Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySOUTĚŽ O NOVOU KNIHU FRANTIŠKA KOUKOLÍKANová kniha MUDr. Františka Koukolíka, DrSc.Krása" je určena širšímu okruhu čtenářů a pokouší se najít odpověď na otázku, proč je něco krásné.

Autor sám přiznává, že publikace je osobní, neúplná a je v ní jistě mnoho sporného. Kamínky patřící do její mozaiky sbíral v průběhu své celoživotní snahy porozumět lidské nátuře.

Proč se nám některé objekty a události líbí, máme je rádi, toužíme po nich a chceme je mít? Proč jiné naopak odmítáme? A do jaké míry je hodnocení objektivní nebo subjektivní? To jsou staleté otázky...

V textu se pozorný čtenář dozví například o estetické senzitivitě a vztahu krásy a pravdy, může najít odpovědi na otázky, co je politický kýč, co aktivují krásné rovnice v mozku matematiků, proč pozornost přitahují hezké ženské tváře, nebo zda má krása svoji neuronovou síť. Nechybí ani věčné téma: je krásné zároveň dobré?

 František Koukolík je lékař se specializací patologická anatomie a neuropatologie. Věnuje se především vztahu mezi mozkem a chováním. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. Dr. Koukolík se zabývá popularizací výsledků věd o mozku, za což získal řadu ocenění: cenu rozhlasového vysílání Meteor za publikaci Mozek a jeho duše, cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přínos v oblasti popularizace vědy, Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2003, spolu s R. Jirákem za monografii Demence) či Medaili Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR za zásluhy v popularizaci vědy a řadu dalších cen. V březnu 2018 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu za rok 2017.

Tématem autorových článků i přednášek je také často problematika psychopatie, sociopatie nebo morálky. Na kongresech Healthcomm Professional přednášel farmaceutům téma „Ekonomické a morální rozhodování" o tom, že rozhodování je ovlivňováno pocitem hodnoty, pocitem nejistoty a sociální interakcí a že v mozku tomu odpovídají proměny činnosti neuronálních sítí velkého rozsahu. Že existují i riskantní rozhodnutí s charakteristickou odezvou v mozku a psychosomatickými důsledky, které jsou dílem stresu.

Naposledy měli možnost lékárníci vidět Františka Koukolíka v loňském roce na pražském kongresu Healthcomm Professional, kde přednášel téma, které popsal ve své knize „Bulšit"(2021) - nebezpečné žvanění v organizacích, na sociálních sítích i ve vědě. Připomněl, že žvanilové mívají rysy psychopatie, rádi se chlubí, a hlavně nepřijímají žádnou odpovědnost za svá sdělení. 

František Koukolík
Krása
Od paleolitu ke kýči


První vydání
Galén, 2023
179 s., 125x190 mm, brožované, černobíle, 300 Kč
ISBN 978-80-7492-640-2

..........................................................................................................................

SOUTĚŽ O 5 KNIH „KRÁSA"

Zapojte se do naší soutěže o knižní novinku Františka Koukolíka.

Odpovězte správně na otázku a máte šanci stát se jedním z pěti šťastných výherců.

Své odpovědi můžete posílat na magazin@hcom.cz, heslo v předmětu KRÁSA.

Soutěž končí 20. 3. 2023!

Soutěžní otázka:

V loňském roce vydalo nakladatelství Galén knihu Františka Koukolíka

a) Odolnost

b) Slabost

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie