Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOLÁRNÍ KERATÓZAAktinická (nebo také solární) keratóza podle lékařů vzniká vždy v důsledku dlouhodobého a nadměrného vystavování kůže slunečnímu záření. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji, například uších, rtech nebo nose, případně na hřbetech rukou nebo na předloktí. U mužů pak velmi často na pleši, kde schází přirozená ochrana v podobě vlasů. Je proto velmi důležité chránit si nezakryté části těla opalovacími prostředky s ochrannými SPF faktory. Dlouhodobá expozice slunečnímu záření, zejména UVB, vede k rostoucímu poškození keratinocytů v pokožce.

.............

Ultrafialové sluneční paprsky poškozují povrch kůže, kde dochází zejména k poškození DNA v keratinocytech. Hlavní role keratinocytů přitom spočívá ve vytváření ochranné bariéry mezi organismem a vnějším prostředím. Poškození UV paprsky vyvolá mutace genetické informace v DNA keratinocytů, které se mohou nekontrolovaně množit za vzniku projevů aktinických keratóz. Ke kožním nádorům vznikajícím z těchto buněk patří bazaliom a spinaliom.

.............

 

„Aktinická keratóza nejdříve vypadá jako malé růžové ložisko, které však má hrubší povrch. Později ložisko změní barvu na růžovočervenou a je pokryté šupinou. V pokročilé fázi je už šupina znatelně vyvýšená nad povrch kůže," popisuje prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP.

Častější výskyt aktinické keratózy pozorují lékaři u mužů - týká se přibližně 15 % populace, ve věku nad 70 let však již 34 %. U žen se nemoc vyskytuje v 5 %, po 70. roku věku se výskyt zvyšuje na 18 % populace. Ve věku nad 70 let tak aktinickou keratózou trpí prakticky každý druhý.

„Výskyt onemocnění je tradičně vysoký například v Austrálii nebo v jižních státech Evropy. Ovšem ani ‚české' sluníčko nesmíme podceňovat a měli bychom se před ním chránit také," říká prof. Arenbergerová.

Nebrat změny na kůži na lehkou váhu

Lékaři upozorňují, že se aktinická keratóza časem může vyvinout ve zhoubný nádor.

„Je to přednádorový stav, který se v až 20 % případů může rozvinout v invazivní spinocelulární karcinom neboli spinaliom. Ten se v nejhorších případech může šířit například do uzlin nebo plic. Zároveň však není tak agresivní jako melanom a dává o sobě relativně dlouho vědět dopředu tím, že je vidět, takže pacientům umíme pomoci i v poměrně pokročilých stadiích," říká MUDr. Radek Litvik, dermatolog z Fakultní nemocnice Ostrava.

Kromě věku je hlavním rizikovým faktorem i typ kůže. Lidé se světlejší pletí, fototypu I a II, jsou ohroženi více. Riziko si však podle MUDr. Litvika lidé zvyšují sami, zejména pokud se často jezdí slunit k moři bez dostatečné ochrany nebo pravidelně navštěvují solária.

Nejdůležitější je chránit se před slunečním zářením. Základ je i takzvaný zákon 3K - košile, kalhoty a klobouk. Zbytečné je chodit do solárií a tam se vystavovat dalšímu UV záření. Občas je také vhodné se na vlastní kůži občas lépe podívat, a i s malým podezřením přijít k lékaři a zahájet léčbu, abychom mohli předejít vážnějším stavům," pokračuje MUDr. Litvik.

Jaké jsou možnosti léčby

Současná medicína nabízí celou řadu možností léčby aktinické keratózy, nejčastěji lékaři používají tzv. kryoterapii. Při ní kůži ošetřují kapalným dusíkem, což bývá často bolestivé a pacienti na zákroky musí docházet opakovaně.

Dále se uplatňuje léčba pomocí laseru nebo fotodynamická terapie s využitím fotosenzibilizátoru, který po ozáření světlem uvolňuje do aktinické keratózy toxické látky, které ji zničí.

„Potíž spočívá v tom, že takto ošetříme pouze viditelné projevy, zatímco chorobou už může být zasaženo i okolí, aniž by to bylo znát. V poslední době nám pomáhá léčba pomocí krému, který stimuluje imunitní reakci kůže, brání množení buněk a ničí nádorové a přednádorové změny na kůži. Pro pacienty je jeho užívání pohodlné, nanáší si jej sami po dobu několika týdnů," popisuje prof. Arenbergerová.

………….

65 procent invazivních spinocelulárních karcinomů vzniká z aktinických keratóz. Riziko vzniku tohoto nádoru je možné významně snížit tím, že budeme léčit každý projev aktinické keratózy, a to zejména v nádorovém poli.

aktinicka-keratoza.pierre-fabre.com

………….

Možné je i chirurgické odstranění lézí, zejména v případě, že se již choroba rozvinula v nádor. Výhodou excize je histologické vyšetření pro ověření diagnózy, nevýhodami je delší hojení a jizva.

Zdroje: MaVe PR, https://aktinicka-keratoza.pierre-fabre.com

Každých 300 m zvyšující se nadmořské výšky se o 4 % zvýší intenzita slunečního světla?
Zeměpisná šířka ovlivňuje intenzitu záření? V tropech je až 5x vyšší než např. ve Skandinávii.
Mezi 11. a 14. hod. obsahuje sluneční záření nejvyšší podíl UVB? Ráno a večer roste podíl UVA.

zdroj:  https://www.derm.cz

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY