Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZACHRAŇUJÍ ŽIVOT I JEHO KVALITUMalé přístroje, které umějí pacientům s některým typem onemocnění srdce, obvykle při zpomalené srdeční činnosti, zajistit správné fungování tohoto orgánu - kardiostimulátory a defibrilátory.

Věřte nebo ne, ale prvním člověkem, který definoval arytmii jako malý lehký nepravidelný pulz, byl Hippokrates. Takže opět - již staří Řekové... Ale rozhodně v této souvislosti stojí za zmínku, že zase náš vědec, J. E. Purkyně, jako první na světě popsal převodní systém krve.

Něco z historie

Vůbec první implantace kardiostimulátoru se uskutečnila už v roce 1958, a to v Karolinska University Hospital ve Švédsku. Jméno chirurga Åke Senninga tedy rozhodně vejde do dějin léčení srdečních nemocí. 

První pacient vystřídal během 43 let 26 kardiostimulátorů, zemřel v roce 2001 v 86 letech a jeho smrt s poruchou srdečního rytmu nesouvisela.

První kardiostimulátor u nás byl implantován v roce 1965, v sedmdesátých letech už měli naši lékaři k dispozici frekvenčně reagující kardiostimulátory, které se uměly do jisté míry přizpůsobit potřebám toho kterého pacienta. Díky lithiovým bateriím bylo za čas možné kardiostimulátory výrazně zmenšit.

V začátcích nového tisíciletí došlo k významnému pokroku pro zkvalitnění života pacientů s vleklým srdečním selháním, kterým už nemohla pomoci farmakoterapie, a těm byl implantován minipřístroj se stimulační a defibrilizační funkcí pro stimulaci obou srdečních komor.

Další krokem vpřed byly zhruba před pěti lety kardiostimulátory kompatibilní s magnetickou rezonancí. A nedávno se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc u nás vůbec první implantace kardiostimulátoru pro fyziologickou stimulaci srdce u pacientky se zpomalenou srdeční činností. 

Originál celosvětově prvního implantovatelného kardiostimulátoru (1958).

Spolu s elektroinženýrem Rune Elmqvistem ho vyvinul kardiochirurg Åke Senning.

Zdroj: Wikipedia (licence Creative Commons)

Kardiostimulátory Amvia Sky, které mají životnost více než 15 let.

S BIOTRONIK Home Monitoring jsou lékaři včas upozorněni na zhoršení stavu pacienta.

Zdroj: Biotronik.com

Nejnovější technologie u nás

Tým pod vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, primáře Kardiologického oddělení FN Olomouc, má obecně jak s implantacemi těchto přístrojů, tak při dalším sledování pacientů vynikající výsledky a zkušenosti.

„Jde o zcela novou technologii, která umožňuje - v případě pomalého srdečního rytmu a nutnosti trvalé kardiostimulace - přiblížit se fyziologické funkci srdce tak, jako kdyby pacient kardiostimulátor nepotřeboval. Zabrání se tak vzniku srdečního selhání, fibrilaci síní a řadě dalších možných nežádoucích efektů," vysvětluje prof. Miloš Táborský.

Pacientce je 79 let

První pacientkou, která obdržela nový typ kardiostimulátoru (Amvia Sky), je téměř osmdesátiletá žena trpící srdeční arytmií - fibrilací síní s pomalou srdeční frekvencí, která při fyzické aktivitě dostatečně nenarůstala. To vedlo k námahové dušnosti, únavě a občasným závratím. 

„Námahová dušnost se poslední týdny zvětšovala. Na dlouhodobé monitoraci srdečního rytmu, EKG Holteru, byla průměrná srdeční frekvence 48/min., maximální srdeční frekvence 78/min. a opakované pauzy kolem 3 sekund," popisuje situaci pacientky MUDr. Marián Fedorco, spolupracovník prof. Táborského.

Brzy po implantaci se cítila velmi dobře, nebyla ani dušná, ani unavená, a výrazné zlepšení svého stavu si velmi chválila.

Přístroje pracují rychle...

Fyziologická stimulace srdce se stále více využívá jako hlavní metoda pro některé z nemocných, protože umí zajistit rychlé rozvedení elektrického impulsu do všech částí srdce. Srdeční komory mohou být tímto způsobem aktivovány během necelé desetiny sekundy.

...a pomáhají rutinním úkolům a kontrolám

Nová řada kardiostimulátorů Amvia od společnosti Biotronik usnadňuje lékařům péči o pacienty i tím, že automatizuje mnoho rutinních úkonů při následných kontrolách v ordinaci i při vzdáleném monitorování.

 ...........................

BIOTRONIK, výrobce kardiostimulátoru Amvia Sky, je lídrem ve vývoji a výrobě medicínských zařízení, které již více než padesát let nabízejí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Inovace společnosti umožňují lékařskou péči, která každoročně milionům pacientů zachraňuje a zkvalitňuje životy. Produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v renomovaných inovačních centrech v Německu, Švýcarsku, USA a Singapuru. Hlavní 4 produktové směry jsou: správa srdečního rytmu, cévní intervence, neuromodulace a elektrofyziologie.

...........................

Vyšetření magnetickou rezonancí bez problémů

Přístroje mají i speciální senzory, které automaticky rozpoznají, když pacient vstoupí do pole MRI, a poté přístroj převedou do režimu MRI. Kardiostimulátor se po dokončení skenování vrátí do svého stálého programování, a tak odpadá nutnost programování před nebo po skenování.

Naděje pro pacienty

Tato nová metoda stimulace převodního systému srdce je aktuálním tématem současné arytmologie a nadějí pro mnoho pacientů se srdečním onemocněním. Fyziologická srdeční stimulace (z oblasti převodního srdečního systému) je dnes nejmodernější a nejlepší typ léčby, kterou mohou lékaři pacientům nabídnout.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie