Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOUČASNÉ POZNATKY O POTŘEBNÝCH ŽIVINÁCH V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ: CHOLINV časopise Aktuální Gynekologie a Porodnictví vyšel v září roku 2021 článek, který dává do souvislosti hladiny cholinu se správným neurologickým vývojem plodu a novorozence.1 Více ZDE

V srpnu 2023 na problematiku navázal ve stejném odborném časopise článek, který ve stručnosti přiblížil závěry metaanalýzy, které deklarují, že řádný příjem cholinu od II. trimestru těhotenství má pozitivní vliv na neurologický vývoj dětí v dětství.Jak ukazuje Obr. 1, během těhotenství se poptávka po cholinu, stejně jako po mnoha dalších esenciálních živinách, zvyšuje. 

Cholin je prekurzorem acetylcholinu, klíčového neurotransmiteru pro regulaci proliferace neuronů, diferenciaci, migraci, zrání, plasticitu a přežití, ale také pro tvorbu synapsí.3 Jako prekurzor neurotransmiteru acetylcholinu může ovlivňovat kognitivní funkce a vývoj mozku. Cholin také poskytuje substrát pro tvorbu fosfatidylcholinu a sfingomyelinu, hlavní složky neuronálních a dalších buněčných membrán potřebných pro přenos signálů, vývoj mozku a růst plodu.4 Cholin je základní živina potřebná pro strukturální integritu a signalizační funkce buněčných membrán.

Plod žije v prostředí s vysokým obsahem cholinu (Obr. 3). Velké množství cholinu se k plodu dostává placentou, kde ho transportní systémy čerpají proti koncentračnímu spádu. 

Z pohledu epigenetiky má cholin pro člověka velký význam in utero

Epigenetické mechanismy mají vliv na aktivitu genů a budoucí zdraví dítěte. To může být až ze 75 % ovlivněno výživou během těhotenství, hmotností a životním stylem matky.

Cholin je esenciální složkou stravy

Cholin byl v roce 1998 Radou pro výživu Národní akademie věd USA uznán jako nezbytná součást výživy. Současně bylo stanoveno doporučení pro přiměřený příjem cholinu: 7,5 mg na kg tělesné hmotnosti na den. Pro netěhotné bez udání váhy 425 mg/den, pro těhotné 450 mg/den. Pro muže je stanovena dávka 550 mg/den.10 Přesto epidemiologické údaje ukazují, že průměrný příjem cholinu u evropských žen je 320 mg, což je pod doporučeným cílovým příjmem.11

EFSA doporučuje zvýšit příjem cholinu v těhotenství o 20 % na 480 mg/den a v období kojení o 30 % na 520 mg/den.5 (Obr. 4) V roce 2017 doporučila Americká lékařská asociace přidání cholinu do všech doplňků stravy pro těhotné ženy.1 V roce 2018 uznala Americká pediatrická akademie cholin jako jednu z klíčových složek podporujících vývoj mozku v průběhu prvních 1 000 dní života.12

 Pojďme si připomenout oficiální a platná zdravotní tvrzení pro cholin:

  • Cholin přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu
  • Cholin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů
  • Cholin přispívá k udržení normální činnosti jater

Tvrzení smí být použita, pokud je obsah cholinu nejméně 82,5 mg / na 100 g nebo 100 ml potravinového doplňku nebo na jednu porci potraviny.

I když již na konci minulého století (1998) byla uznána role cholinu pro normální funkci jater u dospělých lidí, nyní je aktuálně uznána jeho role v podpoře normální funkce jater u plodu a plně kojených dětí, což vedlo k jeho zařazení do seznamu schválených zdravotních a nutričních tvrzení registrovaných v EU. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v loňském roce oficiálně uznal cholin za esenciální živinu přispívající k normální funkci jater plodu a výlučně kojených dětí.13 Panel EFSA dospěl k závěru, že mezi příjmem cholinu těhotnými a kojícími ženami a přispěním k normální funkci jater plodu a výlučně kojených dětí existuje kauzální vztah. Toto rozhodnutí představuje významný milník v oblasti výživy matek, protože jak bylo uvedeny výše (Obr. 4), potřeby organismu na cholin jsou během těhotenství o 20 % vyšší. 

"Uznání cholinu ze strany EFSA jakožto živiny zásadní pro zdravou funkci jater plodu a výlučně kojených dětí je významným krokem k zajištění zdravější budoucnosti našich dětí. Toto uznání zdůrazňuje důležitost příjmu cholinu během těhotenství a kojení, čímž se zajistí, aby matky, jejichž nenarozené děti a kojenci dostávali potřebnou výživu pro optimální vývoj," zhodnotila kladně rozhodnutí EFSA prof. Rima Obeidová z Univerzitní nemocnice Saarland v Německu, která se dlouhodobě zabývá výzkumem výživy těhotných a kojících žen. Zaměřila se mj. také na studie o příjmu cholinu v prekoncepčních, těhotenských a laktačních fázích života žen. Z přehledu zahrnujícího studie publikované v letech 2004 až 2021 vyplynulo, že celosvětově během plodného věku je příjem cholinu u žen nedostačující a je zapotřebí zvýšit povědomí o jeho úloze ve fetálním a mateřském organismu.

Homocystein-methioninový cyklus

Cholin je zdrojem methylových skupin potřebných v řadě reakcí lidského metabolismu. Je také důležitý při syntéze neurotransmiteru acetylcholinu a oxidovaná forma cholinu, glycin betain, slouží jako důležitý donor methylu v methioninovém cyklu. Cholin, L- methylfolát a vitamin B12 podle EFSA přispívají k metabolismu homocysteinu, protože se podílejí na přeměně homocysteinu na methionin v krevním řečišti 2 metabolickými drahami. Pro organismus je životně důležitá rovnováha mezi těmito dvěma sloučeninami.

Metabolická dráha začíná oxidací cholinu na betain, jak ukazuje schéma. (Kliknutím na obrázek přehrajete také video) 

-red-

Literatura:

1. Mlezivová S, Calda P. Cholin jako esenciální živina a jeho význam v těhotenství. Actual Gyn. 2021;13:1-8.
2. Laštůvka Z, Calda P. Výživa v těhotenství - současné poznatky. Actual Gyn. 2023;15:55-56.
3. Zeisel SH. Choline: critical role during fetal development and dietary requirements in adults. Annu Rev Nutr. 2006;26:229-50.
4. Sarter M, Parikh V. Choline transporters, cholinergic transmission and cognition. Nat Rev Neurosci. 2005;6:48-56.
5. EFSA Journal 2016;14(8):4484
6. Caudill MA. J Am Diet Assoc. 2010;110:1198-1206.
7. Zeisel SH. Annu Rev Nutr. 2006;26:229-250.
8. Zeisel SH, da Costa KA. Nutr Rev. 2009;67:615-23.
9. Linus Pauling Institute 2015; https://lpi.oregonstate.edu/mic/other-nutrients/choline
10. Institute of Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference I, Its Panel on Folate OBVandCholine, The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health, in Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B(6), Folate, Vitamin B(12), Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. 1998, National Academies Press (US) Copyright © 1998, National Academy of Sciences. Washington (DC).
11. Vennemann FBC, Ioannidou S, Valsta LM, et al. Dietary intake and food sources of choline in European populations. Br J Nutr. 2015;114(12):2046- 55.
12. AAP. Americká pediatrická akademie. Jídlo k zamyšlení: Cílem AAP je zajistit, aby děti dostávaly klíčové živiny pro rozvoj mozku. 2018
13. EFSA Journal 2023; 21(7):8115.
14. Derbyshire, E.; Obeid, R.; Schön, C. Obvyklý příjem cholinu v průběhu plodných let: Přehled. Nutrients 2021, 13 , 4390. 

Na vědeckém sympoziu XXIV. Světového kongresu gynekologie a porodnictví FIGO, který se konal v Paříži v říjnu 2023, byl ústředním bodem diskuze nový Delphiho konsenzus odborníků na potřebu mikronutrientů během těhotenství?

Údaje z konsensu zdůrazňují význam řady mikronutrientů nad rámec kyseliny listové, u které je její suplementace v období před početím a na počátku těhotenství již dobře integrována do zdravotních doporučení. Za klíčové v různých stadiích těhotenství byly dále označeny mikronutrienty: železo, vápník, vitamin D, cholin, omega-3 mastné kyseliny, vitamíny skup. B a vitamin C.

Profesorka Rima Obeidová, přední odbornice na mikronutrienty, poskytla během sympozia komplexní přehled o zásadní a podceňované roli cholinu v mateřském zdraví a těhotenství a konstatovala: „Ženy na celém světě nedosahují adekvátního příjmu cholinu." 

I když cholin není v těle skladován, vyskytuje se ve velkých koncentracích v játrech a mozku? Podíl cholinu ve svalech, srdci a ledvinách je asi jen 20 % množství, které se nachází právě v játrech a mozku.

Větší část zásob cholinu v lidském těle je ve formě fosfatidylcholinu?

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME