Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySPORTOVCI A DOPLŇKY STRAVYOd 4. 2. do 20. 2. 2022 proběhnou v Pekingu XXIV. zimní olympijské hry. Celkem se do bojů o medaile zapojí 2892 sportovců v 15 sportech. Pro vrcholového sportovce je kromě talentu, píle, tréninkové dřiny a jak sami říkají: trošky toho „sportovního štěstíčka" nejvíc důležité zdraví a dobrá fyzická i psychická kondice. Zodpovědnost za jakékoli léčivé přípravky nebo doplňky stravy, které sportovci užívají, nesou oni sami. Používání legálních doplňků sportovci se pohybuje mezi 40 - 100 % v závislosti na sportu a úrovni soutěže. 1

SPORTOVNÍ SRDCE

Na skutečnost, že výživové doplňky užívané ke zvýšení sportovního výkonu mohou představovat riziko pro srdce, upozorňuje prohlášení Evropské asociace preventivní kardiologie, které bylo 27. ledna 2022 zveřejněno v European Journal of Preventive Cardiology, časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC).1

„Doplňky výživy jsou běžně považovány za látky bez rizika, které mohou zlepšit výkon," uvádí se v prohlášení. Některé doplňky výživy, včetně různých rostlinných a "přírodních" extraktů, mohou představovat vážné zdravotní riziko a sportovci mohou dokonce riskovat porušení antidopingových pravidel."

„Sportovci, kteří používají doplňky, často nemají žádné znalosti o jejich účincích na sportovní výkon a celkové zdraví," pokračuje dokument. Uvádí se, že většina sportovců dostává výživové rady od trenérů, kolegů sportovců, rodinných příslušníků a přátel, což naznačuje, že jsou nezbytné širší vzdělávací intervence v raném věku.

Klíčové body pro sportovce užívající doplňky výživy:

  • Přírodní doplněk nemusí být nutně bezpečný doplněk.
  • Používejte produkty od zavedených výrobců se známými dobrými standardy kvality.
  • Sportovci jsou osobně zodpovědní za jakékoli látky, které konzumují.
  • Neznalost není akceptována jako omluva ve vztahu k pozitivnímu dopingovému testu.

Stanovisko nastiňuje kardiovaskulární účinky dopingových látek, léků na předpis a volně prodejných léků, legálních doplňků zvyšujících výkonnost a experimentálních léků. Za doping se označuje použití látky nebo metody potenciálně nebezpečné pro zdraví sportovců nebo látek, které jsou schopné zvýšit jejich výkon. 

V riziku nepříznivých kardiovaskulárních účinků vedou anabolické androgenní steroidy (AAS), kde je riziko srdečních příhod odhadem 6 - 20krát vyšší u uživatelů anabolik než u „čistých" sportovců a přibližně 30 % úmrtí lze připsat kardiovaskulárním příčinám. Výsledky 49 studií za posledních 10 let u 1467 sportovců užívajících AAS ukazují, že mezi nejčastější poruchy, které lze připsat jejich užívání, patří časný nástup ischemické choroby srdeční, hypertenze, infarkt myokardu a srdeční selhání či arytmie. 

Světová antidopingová agentura (WADA) každoročně aktualizuje Seznam zakázaných látek a metod. Nicméně používání nových a neklasifikovaných látek nebo off-label užívání léků na předpis nadále představuje problém z hlediska regulérnosti sportu i zdraví sportovců.

WADA vede seznam zakázaných drog, ale nutriční látky nejsou zahrnuty, protože mnohé jsou neregulované a nelicencované. Většina sportovců užívá nějaký legálních doplněk stravy. Legální doplňky, které mají zvýšit výkon a poskytnout konkurenční výhodu, zahrnují kofein, kreatin, energetické nápoje/gely/tyčinky, šťávu z červené řepy a proteiny.

"Kofein je ukázkovým příkladem přírodní látky, která je považována za bezpečnou," řekl první autor studie, Dr. Paolo Emilio Adami z World Athletics, globálního řídícího orgánu pro atletiku. "Zatímco kofein zlepšuje výkon, zejména aerobní kapacitu u vytrvalostních sportovců, jeho zneužívání může vést k rychlému srdečnímu tepu (tachykardii), poruchám srdečního rytmu (arytmii), vysokému krevnímu tlaku a v některých případech náhlé srdeční smrti."

Filozofie „čím více, tím lépe" může při použití kofeinu ve sportu vést k vedlejším účinkům, které převažují nad výkonnostními přínosy," uvádí prohlášení.1

Mnoho elitních sportovců denně konzumuje kombinaci doplňků a dokument uvádí: „Bohužel je běžnou praxí, že sportovci ignorují doporučení ohledně dávkování a užívají více léků současně." Sportovci by si měli být vědomi toho, že užívání doplňků je vystavuje riziku požití zakázaných látek, protože jsou regulovány jako složky potravin a nepodléhají přísným bezpečnostním normám farmaceutických produktů. 

Dokument varuje, že touha a souhlas sportovců s užíváním experimentálních léků, které nebyly prokázány jako bezpečné u lidí, jsou potenciálně ještě riskantnější než užívání steroidů nebo jiných zakázaných léků. Pokračující používání selektivních modulátorů androgenních receptorů nebo peptidů „nese značné riziko dlouhodobých škodlivých zdravotních následků, které jejich propagátoři obvykle podceňují," jak dále uvádí článek. Zdůrazňuje také, že genový doping ke zlepšení síly, snížení bolesti a reparaci tkání se očekává v zákulisí s omezenými ochrannými akcemi a následně zvýšenými zdravotními riziky a představuje velkou hrozbu velkých obav ohledně budoucnosti manipulace s lidským výkonem.

„V mnoha případech sportovci používají směs nebo koktejl látek ke zlepšení svého výkonu a interakce mezi nimi může být také extrémně nebezpečná. Všechny dopingové látky jsou rizikové a jejich použití jako léků by mělo být povoleno pouze v případě, že je předepíše lékař k léčbě zdravotního stavu, když nejsou dostupné žádné terapeutické alternativy, a v souladu s požadavky na terapeutickou výjimku.V závislosti na dávce, délce užívání a interakci s jinými látkami se zdravotní následky mohou lišit a v některých případech být smrtelné. Z kardiovaskulárního hlediska mohou způsobit náhlou srdeční smrt a arytmie, aterosklerózu a infarkt, vysoký krevní tlak, srdeční selhání a krevní sraženiny," zdůraznil Dr. Adami.

Sportovci by si měli být vědomi toho, že přírodní doplňky a látky nejsou nutně bezpečné a měly by být používány pouze tehdy, pokud je doporučují profesionální výživoví poradci. Je zásadní používat produkty od osvědčených výrobců se známými a mezinárodně schválenými dobrými standardy kvality.

Dr. Adami uzavřel: „Sportovci jsou vždy osobně zodpovědní za jakékoli látky, které konzumují. Neznalost není akceptována jako omluva ve vztahu k pozitivnímu dopingovému testu. U pacientů s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním by měl být před použitím jakékoli pomůcky nebo doplňku výkonu vždy konzultován sportovní lékař nebo sportovní kardiolog."

Zdroj: escardio.org

Literatura:
1. Adami PE, Koutlianos N, Baggish A, et al . Kardiovaskulární účinky dopingových látek, běžně předepisovaných léků a ergogenních pomůcek ve vztahu ke sportu: stanovisko sportovního kardiologického a pohybového jádra Evropské asociace preventivní kardiologie. Eur J Předchozí Cardiol . 2022. doi:10.1093/eurjpc/zwab198.
2. https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapeutic-use-exmptions.

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY