Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOUTĚŽ O KNIHU: AMINIKYSELINYZe školy víme, že jsou aminokyseliny (AMK) základní stavební složkou proteinů, jejichž biologické vlastnosti jsou dány právě druhem, pořadím a vzájemnými prostorovými vztahy AMK. I když živý svět zná více než 300 AMK, pouze 20 z nich se objevuje v lidských proteinech, a to výhradně ve formě L-α-aminokyselin (kromě glycinu). Aminokyselin je ve skutečnosti 21, protože 21. aminokyselina - Selenocystein - nahrazuje cystein v některých lidských enzymech. Tyto aminokyseliny se označují často jako biogenní nebo proteinogenní. Některé si tělo dokáže vytvořit, a tím i pokrýt jejich potřebu pro organismus. Esenciální jsou ty, které si tělo nedokáže samo vytvořit a jsme tedy odkázáni na jejich příjem v potravě nebo na jejich suplementaci prostřednictvím výživových doplňků.

V knize Aminokyseliny - fyziologie, patofyziologie a jako doplněk stravy, kterou vydala Grada na konci letošního leda, je vysvětlen metabolismus a úloha jednotlivých aminokyselin u různých fyziologických a patologických stavů a jsou poskytnuty údaje o možnostech jejich uplatnění ve formě nutričních doplňků u zdravého i nemocného jedince. Tato výborná didakticky zaměřená publikace je doplněna 171 barevnými originálními obrázky a 38 přehlednými tabulkami. I když může sloužit jako „učebnice" medikům, lékařům a nutričním terapeutům, může být skvělým pomocníkem i poučeným laikům.

Kniha nás provede přes základní informace o struktuře, klasifikaci a mechanismech transportu aminokyselin přes buněčné membrány ke zdrojům v potravě a jejich význam pro syntézu proteinů.

Hlavní část knihy se zabývá metabolismem jednotlivých aminokyselin a jejich úlohou při tvorbě biologicky významných látek (jako jsou histamin, serotonin, dopamin, sfingolipidy, desmosiny, polyaminy, kreatin, karnitin a karnosin), primárními a sekundárními poruchami jejich metabolismu a možnostmi terapeutického využití aminokyselin. 

Důležitou částí knihy jsou kapitoly s popisem vybraných orgánů (střevo, střevní mikrobiom, játra, kosterní sval, ledviny, mozek a plíce), kde je rozebrán metabolismus aminokyselin u odlišných fyziologických stavů (příjem potravy, hladovění, fyzická zátěž a stáří) a u některých nemocí (systémová zánětlivá reakce, sepse, cirhóza jater, diabetes mellitus, chronická renální insuficience a nádory). 

Lékárníky jistě zaujme kapitola, která je věnována vedlejším účinkům a rizikům zvýšeného příjmu aminokyselin ve formě doplňků stravy. 

Holeček Milan
Aminokyseliny - fyziologie, patofyziologie a jako doplněk stravy
Grada, 2023
Cena: 999 Kč, stran: 296
ISBN: 978-80-271-3655-1

Autor, prof. MUDr. Milan Holeček, DrSc., se problematikou zabývá přes 40 let a v knize zúročil své celoživotní znalosti o úloze aminokyselin za různých fyziologických a patologických stavů.

Přináší praktické informace o možnostech využití aminokyselin jako doplňků stravy. 

NAŠE SOUTĚŽ O 5 KNIH

Zapojte se do naší soutěže! Můžete se stát jedním z pěti šťastných výherců báječné knihy Aminokyseliny - fyziologie, patofyziologie a jako doplněk stravy, která vám pomůže v profesním i osobním životě. Stačí správně odpovědět na položenou otázku. Své odpovědi posílejte na magazin@hcom.cz do 15. března 2023. Heslo v předmětu e-mailu: GRADA.

Soutěžní otázka:

Nakladatelský dům Grada provozuje i elektronickou knihovnu. Pod jakou značkou?

a) BOOKPORT

b) BOOKWINDOW

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY