Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZ HISTORIE ASPIRINU 2. DÍLAspirin a jeho generika. Kde se vzal český konkurent Acylpyrin?

PharmDr. Tomáš Arndt

První část článku pojednávající o nejznámějším léku světa nás provedla od vrbové kůry přes kyselinu salicylovou, až po kyselinu acetylsalicylovou s patentovaným názvem Aspirin. Sledujte s námi vzrušující příběh Aspirinu. 

Začátkem 20. století docházelo k četnému falšování léku. Teprve v roce 1971 objevil princip působení kyseliny acetylsalicylové, blokaci syntézy prostaglandinů, profesor farmakologie na Royal College of Surgeons v Londýně, John R. Vane. Za svoji práci na tomto poli bádání získal v roce 1982 ještě spolu s dvěma švédskými vědci (Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson), Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Zajímavé bylo, že Spojené státy byly jedinou zemí, kde firma Bayer vlastnila jak zavedené označení zboží, známku, tak i patent na Aspirin. Působila zde také její velká pobočka - The Bayer Company v New Yorku. Během druhé světové války se ovšem jednalo o nepřátelský, německý podnik, který byl americkou vládou zabaven. Celá pobočka včetně patentu a ochranné známky Aspirin Bayer byla prodána firmě Sterling Products Company ze Západní Virginie. Proto ve Spojených státech prodávala tato firma originální Aspirin, nikoliv firma Bayer. V Československu práva na výrobu Aspirinu výlučně firmou Bayer stále platí (a platila také v minulosti). Samozřejmě na trhu existovalo velké množství generických verzí. 

Jednou z nich byla i naše česká verze, Acylpyrin, který si podržel svůj původní název a složení dodnes. Acylpyrin začala vyrábět Akciová továrna lučebnin z Kolína (někdy též uváděná jako Lučební Kolín). Již koncem 19. století vyráběla jako surovinu kyselinu salicylovou, ale výroba byla prodělečná a skončila (byla obnovena po roce 1918). Ovšem nicméně již od roku 1899 firma vyráběla už kyselinu acetylsalicylovou jako surovinu. Acylpyrin spatřila světlo světa v roce 1925. Už od počátku obsahoval v jedné tabletě 500 mg kyseliny acetylsalicylové. Uvádí se, že její název vznikl ze začátku jména kyseliny acetylsalicylové (Acyl-) a řeckého slova pro oheň, tedy "pyros" (-pyr-). Koncovka - in byla v té době velmi častá u různých názvů léčivých přípravků. Traduje se, že Acylpyrin byl oblíbeným lékem prezidenta T.G. Masaryka.

Už během první republiky zuřil také boj mezi originálním, ale dražším Aspirinem, a neoriginálními, ale levnějšími generickými verzemi, k nimž patřil také Acylpyrin (existovaly i generika v jiných státech, hodně se k nám dovážely z Německa).

Pro zajímavost můžeme uvést srovnání cen z roku pro 20 tablet 1930: originální Aspirin Bayer stál 9,80 Kč, Acylpyrin z Kolína 7 Kč, generický lék Acetylina Heyden z Německa jen 6 Kč. A pokud jste si nechali připravit v lékárně individuálně připravovaný lék (magistraliter), stálo Vás to pouhé 3 Kč. 

Kdo je otcem Aspirinu?

K Aspirinu se váže ještě jedna zajímavost, a to spor o jeho objev. Dalším z "otců" léku by mohl být nadřízený doktora Hoffmanna ve firmě Bayer, Arthur Eichengrün. Skotský expert na historii výroby léků, Walter Sneader, v roce 1999, uvedl, že Hoffmann byl pouhý technik a postupoval podle jeho pokynů. Eichengrün posléze odešel z firmy Bayer a založil vlastní společnost. Doba mu ale v Německu třicátých let 20. Století nebyla nakloněna bohužel kvůli jeho židovskému původu. Z této společnosti byl nacisty vyhozen. Za války skončil v ghettu v Terezíně. Válku přežil a zemřel v roce 1949. Byl autorem 47 patentů a vynalezl například ve své době proslulý lék Protargol, který byl jedním z prvních léků na kapavku. O svém nároku o objev léčivých vlastností kyseliny acetylsalicylové napsal v knize "Pharmazie" (1949). Zde právě zmínil, že původně byla tato léčivá látka vedoucím výzkumu V Bayeru, Heinrich Dreserem odmítnuta, vzhledem k podezření z poškození srdce. Navzdory tomu ji Eichengrün otestoval na sobě, žádné nežádoucí účinky nepociťoval, tak ji předal podřízenému Hoffmannovi a ten zase provedl z další zkoušky s několika lékaři z Berlína.

Jak je z toho všeho vidět, historie nejznámějšího léku na světě je plná pozoruhodných událostí a příběhů. 

Ovšem, jak se svět v některých případech vrací k přírodním látkám, tak se také výzkumníci vrátili k původnímu zdroji - vrbové kůře. Vědci potvrdili, že za působením vrbové kůry nestojí jen glykosid salicin, ale více obsažených látek, například flavonoidy nebo polyfenoly. Samotný salicin by nestačil k dosažení účinku, kterým vrbová kůra působí. Výhodou je navíc to, jak uvádějí odborníci, že vrbová kůra na rozdíl od léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou, nepůsobí negativně na žaludeční sliznici.

A tak se dá říci, že se kruh uzavírá - od vrbové kůry k proslulému léku a zpět. Ale věřím, že ještě bude dlouho trvat, než nějaký další lék sesadí Aspirin z trůnu nejslavnějšího léčivého přípravku na světě...

K problematice by vás mohlo zajímat:

Z historie Aspirinu 1. díl

 

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY