Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZDRAVÁ DIETA NENÍ PRO VŠECHNYNadváha a obezita se podle letošní zprávy WHO staly v Evropě hlavními faktory, které ovlivňují zdraví obyvatel a vedou k jejich úmrtí. Dosáhly rozměrů epidemie, neboť postihují téměř 60 % dospělých a předpokládá se, že v budoucnu budou hlavním zdravotním problémem populace. Jednou z hlavních nadváhy a obezity je nevhodné stravování. 

„Naše klinika se dlouhodobě zabývá nutriční péčí nejen z pohledu poruch výživy, ale i z pohledu zdravého stravování. Málo se však ví o tom, že takzvaná zdravá dieta není zdravá pro všechny. Lidé s různými druhy chorob často potřebují různé typy diety," vysvětluje přednosta IV. interní kliniky - kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN profesor Radan Brůha

......................................

IV. interní klinika garantovala oceněný studentský projekt Diety pro zdraví.

Na stránkách projektu najdou zájemci základní, speciální i pooperační diety a mnoho receptů.

......................................

Existují dvě základní diety. Jednak dieta ve zdraví, která je prevencí civilizačních chorob, a dieta určená pacientům s rizikem malnutrice při nemoci. U speciálních diet se pak klade důraz spíše na to, aby byly upraveny pro určité onemocnění nebo období rekonvalescence.

„Často se setkáváme s tím, že když lidé onemocní, mají tendenci dodržovat dietní zásady pro zdraví. To je ale špatně," říká docent František Novák ze IV. interní kliniky. „Dieta při onemocnění musí obsahovat dostatek bílkovin. Je důležité se zaměřit na potraviny, které pacient dobře snáší a chutnají mu," doplňuje. 

Zrádná steatóza jater

Obezita je příčinou mnoha civilizačních nemocí jako jsou kloubní postižení, diabetes, srdeční choroby, nádory a další včetně jaterních chorob. Játra jsou totiž většinou prvním orgánem, který je při akumulaci tukové tkáně postižen, reagují ukládáním tuku, které vede k tzv. ztukovatění (tj. steatóze a nealkoholové tukové chorobě jater tzv. NAFLD). Před dvaceti lety prakticky neznámý zdravotní problém NAFLD dnes postihuje každého čtvrtého Evropana. Nejde přitom o banální problém. Ztukovatění jater je v současnosti nejčastějším chronickým onemocněním jater na světě a může vést až k cirhóze čili nevratnému poškození jater. Výskyt NAFLD se navíc zvyšuje i v dětském věku. Tyto trendy souvisejí se stravovacími návyky a životním stylem, zejména s přejídáním a nízkou fyzickou aktivitou.

„Léčba NAFLD znamená odstranit příčiny, které způsobují ztukovatění jater. To znamená upravit životní styl tak, aby se snížil příjem kalorií a zvýšil výdej energie. Obecně se doporučuje tzv. středomořská dieta, která je založena na čerstvé zelenině, kvalitních tucích, libovém mase a rybách," vysvětluje praktický lékař Michal Lazák a dodává: „Spolu s úpravou jídelníčku se doporučuje zvýšení pohybové aktivity, nejlépe formou aerobního cvičení typu běhu, rychlé chůze, intenzivního plavání apod. Pravidelná aerobní fyzická aktivita minimálně 30 minut denně alespoň 5 dnů v týdnu je prospěšná pro kardiovaskulární aparát, vede k redukci podkožního i viscerálního tuku včetně tuku jaterního."

Zlepšení stavu jater lze podpořit také užíváním přípravků obsahujících esenciální fosfolipidy, což jsou látky přírodního původu, které pronikají přímo do jaterních buněk a přispívají k obnově struktury a funkce buněčných membrán.

Ukazuje se, že jaterní steatóza předchází mnoha výše zmíněným komplikacím nadváhy a obezity, a dokonce se na jejich vzniku významně podílí. Jaterní steatózou trpí asi 25 % dospělé populace, ale až 75 % diabetiků. Včasné poznání jaterního postižení a jeho ovlivnění tak může zabránit či oddálit vznik dalších komplikací. Problém je, že postižení probíhá skrytě a u většiny pacientů bez jakýchkoli příznaků.

„Je důležité, aby pacienti věděli, že pokud jsou obézní nebo mají nadváhu, může se jich steatóza týkat. Měli by se obrátit na svého praktického lékaře, který jim doporučí další postup," upřesňuje doktor Václav Šmíd ze IV. interní kliniky, která se zabývá experimentálním i klinickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Odborníci z kliniky provedli například studii, která během ročního sledování ukázala příznivý efekt omega-3 mastných kyselin na parametry jaterní steatózy (výsledky byly publikovány v prestižním mezinárodním časopise Hepatology Communications). Klinika také zavádí nové metody screeningu jedinců s jaterní steatózou i neinvazivní diagnostiky a podílí se na mnoha klinických zkouškách nových léků pro tento typ jaterního postižení. 

Zdravé stravování během svátků

Význam zdravé výživy je vhodné si uvědomit právě v období kolem vánočních svátků, a to nejen z pohledu „tichého a plíživého" přibírání na váze, ale i z pohledu některých akutních stavů, jako jsou například žlučníkové obtíže. Ty jsou častější právě u jedinců s nadváhou či obezitou. Je proto důležité, aby lidé se žlučníkovým onemocněním dbali na dietní zásady i během Vánoc, a v případě, že se objeví obtíže, neváhali navštívit lékaře. Ani lidé, kteří problémy se žlučníkem běžně nemají, by ale neměli ve svátečním období zcela rezignovat na zásady zdravého stravování. 

Jak říká primář IV. interní kliniky doktor Jaroslav Macášek: „Všeho s mírou je univerzální pravidlo. Lidé mohou více jíst, ale měli by zvýšený příjem vykompenzovat pohybem, zajít si například na procházku."

IV. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, jejímž přednostou je prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., se věnuje i některým velmi vzácným nemocem, jejichž včasná diagnostika a moderní léčba umožní návrat pacientů do plnohodnotného života. Podílí se na studiích s moderní léčbou vzácných vrozených onemocnění (např. Wilsonovy choroby) ale i získaných stavů, kdy pacient přijde o většinu tenkého střeva a řeší, jak zajistit dostatečnou výživu. Právě u syndromu krátkého střeva je již k dispozici hormonální léčba, která způsobí zbytnění sliznic ve zbytkovém střevu a umožní pacientům závislým na infuzní léčbě tyto infuze významně zredukovat nebo je dokonce zcela nahradit injekcemi. Zatím se jedná o denní podávání injekcí, ale probíhá studie, která testuje účinnost další generace látek, které by se podávaly jen jednou v týdnu.

Zdroje:
Oddělení komunikace 1. LF UK
Tisková zpráva Insighters s.r.o.: Češi se přejídají nejen o svátcích (MAT-CZ-2201142 - 1.0 - 11/2022)

Věděli jste, že...

  • Výskyt obezity roste a od 80. let se počet obézních lidí ztrojnásobil?
  • Globálně trpí obezitou 650 milionů dospělých?
  • V současné době je v české populaci cca 66 % lidí s nadváhou a obezitou?
  • Podíl obézních dětí se podle WHO za posledních 20 let ztrojnásobil?
  • Obezita přispívá k 75 % případů vzniku cukrovky 2. typu, k 50 % případů diagnózy vysokého krevního tlaku a k 33 % případů ischemických chorob srdce a mrtvice?
  • Obezita 3. stupně (BMI 40 a více) zkracuje průměrnou očekávanou délku života o 9 let u žen a o 12 let u mužů?

Zdroj: https://www.zalehcizivot.cz/

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie