UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKYCatherine Polan Orzech, William H. Moorcroft
Zatočte s nespavostí
s pomocí mindfulness
Překlad Linda Bartošková
Portál, 2021
Brož., 224 s., 339 Kč

Zkuste přerušit cyklus úzkostného přemýšlení, které vás zaměstnává celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak, jak potřebujete. 

Noční obrazy pro neposednou mysl

Lidé trpící nespavostí si nejčastěji stěžují na to, že jejich „hlava prostě nevypne", když chtějí jít spát nebo znovu usnout. I když jste na konci dne vyčerpaní a při čištění zubů sotva udržíte otevřené oči, tak jakmile vám hlava spočine na polštáři, je to, jako když cvakne přepínač a vaše mysl je jako opice, překotně se houpá od myšlenky k myšlence nebo přemílá totéž pořád dokola. Skoro čtyři týdny jste při našich meditacích a dalších praxích procvičovali, jak pracovat s „neposednou myslí". Všechny meditace, které jste až do této chvíle dělali, mohou pomoci s napětím, které neposedná mysl vytváří, a učili jste se, co dělat se svou pozorností, když tohle zažíváte. Pokud praktikujete denně, nejspíš velmi dobře rozpoznáte různé stavy mysli a rozvinuli jste určité dovednosti jak v přesměrování pozornosti, tak v přijímání toho, co se děje.

Dnes se podíváme na některé další obrazy, s nimiž můžete pracovat, abyste si pomohli během dne a případně je použili v noci, pokud zjistíte, že vaše mysl je skutečně aktivní. Příliš se to neliší od toho, co jste se už naučili, ale konkrétní obrazy mohou být užitečné některým lidem, kterým dělá potíže brát myšlenky jako „události". Takže to prostě zkuste a uvidíte, jestli to pomůže.

Nedávno jste se seznámili s cvičením představivosti, ve kterém byla i tekoucí voda. Ta může být opravdu užitečnou metaforou pro „proud myšlenek", který vám protéká myslí.

Představte si, že sedíte na břehu pomalu tekoucího potoka. Na hladině potoka plují listy.

V duchu si tento obraz vytvořte. Dejte mu skutečnou podobu. Zůstaňte ve své fantazii a rozhlédněte se. Co vidíte? Teče potok zleva, nebo zprava? Svítí slunce, nebo vyšel měsíc? Je hladina hladká, nebo zčeřená? Během několika dalších minut vezměte každou myšlenku, která se vám v mysli vynoří, položte ji na lístek v potoce a nechte ji plout dál. Udělejte to bez ohledu na obsah myšlenky, ať pozitivní nebo negativní, příjemný nebo nepříjemný. I když se začnou objevovat i naprosto báječné myšlenky, jemně je pokládejte na lístky a nechte je plout po potoce dál.

Každou chvíli se vás některá myšlenka pokusí zaujmout a možná ztratíte s obrazem kontakt. To není problém. Může se to dít stále dokola. To nevadí. Jakmile si uvědomíte, že k tomu došlo, jemně to zaznamenejte a prostě se vraťte k pokládání myšlenek na lístky, které plují v potoce. Možná si všimnete i mezery nebo pauzy v myšlenkách, a v tom případě jenom pozorujte proud potoka. Dřív nebo později se objeví další myšlenka.

Nechte potok téci jeho vlastním tempem. Nepokoušejte se ho urychlovat. Nesnažíte se lístky spláchnout, jenom je nechte proplout kolem vlastním tempem. Pokud si všimnete, že nějaká myšlenka nebo list uvázl, nechte ho tu prodlévat. Nenuťte je násilím odplout. Samy se jemně odpoutají a odplují.

Může se stát, že se vynoří nepříjemný pocit, třeba nuda nebo neklid. Takového pocitu si jen všimněte a zkuste si říct: „Mám tu pocit nudy" nebo „Mám tu pocit neklidu." A potom ta slova nebo myšlenky také jemně položte na lístek a nechte je odplout po potoce.

Zpět