Cookie Consent by Free Privacy Policy website


ZÁSADNÍ NOVINKY V PROCESU OČKOVÁNÍ OD ROKU 2022V září 2021 byla schválena novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která v roce 2022 přinese řadu změn v systému veřejného zdravotního pojištění. A změny se týkají i očkování. Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Mezi pravidelná očkování dětí podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u rizikových dětí proti tuberkulóze. Některé vakcíny podané v dětském věku neposkytují trvalou ochranu a v dospělém věku je potřeba je přeočkovat. Až na výjimku - očkování proti tetanu - nepovažuje velká část dospělé populace v ČR primární prevenci proti infekčním nemocem formou očkování za  "až tak důležitou". Rozšíření „očkovacího kalendáře" dospělých od 1. 1. 2022 proto lékaři vítají.

„Od 1. 1. 2022 se povedlo rozšíření očkovacího kalendáře dospělých. Od 50 let věku bude hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, u zdravotníků proti chřipce a také proti meningokokům ve 14 letech," kvitoval na svém twitterovém účtu schválení novely zákona č. 48/1997 Sb. prof. MUDr.  Roman Chlíbek, Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti. 

Chřipka 

Očkování proti chřipce měli dosud hrazené z veřejného zdravotnictví lidé nad 65 let, pacienti po splenektomii (odstranění sleziny) nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti s chronickými nemocemi srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory. Od ledna 2022 mají nárok na hrazené očkování proti chřipce také zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Lidé starší 65 let budou mít nově možnost nechat se očkovat i dražší vakcínou, pokud ji ministerstvo zdravotnictví zařadí mezi hrazené.

Klíšťová encefalitida 

Lidé nad 50 let věku budou mít nově hrazeno z veřejného zdravotnictví očkování proti klíšťové encefalitidě. Česká republika tak reaguje na skutečnost, že má ze zemí EU nejen jednu z nejnižší proočkovaností, ale také zároveň jedny z nejvyšších počtů tohoto onemocnění. Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Ačkoli je úmrtnost na klíšťovku nízká, komplikacemi a trvalými následky trpí až čtvrtina nakažených. V zemi houbařů a turistů, jakou beze sporu ČR je, může přispět změna úhrady k poklesu nelichotivých čísel ve zdravotních statistikách. Svaz zdravotních pojišťoven odhaduje, že by tím proočkovanost mohla narůst o 3,5 %. 

Meningokokové infekce 

Původcem onemocnění je bakterie Neisseria meningitidis. Až 10 % procent české populace jsou bezpříznakoví nosiči. Meningokokové infekce jsou závažná onemocnění způsobující zánět mozkových blan, otravu organismu a smrt. Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy z plného zdraví k fatálnímu selhání organismu stačí několik málo hodin. V ČR dominuje meningokok typu B, v posledních letech zaznamenáváme i zvýšený výskyt typu C. 

Doposud bylo očkování hrazeno u meningokoka skupiny B, pokud bylo očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, bylo-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života. Nově budou tato očkování hrazena:

- u meningokoka skupiny B, bude-li zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od čtrnácti let až po dovršení patnáctého roku věku.

- u meningokoka skupin A, C, W, Y, bude-li očkování provedeno jednou dávkou od 1-2 roku věku nebo od 14 do 15 let věku.

Lidský papilomavirus (HPV) 

K nejznámějším onemocněním způsobeným HPV řadíme karcinom děložního hrdla, virus je také rizikovým faktorem dalších onemocnění, například rakoviny vulvy, pochvy, penisu, ale i hrtanu apod. Očkování měli doteď hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dívky a chlapci od 13. do 14. roku věku při zvolení ekonomicky nejméně náročné bivalentní varianty vakcíny. S doplatky šlo zvolit i další, vícevalentní očkovací látky. Od 1. 1. 2022 bude moci být tato vakcína hrazena i dívkám a chlapcům po dovršení 14 let v případě zdravotních komplikací, které neumožní aplikovat vakcínu dříve.

Očkování v lékárnách a u stomatologa

Vláda 13. 12. 2021 schválila změnu zákona, která umožní očkovat proti onemocnění COVID-19 také v ordinacích zubních lékařů nebo v lékárnách. Reaguje tak na návrh iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Návrh předchozí vlády na očkování v lékárnách a u zubařů bude projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pravděpodobně na začátku roku 2022. Týká se pouze očkování proti covid-19 na dobu jednoho roku. Ve 13 státech Evropské unie (i v jiných zemích) se v lékárnách očkuje již delší dobu - nejen aktuálně proti covidu, ale například i proti chřipce.

„Pokud chceme garantovat očkování nejen ve velkých městech, ale i v těch menších, tak logickou cestou je pak umožnit očkování co nejširšímu spektru lékařů. Současná legislativa neumožňuje očkování například v ordinacích zubařů. A právě to chceme změnou zákona napravit. Víme také, že dlouhodobě po možnosti očkovat volají také zástupci lékárníků," vysvětloval návrh ke změně tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Změna nyní míří do řádného legislativního procesu.

V Česku je zhruba 6 800 praktických lékařů pro dospělé a 4 800 pro děti a dorost. Zubních lékařů je asi 7 500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12 700. Lékáren je zhruba 2 800. Zájem o očkování v lékárnách projevilo podle interního průzkumu České lékárnické komory asi 40 % lékárníků. Zapojení lékáren do očkování mohou výrazně ovlivnit podmínky, za kterých tuto činnost budou moci lékárníci vykonávat. Průzkumy z let 2019 a 2021 ukázaly, že 46 %, resp. 40 % lidí v ČR by možnost očkování v lékárnách uvítalo. 

eOčkování

Od 1. ledna 2022 budou lékaři moci zapisovat aplikované vakcíny do elektronického záznamu o očkování - eOčkování. Jde o novou funkci lékového záznamu pacienta, vše bude probíhat v rámci systému eRecept, který je již běžnou součástí všech ordinací. Zaznamenat provedené očkování se bude týkat veškerých druhů očkování, tedy pravidelného, zvláštního, mimořádného, dobrovolného, hrazeného i nehrazeného. Velkou výhodou bude především připomínání nadcházejících přeočkování formou SMS. Přehled všech očkování lidé uvidí na webu e-preskripce nebo ve státním Portálu občana. Staré záznamy o očkování (prodělaném před spuštěním systému) ale do eOčkování nebudou promítnuty.

-red-

Reference:
1. SÚKL, Novinky v eReceptu: Nabídne evidenci očkování a elektronické poukazy na zdravotnické prostředky, http://www.olecich.cz/novinky-v-ereceptu-nabidne-evidenci-ockovani-a-elektronicke?highlightWords=eo%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
2. NZIP, Doporučená očkování pro zdravotníky, https://www.nzip.cz/clanek/772-doporucena-ockovani-pro-zdravotniky

Zpět

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

Před silnou závislostí, kterou vyvolává nikotin nejen v cigaretách, varují odborníci u příležitosti Světového dne bez tabáku. Ten připadá na 31. května. Při intenzivní léčbě pod dohledem specialistů nekouří po roce přibližně 35 % kuřáků. Možnosti této léčby hrazené ze zdravotního pojištění loni využilo jen 692 kuřáků, tedy pacientů s diagnózou F17. Závislost na nikotinu vzniká podle odborníků již u dětí. Typický věk pro první cigaretu je 10–12 let.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Letošní 14. ročník osvětové kampaně s názvem Týden štítné žlázy a podtitulem Rozumíte řeči štítné žlázy? se koná od 25. do 31. 5. a zaměří se na komunikaci mezi lékařem a pacientem. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí. Kampaň rovněž boří zakořeněné mýty o nemoci. V ČR je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více informací na www.tydenstitnezlazy.cz.

MONKEYPOX

Virus opičích neštovic byl poprvé objeven v roce 1958. Jde o zoonotické onemocnění vyvolané virem rodu Orthopoxvirus z čeledi Poxviridae. K přenosu na člověka dochází při kontaktu s infikovaným zvířetem, člověkem nebo kontaminovaným materiálem. Virus se do těla dostává dýchacími cestami, sliznicemi a při poranění kůže. Z Evropy, USA a Austrálie je zatím v květnu hlášeno cca 100 případů nemoci, první nakažený v Česku zůstává v izolaci v ÚVN Praha.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE