkrátka chtějí a „živá" zkušenost je to pro ně velmi důležitá. Takže pro všechny tři skupiny připravuje náš tým celou řadu aktivit s možností studovat kdykoliv v létě i na podzim. 

Můžete prozradit trochu víc o podzimních akcích? 

Tak kongresy naleznete na www.healthcomm.cz  a samozřejmě bližší informace můžete sledovat na oblíbeném lékárenském Magazínu, kde je jsou vždy před akcemi a po nich informace k obsahu i jednotlivým tématům kongresu. To jsou akce offline, tedy osobní odborná setkání. Opět se můžete těšit na pečlivě připravený odborný program, na rekordní počet firemních partnerů s expozicemi, 3D kino, virtuální realitu a interaktivní formy komunikace i na moderátora Vojtu Bernatského. Čeká nás Hradec Králové a Brno!

Víc kongresů se nechystá? 

V současné době není možné finančně podporovat kontaktní vzdělávání ve všech krajských městech, jako tomu bylo dříve. Ty časy jsou zřejmě nenávratně pryč. Stejně tak rostou náklady na pořádání kongresu, a to v desítkách procent (a někdy i více). Pro rok 2023 připravujeme proto nový model fyzických vzdělávacích akcí. 

Rozšíříte pole online akcí? 

Tak online máme pořád - Educomm.cz je otevřený pro studium 24 hodin denně. Měsíčně v této e-learningové platformě studuje více než 600 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zde je možné vystudovat více než 90 odborných video kurzů a získat více než 100 akreditačních bodů. Ale samozřejmě své místo už si našel i zcela nový model vizualizace online vzdělávání. 3D 360 kongres je prémiovým produktem z naší kreativní dílny IT. Minulý probíhal v Barceloně a ten další bude v měsíci září probíhat ve virtuální Budapešti. Městě plném termálních lázní, vůně guláše a papriky...

Velký online úspěch slaví také Magazín Healthcomm. Snad ta obliba vznikla díky laskavému „ženskému" přístup ke svým čtenářkám, díky seriálům, soutěžím a kvízům...ačkoli, obsah je z velké míry velmi odborný. 

Bude mít Educomm.cz nějaké novinky? 

Novinky určitě budou! Připravujeme neustále modernizaci webu a prakticky se Educomm.cz mění průběžně celých 8 let jeho života. Klienty čeká více soutěží za studium, které vždy hezky okoření strávené chvíle v edukačním prostředí. Rozvine se i odborný a produktový obsah. Neustále ho doplňujeme o nové video kurzy na osobní a profesní rozvoj, komunikaci s pacientem v lékárně, management témata a Studio Educomm s novinkami na trhu. Do konce roku ještě hodně zajímavých vylepšení pro klienty připravujeme, ale to už nemůžu prozradit. 

Chcete něco vzkázat do lékáren? 

Rád bych požádal všechny, kteří nám s námi studují, aby se aktivně zapojili do zkvalitnění obsahu. Aby nám společně pomohli doplňovat oblíbená odborná témata nebo témata pro profesní a osobní rozvoj. Aby se nestyděli a posílali své tipy na témata, přednášející nebo vlastní CV s chutí přednášet pro kolegy v lékárnách. Kvalitní a pestrý obsah je to, co si přejeme všichni. Budujte s námi své edukační prostředí! Pište na educomm@educomm.cz nebo vyplňte krátký dotazník s preferencí témat. 

Děkuji za rozhovor

Chramst

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie