Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyVYUŽITÍ SCHŰSSLEROVÝCH SOLÍ PŘI DIAGNÓZÁCH DNA, DEPRESE A DRÁŽDIVÝ TRAČNÍKPharmDr. Jana Strieglerová

Seriál Minerální abeceda pokračuje a vítám vás v jeho další části. Jedná se o využití Schűsslerových solí v konkrétních situacích a diagnózách v běžné lékárenské a klinické praxi - jak dobře a efektivně podpořit léčbu pacienta. Nové číslo pod písmenem D přináší téma dny, deprese a dráždivého tračníku. 

Dna (arthritis uratica)

Toto onemocnění je krásnou ukázkou toho, jak stravování a životní styl mají velký vliv na naše zdraví. Ne nadarmo se dně říká nemoc králů. V lékárně své pacienty podporuji a motivuji ke změně životosprávy a Schűsslerovy soli mi jsou v tomto procesu zefektivnění detoxikace a odkyselování organismu velkým pomocníkem. 

Kombinaci solí No. 9+10+11 je vhodné užívat dlouhodobě, 3x denně 2 tablety od každé soli.

V případě bolestí postižených kloubů přidávám protizánětlivou kombinaci: No. 6 Kalium sulfuricum D6 + No. 12 Calcium sulfuricum D6. 

Dráždivý tračník (colon irritabile)

Jde o onemocnění charakterizované celou řadou chronických trávicích potíží, které jsou funkčního charakteru. Jsou obtěžující a snižují životní komfort pacienta. Mezi nejčastější příznaky patří nadýmání, bolesti břicha, zácpa, průjem nebo jejich střídání. Jako příčina se nejčastěji uvádí stres. Úprava stravování je zásadní. 

Dávkování: Dlouhodobě 3x denně 2 tablety od každé soli ze základní kombinace. Při akutních příznacích podávat často, v intervalu 10-15 min. 

Depresivní stavy

Podpora pacientů s depresivními příznaky má vliv na poruchy nálad, uvolnění a podporu kvality spánku. 

Dávkování: Tyto soli lze užívat dlouhodobě 3x denně 2 tablety. Doporučuji No. 7 dát ve večerní dávce 5 tablet do sklenice teplé vody a pomalu popíjet. Naopak No. 5 Kalium phosphoricum D6 večer vynechat, aby se příliš nepodpořila aktivita mozku a lépe se usínalo.

Při zvýšené přecitlivělosti nervové soustavy je vhodné přidat No. 21 Zincum chloratum D6, které není zatím v ČR registrované, ale lze jej objednat z Rakouska nebo Německa. 


Firemní prezentace

Název léčivého přípravku: Natrium phosphoricum/Natrium sulfuricum/Silicea DHU D5-D30, tablety. Složení: 1 tableta obsahuje natrium phopshoricum/natrium sulfuricum/siliceu, monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát. Dávkování: 3x 2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 9/10/11. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo.Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko. Datum revize textu: 29.8.2019. Výdej možný v lékárně. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

......

Předchozí díly:

JAKÉ SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI DOPORUČIT U AKNÉ, ALERGIE NEBO BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU?

POUŽITÍ MINERÁLNÍCH SOLÍ PŘI BOLESTI, BÉRCOVÝCH VŘEDECH A BRONCHITIDĚ

JAKÉ SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI DOPORUČIT U CELULITIDY, CYSTITIDY NEBO CROHNOVY NEMOCI?

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie