Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZA OČKOVÁNÍM DO LÉKÁRNY?Průzkum postojů české veřejnosti k očkování proti chřipce realizovala v srpnu letošního roku společnost MEDIAN s.r.o. exkluzivně pro Českou lékárnickou komoru (ČLnK) na panelu adMeter, což je reprezentativní panel na obecnou populaci ČR 15-79 let. Celkem bylo internetově (online metodou sběru dotazníkových dat CAWI) dotázáno 1477 respondentů ve věku od 18 let.

V čem vidí respondenti nejčastější bariéry k očkování, odkud pramení nedůvěra, která je důvodem nízké proočkovanosti a byli by ochotní se očkovat jinde, než v ordinacích praktických lékařů? A očkovali by klienty sami lékárníci? 

Sezóna chřipky a respiračních onemocnění se blíží, je proto nejlepší čas na očkování, které představuje spolehlivý a bezpečný způsob ochrany. Zároveň by mělo být očkování pro pacienty snadno dostupné. Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezóny. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září. Ideálním termínem pro očkování je proto říjen až prosinec. Cílem je zachovat optimální účinnost vakcíny proti chřipce po celou dobu trvání chřipkové epidemie. Očkovat lze i na začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.1

Jednou z bariér je podle respondentů srpnového průzkumu i nutnost objednat se k lékaři na konkrétní termín. 44 % respondentů by i proto uvítalo rozšíření očkovacích míst. Jako logické se proto nabízí očkování proti chřipce v lékárnách, kde by se proškoleným lékárníkem nechalo očkovat 54 % dotázaných. Ti potvrzují i známý fakt, že lékárna je tím nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, jako dostupnější ordinace praktického lékaře ji vidí dvě třetiny Čechů.

 Průzkum odhalil to, že česká veřejnost je očkování v lékárnách nakloněna, polovina respondentů by možnost očkování lékárníky uvítala.

„Toto dokazuje, že lékárníci by mohli přispět ke zvýšení velmi nízké celkové proočkovanosti Čechů proti chřipce, která je momentálně jen 5 až 7 %, tedy hluboko pod evropským průměrem", komentuje výsledky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. 

Překážku v očkování vidí Češi hlavně v nedostupnosti

42 % dotázaných, kteří se již v minulosti očkovat nechali, uvedlo, že v očkování proti chřipce existují bariéry. To dokládá, že se jedná o reálné překážky vycházející ze zkušeností, nikoli o předsudky neočkovaných. Za zmínku stojí i to, že část neočkovaných se nenechala očkovat právě kvůli těmto překážkám. Pro 58 % respondentů je hlavní z nich nedostatečná informovanost o očkování a jeho nedostupnost. Omezenou úhradu od pojišťovny jmenují častěji mladší ročníky a neočkovaní. Nutnost objednání a návštěvy lékaře jmenovaly dvě pětiny dotázaných a krátká ordinační doba praktických lékařů nejvíce trápí respondenty se věku 18 - 30 let. Častěji vidí bariéry ženy a lidé z rizikových skupin. 

Podmínkou očkování v českých lékárnách by bylo proškolení lékárníků, zajištění vhodného zázemí a také organizační změny v lékárnách. Očkování by se týkalo zdravých osob ve věku 18-65 let. Právě jim, by lékárny mohly pomoci řešit problém obtížné dostupnosti očkování v ordinacích lékařů, který respondenti uváděli jako překážku," říká viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Je lékárna dostupnější než ordinace praktického lékaře?

Rozšíření míst, kde je vakcinace možná, by uvítali zejména lidé, kteří se v minulosti proti chřipce již očkovat nechali, a to 60 % z nich. Lékárna se pak nabízí jako logická možnost, je dostupnější než ordinace lékaře pro dvě třetiny lidí. 

Více než třetina by souhlasila s lékárníkem, který by vakcínu aplikoval.

Častěji muži, mladší respondenti (do 30 let) a vzdělanější. 

 

Očkovat chce asi polovina lékárníků

Zájem o očkování mezi samotnými lékárníky je výrazný, podle interního průzkumu ČLnK by mělo zájem očkovat více než 44 % z nich, ještě více (49, 3 %) by poté mělo zájem o absolvování vzdělávacího programu očkování pro lékárníky. Jedna třetina lékáren má již dnes podle průzkumu na očkování v otvírací době lékárny vhodný prostor.  

Zdroj: Tisková zpráva ČLnK

Reference:
1. http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie