Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySLAVNÉ ČESKÉ LÉKY II.: DARMOL, ČOKOLÁDOVÉ PROJÍMADLOV ročníku 2024 provede PharmDr. Tomáš Arndt čtenáře Magazínu historií slavných českých léků. Věříme, že stejně jako předešlé seriály autora, které můžete najít v záložce SERIÁLY, vás ten nový zaujme. Již název „SLAVNÉ ČESKÉ LÉKY" slibuje zajímavé čtení, kde se dozvíte celou řadu obohacujících informací. S autorem si můžete společně připomenout léky jako Anginol či Dormiral, nebo si projít genezí Acylpyrinu či Avirilu. Léky, kterým je dnes 100 a více let, si svůj seriál jistě zaslouží!

Máš-li bol, vezmi Darmol!

Jsou léky, které v řadě generací zůstaly známé kvůli reklamnímu sloganu. U nás jich asi nebude mnoho, přeci ale na jeden příklad můžeme poukázat. 

Byl to lék se zvláštním názvem: Darmol.

A onen reklamní slogan byl stručný a zněl: „Máš-li bol, vezmi Darmol!"

Dobové reklamy na Darmol - zdroj internetové aukční stránky (další zdroje u autora)

Darmol byl také lék se zajímavým vývojem. Vznikl ještě v době před první světovou válkou. Tehdy obsahoval jako účinnou látku fenolftalein (tehdy synonymně označován jako p-dioxydiphenylphtalid). Dnes to možná pro odborníky zní děsivě, ale tehdy (ještě i v období mezi válkami) to bylo běžně používané projímadlo.

Na jeho projímavé účinky se přišlo poměrně kuriózním způsobem

Na začátku 20. století se snažili v tehdejším Uhersku zabránit falšování vína. K označení došlo proto, že fenolftalein je při neutrální a kyselé reakci bezbarvý, ale při zalkalizování zčervená. Tehdejší uherské úřady tak rozhodly označovat uměle připravovaná vína (falšování potravin bylo už tehdy velmi oblíbené) přidáváním fenolftaleinu jako "kontrolní přísady zdaňovací". A takto umělá vína měla být experty poznána podle této reakce. Teprve když si milovníci vína začali stěžovat, že místo povznesené cesty z vinárny domů spěchají někam jinam, byl účinek odhalen.

Lék s chutí čokolády

Pro zlepšení chuti byly ovšem přidávány určité přísady, jak by lékárníci dnes řekli, jako chuťové korigens. V případě Darmolu to byl čokoládový prášek (proto byl propagačně označován jako "čokoládové projímadlo"). Někdy jako „čokoláda s přísadou p-dioxydiphenylphtalidu".  Pro diabetiky byla vyráběna alternativa s kakaovým práškem.

Jinak k dalším přísadám patřily aromatizované cukry, sirupy, kakaový prášek, jablečná příchuť či lékořice. Také byl kombinován například s ricinovým olejem nebo reveňovým kořenem. Řadí se ke kontaktním laxativům, tedy takovým, které dráždí stěnu střevní a poté následuje vyprázdnění. Přípravek vyráběla stejnojmenná firma "Darmol".

Dnes ovšem fenolftalein příliš v projímadlech nenajdeme. Důvodem je obava z možné kancerogenity. Navíc je obecně od kontaktních laxativ ustupováno. Mohou být podávány jen krátkodobě, protože chronická stimulace stěny střeva způsobuje atrofii sliznice, distenzi střeva a toleranci. Tím nutí nemocné zvyšovat dávku. Příčinou je poškození slizniční nervové pleteně, které bohužel obvykle není zcela reverzibilní. K nežádoucím účinkům mohou patřit - při delším užívání - ztráta solí, kožní záněty (například svědění, pálení, puchýřky nebo trvalé zbarvení). Dokonce bývá uváděn jako nežádoucí účinek závažné alergické projevy, jako šok.

Ale zpět k Darmolu v dobách jeho největší slávy 

Navzdory současným informací tehdejší reklama (Přítomnost, 1938) tvrdila: "Darmol účinkuje bez návyku, lze jej libovolně dávkovati a působí mírně, nikoliv drasticky. Darmol obdržíte ve všech lékárnách."

Zdroj: Digitální knihovna Kramerius

Darmol byl doporučován odborníky také u dětské zácpy.

Rovněž dávkování zní půvabně:"1/4-1/2 (tbl.), v tvrdošíjných případech 1 Darmol. Dětem přiměřeně méně."

Zdroj: Digitální knihovna Kramerius

Významný český lékař Jiří Štefl ve své výtečné "Farmakotherapii praktického lékaře" z roku (1945) fenolftalein hodnotí jako nejsilnější projímadlo. Doporučuje podávání večer, protože dochází k účinku až po několika hodinách (někdy bylo uváděno 10 hodin). Známe to podle nedávné reklamy: "večer chutná, ráno pomáhá"! Doktor Štefl to hodnotil tak, že návyk po něm nevzniká (nepočítal zřejmě s chronickým užíváním). Při doporučené dávce byl označen jako neškodný, jen u velkých dávek hrozilo poškození ledvin. Fenolftalein se připravoval také v lékárnách jako magistraliter (300 mg na jednu dávku).

Po znárodnění farmaceutického průmyslu v letech 1945-1948 Darmol z nabídek lékáren vymizel. Jen se čas od času objevil v literatuře, buď jako vzpomínka na starý reklamní slogan, nebo jako synonymum pro projímadlo.

Po roce 1989 byl na našem trhu zaregistrován znovu, ale už s pozměněným složením: jako výrobce byla uvedena německá firma Capsoid a obsahoval jako hlavní účinnou látku natrium pikosulfát (tedy dnes se vyskytující v jiných projímadlech, je to chemicky příbuzná látka fenolftaleinu). Jedná se sice také o kontaktní laxativum, ale šetrnější (Remedia Compendium, 1995). V Remediu z roku 1998 je uváděna jiná německá firma, Schmidgall.

Darmol opravdu zlidověl

Jaroslav Zaorálek ve své knížce lidových rčení uvádí úsloví (datuje ho 1938) "být zdrchanej po darmolu" ve smyslu být unaven, být sláb (ze sportovního prostředí).

V románu Jana Otčenáška "Kulhavý Orfeus (1965) se objeví spojení "slovní darmol" ve smyslu nekvalitní literatury (dnes bychom řekli "slovní průjem").

Na závěr, jako důkaz oblíbenosti Darmolu, lze uvést jednu anekdotu (vyšla v Anekdotách z apatyky v roce 1975):

"Máte prosím, darmol?

To chcete, babičko, projímadlo, že?

Ale kdepak projímadlo - já četla v kalendáři: "Máš-li bol, vem darmol!"¨

a mě hrozně bolí noha. Koza mě kopla."

PharmDr. Tomáš Arndt

V dalším pokračování se můžete těšit na lék Kathesin z lučební továrny Dr. Roberta Heislera. 

ANGINOL - PRVNÍ ČESKÉ ANTIBIOTIKUM

EPONYMA A VŽITÉ NÁZVY V LÉKÁRNĚ

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie