Cookie Consent by Free Privacy Policy website


ZAČÍT S ODVYKÁNÍM MŮŽETE KDYKOLI. KRITICKÝ JE PRVNÍ TÝDENPokud jste si nestihli dát k 1. lednu 2022 předsevzetí, díky kterým zlepšíte své zdraví nebo životní styl, možná jste udělali lépe, než si myslíte. Aktuální čísla totiž dokazují, že pouze 4 % z těch, kteří se rozhodli skoncovat se svojí neřestí úderem silvestrovské půlnoci, svůj závazek splní.

S novým rokem tradičně přichází i chvíle bilancování a hodnocení roku předchozího. K nejčastějším předsevzetím patří zhubnout a také odhodlání skoncovat s kouřením. Ačkoliv patří rozhodnutí přestat kouřit mezi ta nejčastější, rozhodně není jednoduché. Studie poukazují na to, že pouze 4 % lidí, kteří se rozhodnou na začátku roku vypustit cigarety ze svého života, jsou na konci roku stále nekuřáky.

Jde přitom o neduh, který v současnosti v České republice sužuje na 23 % dospělé populace. Ač jsme svědky klesajícího trendu, stále v tomto ohledu patříme v rámci Evropy mezi premianty. Platí, že závislost na tabáku vzniká nejčastěji v poměrně mladém věku - mezi 15. a 19. rokem života. První zkušenost s cigaretou přichází průměrně ještě dříve, a to ve 14 letech. Je ovšem důležité nebrat v potaz jen klasické cigarety, ale i elektronické cigarety či zahřívaný tabák. Téměř dvojnásobně narostl počet denních uživatelů e-cigaret u osob ve věku 15 až 24 let a jako novinka se objevily i nikotinové sáčky.

„Dobrou zprávou totiž je, že i nepovedený pokus může přinést důležité zkušenosti, a naopak zvýšit šanci na úspěch v odvykání v průběhu roku. Nemusíte svou poslední cigaretu nebo skleničku odkládat až do dalšího Silvestra!" uklidňuje Kristýna Fišerová, adiktoložka a odborná garantka Národní linky pro odvykání. 

Kritický je první týden

Mnoho předsevzetí vázaných k prvnímu lednu selhává. To, že vůbec nejkritičtější je v takových případech první lednový týden, potvrzuje i adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Až pro jednu třetinu z kuřáků, kteří se snaží odvykat, je to týden, ve kterém se ke kouření vrátí.

„Svátky jsou samy o sobě stresujícím obdobím. První leden může být spíše náročným dnem po oslavě příchodu nového roku a nadcházející odvykací stav od cigaret je o to méně příjemný," vysvětluje adiktolog.

Předsevzetí sama o sobě vytvářejí tlak. Často si je totiž stanovíme tak, že s příchodem roku s něčím přestaneme nebo naopak začneme s něčím novým. První leden ovšem není o nic jiný den, než byl ten předchozí, a tak předsevzetí mnohdy ztroskotají hned v prvním týdnu či měsíci nového roku. Tomu se ale dá vyvarovat.

......

Národní linka pro odvykání - 800 350 000 je zřízena Úřadem vlády České republiky, resp. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a je provozována organizací AdiPoint, z.ú..
K původnímu poradenství pro odvykání kouření spuštěnému v roce 2016 přibyly od roku 2018 další informační a poradenské služby pro odvykání alkoholu, patologického hraní, drog, a léků a sociálních sítí, zahrnující i služby pro osoby blízké lidem se závislostí. 

 

......

Netrestejte se 

Dávat bychom si měli cíle, které jsou pro nás reálné. I v případě neúspěchu totiž není třeba klesat na mysli, s čímž musíme dopředu počítat. Zamysleme se také nad tím, zda hned první den nového roku musí přinášet drastické změny. Většina zásadních změn je totiž výsledkem procesu, na kterém je třeba pracovat postupně a dlouhodobě.

„Pokud se vaše předsevzetí týká právě třeba odvykání kouření, je nutné mít připravený plán postupu, a to s několikadenním předstihem. První leden pak může být například finálním dnem příprav a Den D nastane až o chvíli později, kdy jste na odvykání odpočatí a připravení. Abyste motivaci udrželi, můžete si domluvit konzultaci s odborníkem ještě v prvním lednovém týdnu," doporučuje Kulhánek.

Jak na webu Národní linky pro odvykání upozorňují odborníci, nízká hladina nikotinu v těle kuřáka způsobuje abstinenční příznaky. Jejich nástup, průběh a trvání jsou individuální a odvíjí se od doby a intenzity užívání kuřáka. Chutě nastupují řádově v minutách až hodinách. Standardně se nikotin v krvi vyskytuje po dobu 2 hodin.1 Nejtěžší bývá překonat prvních 10 minut od nástupu chutí! Následně mají chutě tendenci odcházet a být méně intenzivní. V tento čas odborníci radí se několikrát po sobě hluboce nadechnout a vydechnout. Nádech nosem, výdech pusou. Na www.chciodvykat.cz lze najít další rady, jak chuť na cigaretu potlačit. 

Dalším častým předsevzetím bývá omezení pití alkoholu. Až 20 % dospělých Čechů pije nad míru - každý den nebo obden. V posledních letech dochází k nárůstu oproti roku 2019. Problematické je, že alkohol pro značnou část populace k období nového roku neodmyslitelně patří. „U alkoholu rozhodně nedoporučujeme si hned od prvního ledna říci, že se stanete abstinentem. To se uprostřed silvestrovského večírku poměrně špatně realizuje. Není důležité se svou závislostí seknout v jeden určitý moment. Veškerou sílu byste naopak měli směřovat k udržitelnosti změny," podotýká odborná garantka Národní linky pro odvykání.

Jděte do toho s parťákem 

U závislostí, jež natolik neovlivňují osobnost člověka, do nichž patří právě třeba tabakismus, může dokonce pomoci spojit síly s někým dalším. Určitým způsobem tak spojujete svoje odhodlání se stejnou snahou někoho jiného. Pokud budete úspěšní vy, třeba tím prospějete i některému ze svých blízkých či přátel.

„Nejde asi o primární důvod, proč odvykat, nicméně je to dodatečná motivace, která může být prospěšná. Už jenom pocit, že v tom člověk není sám a že někdo chápe, čím si právě prochází, může pomoci. Pořád ale platí, že se ve všem nedá spoléhat na ostatní. Úspěšnost závisí čistě na schopnostech a odhodlání jednotlivce," polemizuje Kristýna Fišerová.

Adiktologové obecně doporučují, aby se k předsevzetím nepřistupovalo bez rozmyslu. Systematická příprava je klíčovým předpokladem úspěchu. Kýžené odvyknutí se pak odvíjí od konkrétního a individuálně vytvořeného odvykacího plánu.

„Takto vytvořený postup je šitý jednotlivci na míru, je udržitelný a nevytváří přehnané nároky. Ukazuje se, že kuřáci stále mohou své šance na úspěch nejvíce zvýšit tím, že si řeknou o odbornou pomoc," potvrzuje Fišerová. Právě Národní linka pro odvykání v Česku s těmito záležitostmi závislým pomáhá.

......

Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma. Pokud klient dává přednost komunikaci přes email, může konzultanty kontaktovat na poradte@chciodvykat.cz.
Další informace o službách na www.chciodvykat.cz

......

 

Horká prosincová linka

Z interních dat Národní linky pro odvykání vyplývá, že prosinec 2021 byl jedním z nejvytíženějších měsíců kalendářního roku. Celkem proběhlo 445 hovorů - 227 z nich se týkalo kouření, 134 pak alkoholu. Z toho je patrné, že motivace, jak něco zlepšit, v tomto období roste.

„Na Národní lince pro odvykání se často ukazuje, že cíle našich klientů snižujeme nebo je vedeme k tomu, aby se více věnovali přípravě a nezalekli se prvního neúspěchu. Změnit zvyk, kterým mohou být cigarety, alkohol či mobil nebo počítač, je vždy náročné a často je nutné dojít ke komplexní změně životního stylu. Klienti se nám často ozývají i v průběhu ledna - poté, co se jim novoroční předsevzetí nevydařilo. V mnoha případech si ale řeknou o pomoc a během následujících týdnů uskuteční nový odvykací pokus. Právě ten má pak mnohem větší šanci na úspěch," uzavírá Kristýna Fišerová.

Zdroj: Media:list

Reference:

1. Hukkanen, J., Peyton, J., & Benowitz, N. L. (2005). Metabolism and disposition kinetics of nicotine. Pharmacological Reviews, 57(1), 79-115.

Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE