Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZA OČKOVÁNÍM DO LÉKÁRNY?Průzkum postojů české veřejnosti k očkování proti chřipce realizovala v srpnu letošního roku společnost MEDIAN s.r.o. exkluzivně pro Českou lékárnickou komoru (ČLnK) na panelu adMeter, což je reprezentativní panel na obecnou populaci ČR 15-79 let. Celkem bylo internetově (online metodou sběru dotazníkových dat CAWI) dotázáno 1477 respondentů ve věku od 18 let.

V čem vidí respondenti nejčastější bariéry k očkování, odkud pramení nedůvěra, která je důvodem nízké proočkovanosti a byli by ochotní se očkovat jinde, než v ordinacích praktických lékařů? A očkovali by klienty sami lékárníci? 

Sezóna chřipky a respiračních onemocnění se blíží, je proto nejlepší čas na očkování, které představuje spolehlivý a bezpečný způsob ochrany. Zároveň by mělo být očkování pro pacienty snadno dostupné. Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezóny. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září. Ideálním termínem pro očkování je proto říjen až prosinec. Cílem je zachovat optimální účinnost vakcíny proti chřipce po celou dobu trvání chřipkové epidemie. Očkovat lze i na začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.1

Jednou z bariér je podle respondentů srpnového průzkumu i nutnost objednat se k lékaři na konkrétní termín. 44 % respondentů by i proto uvítalo rozšíření očkovacích míst. Jako logické se proto nabízí očkování proti chřipce v lékárnách, kde by se proškoleným lékárníkem nechalo očkovat 54 % dotázaných. Ti potvrzují i známý fakt, že lékárna je tím nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, jako dostupnější ordinace praktického lékaře ji vidí dvě třetiny Čechů.

 Průzkum odhalil to, že česká veřejnost je očkování v lékárnách nakloněna, polovina respondentů by možnost očkování lékárníky uvítala.

„Toto dokazuje, že lékárníci by mohli přispět ke zvýšení velmi nízké celkové proočkovanosti Čechů proti chřipce, která je momentálně jen 5 až 7 %, tedy hluboko pod evropským průměrem", komentuje výsledky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. 

Překážku v očkování vidí Češi hlavně v nedostupnosti

42 % dotázaných, kteří se již v minulosti očkovat nechali, uvedlo, že v očkování proti chřipce existují bariéry. To dokládá, že se jedná o reálné překážky vycházející ze zkušeností, nikoli o předsudky neočkovaných. Za zmínku stojí i to, že část neočkovaných se nenechala očkovat právě kvůli těmto překážkám. Pro 58 % respondentů je hlavní z nich nedostatečná informovanost o očkování a jeho nedostupnost. Omezenou úhradu od pojišťovny jmenují častěji mladší ročníky a neočkovaní. Nutnost objednání a návštěvy lékaře jmenovaly dvě pětiny dotázaných a krátká ordinační doba praktických lékařů nejvíce trápí respondenty se věku 18 - 30 let. Častěji vidí bariéry ženy a lidé z rizikových skupin. 

Podmínkou očkování v českých lékárnách by bylo proškolení lékárníků, zajištění vhodného zázemí a také organizační změny v lékárnách. Očkování by se týkalo zdravých osob ve věku 18-65 let. Právě jim, by lékárny mohly pomoci řešit problém obtížné dostupnosti očkování v ordinacích lékařů, který respondenti uváděli jako překážku," říká viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Je lékárna dostupnější než ordinace praktického lékaře?

Rozšíření míst, kde je vakcinace možná, by uvítali zejména lidé, kteří se v minulosti proti chřipce již očkovat nechali, a to 60 % z nich. Lékárna se pak nabízí jako logická možnost, je dostupnější než ordinace lékaře pro dvě třetiny lidí. 

Více než třetina by souhlasila s lékárníkem, který by vakcínu aplikoval.

Častěji muži, mladší respondenti (do 30 let) a vzdělanější. 

 

Očkovat chce asi polovina lékárníků

Zájem o očkování mezi samotnými lékárníky je výrazný, podle interního průzkumu ČLnK by mělo zájem očkovat více než 44 % z nich, ještě více (49, 3 %) by poté mělo zájem o absolvování vzdělávacího programu očkování pro lékárníky. Jedna třetina lékáren má již dnes podle průzkumu na očkování v otvírací době lékárny vhodný prostor.  

Zdroj: Tisková zpráva ČLnK

Reference:
1. http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie