Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySEZONNÍ TIPY DR. THEISSE: JAK ULEVIT SUCHÝM OČÍMJak to v našem těle bývá, každý orgán má své bezpečnostní jištění proti poškození. Své o tom ví i tak citlivý orgán, jakým je lidské oko. Zvenčí je chráněno víčky, která se reflexně zavírají, čímž znemožňují průnik cizího tělesa, a eliminují tak případné poškození zrakového smyslu. Horní i dolní víčko jsou dva kožní záhyby spojené s okem tak, aby díky své pohyblivosti chránily oko také před ostrým světlem. Mrkáním víček dochází dále k roztírání slzné tekutiny rovnoměrně po očním povrchu.

Slzy jsou zkrátka pro naše oči nezbytné! Spolu s víčky a řasami oko chrání také před jeho „vysycháním". Rolí slzného filmu je několik: zvlhčovat, vyplavovat nečistoty, alergeny a bakterie a dodávat oku živiny. Řada lidí má dnes potíže spojené s tvorbou, udržením a kvalitou slzného filmu svého oka. Tzv. syndrom suchého oka je stav, kdy se na jeho povrchu netvoří dostatečný nebo kvalitní slzný film, který má za úkol právě zvlhčovat, čistit a chránit oko, a v důsledku zlepšovat celkové vidění. Pokud je slzný film oka poškozen, například pobytem v suchém, znečištěném nebo zakouřeném prostředí, dlouhou prací na počítači nebo sledováním mobilního telefon, projeví se to symptomy jako je pálení, řezání a zarudnutí očí. Více ohroženi jsou lidé nosící kontaktní čočky. U nich je riziko vzniku syndromu suchého oka až dvanáctkrát vyšší. Nestabilita složení a množství slzného filmu může být nejen nepříjemným pocitem, ale může také vést až k nevratnému poškození zraku.

..........................

Syndrom suchého oka je onemocnění, jehož příčinou je buď porucha normální tvorby a toku slzného filmu, anebo jeho abnormální složení. Tyto kvantitativní a kvalitativní změny vedou k patologickým změnám na povrchu oka. Substituce slz je prvním krokem v léčbě suchého oka.1

..........................

 

Ať už je příčina jakákoli, je třeba udržet povrch oka vlhký a jeho slzný film mít v optimálním složení.

Jedna vrstva nestačí

Slzný film oka se skládá z vodné (střední), slizniční (vnitřní) a lipidové (vnější) složky. Zdraví slzného filmu závisí na synergické interakci slzných žláz, očních víček a povrchu oka, které dohromady tvoří (jak jsme si řekli v úvodu) slznou funkční jednotku. Dysfunkce kterékoliv složky v slzné funkční jednotce může vést k pocitu suchých očí. Pocit suchých očí je multifaktoriální zdravotní problém očního povrchu daný ztrátou homeostázy slzného filmu. Etiologickou roli zde obvykle sehrává nestabilita slzného filmu, jeho hyperosmolarita, zánět či poškození očního povrchu a neurosenzorické abnormality. 

Civilizační problém

V běžné populaci jde dle epidemiologických studií prováděných po celém světě o velmi častý problém s prevalencí v rozmezí od 5 do 50 %. Rizikové faktory zahrnují: vyšší věk, ženské pohlaví, hormonální změny (primárně v důsledku snížení androgenů), systémová onemocnění (např. diabetes mellitus, Parkinsonova choroba aj.), používání kontaktních čoček, užívání systémově působících léčiv (antihistaminika, anticholinergika, estrogeny, isotretinoin, selektivní antagonisté serotoninových receptorů, amiodaron, kyselina nikotinová aj.), používání očních přípravků s obsahem konzervačních látek, nutriční deficit (např. nedostatek vitaminu A), chirurgický zákrok (zejména refrakční chirurgie rohovky) nebo pobyt v prostředí s nízkou vlhkostí. Jasným rizikovým faktorem je používání klimatizace a již zmíněný trend celodenní práce u monitorů (v angličtině označováno jako office eye syndrome), což ze syndromu suchého oka činí „civilizační" problém.

Pomoc suchým očím

Člověk trpící syndromem suchého oka by měl dodržovat režimová opatření, do kterých spadá v první řadě eliminace vlivů, které potíže spouští nebo zhoršují: vyhnout se zakouřeným, prašným a klimatizovaným prostorám a dávat si pravidelné přestávky při práci na PC. Neuškodí zkusit se třeba na chvíli zahledět do zeleně okolní přírody. Když fouká, nosit brýle, dbát na pitný režim, zvolit si hypoalergenní kosmetiku a servírovat si pestrou stravu s dostatkem vitaminů a minerálů. 

K léčbě příznaků syndromu suchého oka se používají tzv. „umělé slzy" sloužící jako náhrada přirozených slz. Lékárenský trh nabízí pestrou škálu očních kapek a gelů této kategorie. Výběr by měl být vždy „ušitý na míru" pacientovi - jeho věku, celkovému zdravotnímu stavu a převládajícím symptomům, které vedou k subjektivním pocitům diskomfortu.

Jaké jsou požadavky na umělé slzy?

  • Účinně stabilizují slzný film
  • Působí na povrchu oka dlouhodobě
  • Neobsahují konzervační látky
  • Neovlivňují negativně zrakovou ostrost
  • Mají pro klienta komfortní aplikaci
  • Udrží dlouhodobě sterilitu po otevření a nehrozí kontaminace obsahu

PRODUKTY ŘADY VIZIK = ÚLEVA PRO VAŠE OČI

Benefitem očních kapek řady Vizik je absence konzervačních látek. Lze je proto použít například. u osob, které nosí kontaktní čočky. Mikrobiální čistota je zajištěna specifickým dávkovačem MPF - možnost užívání až 12 měsíců po otevření (ověřeno FDA).

KOMFORT PRO PACIENTA:

  • Lahvička umožňující opakované použití kapek bez konzervačních látek
  • Komfortní aplikace slzy do oka díky měkké lahvičce
  • Nehrozí kontaminace očních kapek
  • Po otevření je zaručena sterilita roztoku až do data expirace

Produktová řada pokrývá potřebu nemocných s projevy suchého oka s přihlédnutím k aktuálně dominující symptomatice. 

Vizik oční kapky zvlhčující 10ml, Vizik oční kapky zklidňující podráždění 10ml a Vizik oční kapky alergie 10 ml jsou zdravotnické prostředky. Seznamte se pečlivě s informacemi v návodech k použití.

Podívejte se na mechanismus systému pro mikrobiologickou integritu a komfortní aplikaci očních kapek Vizik:  

Článek je firemním sdělením společnosti DR. THEISS CZ s.r.o.

Reference:
1. Palos M. Syndrom suchého oka, Med. praxi 2011; 8(6): 276-279

PROFYLAXE RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PRVNÍ POMOC PŘI ZÁNĚTU ZEVNÍHO ZVUKOVODU

STOP PADÁNÍ VLASŮ PO PORODU

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti. Hlavními rizikovými faktory jsou kouření, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak. Na nebezpečí a fatální důsledky zvýšeného krevního tlaku upozorňuje Světový den hypertenze, který připadá na 17. května. Arteriální hypertenze je definována jako opakované zvýšení krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. Úkolem Světového dne hypertenze je upozornit na význam udržování krevního tlaku v optimálních mezích, respektive upozornit na rizika, která přináší vysoký krevní tlak.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY