Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOUTĚŽ O NOVOU KNIHU FRANTIŠKA KOUKOLÍKANová kniha MUDr. Františka Koukolíka, DrSc.Krása" je určena širšímu okruhu čtenářů a pokouší se najít odpověď na otázku, proč je něco krásné.

Autor sám přiznává, že publikace je osobní, neúplná a je v ní jistě mnoho sporného. Kamínky patřící do její mozaiky sbíral v průběhu své celoživotní snahy porozumět lidské nátuře.

Proč se nám některé objekty a události líbí, máme je rádi, toužíme po nich a chceme je mít? Proč jiné naopak odmítáme? A do jaké míry je hodnocení objektivní nebo subjektivní? To jsou staleté otázky...

V textu se pozorný čtenář dozví například o estetické senzitivitě a vztahu krásy a pravdy, může najít odpovědi na otázky, co je politický kýč, co aktivují krásné rovnice v mozku matematiků, proč pozornost přitahují hezké ženské tváře, nebo zda má krása svoji neuronovou síť. Nechybí ani věčné téma: je krásné zároveň dobré?

 František Koukolík je lékař se specializací patologická anatomie a neuropatologie. Věnuje se především vztahu mezi mozkem a chováním. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. Dr. Koukolík se zabývá popularizací výsledků věd o mozku, za což získal řadu ocenění: cenu rozhlasového vysílání Meteor za publikaci Mozek a jeho duše, cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přínos v oblasti popularizace vědy, Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2003, spolu s R. Jirákem za monografii Demence) či Medaili Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR za zásluhy v popularizaci vědy a řadu dalších cen. V březnu 2018 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu za rok 2017.

Tématem autorových článků i přednášek je také často problematika psychopatie, sociopatie nebo morálky. Na kongresech Healthcomm Professional přednášel farmaceutům téma „Ekonomické a morální rozhodování" o tom, že rozhodování je ovlivňováno pocitem hodnoty, pocitem nejistoty a sociální interakcí a že v mozku tomu odpovídají proměny činnosti neuronálních sítí velkého rozsahu. Že existují i riskantní rozhodnutí s charakteristickou odezvou v mozku a psychosomatickými důsledky, které jsou dílem stresu.

Naposledy měli možnost lékárníci vidět Františka Koukolíka v loňském roce na pražském kongresu Healthcomm Professional, kde přednášel téma, které popsal ve své knize „Bulšit"(2021) - nebezpečné žvanění v organizacích, na sociálních sítích i ve vědě. Připomněl, že žvanilové mívají rysy psychopatie, rádi se chlubí, a hlavně nepřijímají žádnou odpovědnost za svá sdělení. 

František Koukolík
Krása
Od paleolitu ke kýči


První vydání
Galén, 2023
179 s., 125x190 mm, brožované, černobíle, 300 Kč
ISBN 978-80-7492-640-2

..........................................................................................................................

SOUTĚŽ O 5 KNIH „KRÁSA"

Zapojte se do naší soutěže o knižní novinku Františka Koukolíka.

Odpovězte správně na otázku a máte šanci stát se jedním z pěti šťastných výherců.

Své odpovědi můžete posílat na magazin@hcom.cz, heslo v předmětu KRÁSA.

Soutěž končí 20. 3. 2023!

Soutěžní otázka:

V loňském roce vydalo nakladatelství Galén knihu Františka Koukolíka

a) Odolnost

b) Slabost

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME