Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZDRAVÍ POD KONTROLOUVčasná diagnóza, odborné poradenství a přístup zdravotníka, spolu s nastavením medikace, jsou základem zodpovědného přístupu k zdravotním potížím a také k adherenci pacienta k léčbě. Primárním krokem je ale vždy preventivní péče o vlastní zdraví, ideálně ještě v době plného zdraví.

Naše zdravotnictví má řadu nástrojů, jak celou řadu nemocí podchytit včas a nastavit optimální léčebný proces. Jedním z řešení jsou screeningové programy. Hlídat si svůj zdravotní stav a převzít za něj zodpovědnost je důležité, proto ordinace a lékárny nabízejí v rámci svých preventivních programů i měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu, krevního cukru nebo další diagnostiky rizikových parametrů. Česká lékárnická komora (ČLnK) od roku 2016 umožňuje farmaceutům Garantované kurzy ČLnK (screening diabetu, screening kardiovaskulárních onemocnění, odvykání kouření, snižování nadváhy či screening Alzheimerovy choroby) s cílem vytvoření sítě akreditovaných lékáren s certifikovanými lékárníky, kteří se podílejí na záchytu pacientů s dosud nezjištěným diabetem, srdečně-cévními potížemi nebo metabolickými nemocemi. 

Velká část populace o své diagnóze neví

Předpokládá se, že v ČR je přes 250 tisíc neléčených diabetiků a řada lidí se dále může nacházet ve stadiu tzv. prediabetu - období předcházejícím manifestaci diabetu se zvýšenou lačnou glykemií nebo vyšší glykemií po glykemické zátěži. V případě, že diabetes není adekvátně léčen a uspokojivě kompenzován, způsobuje poškození ledvin, nervů, zraku a zvyšuje se riziko vzniku infarktu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin i kardiovaskulární mortality.

Také vysoký cholesterol nemusí nutně provázet jen starší ročníky nebo pacienty s nadváhou. Mezi rizikové skupiny patří právě diabetici, ale také kuřáci nebo lidé, kteří ve vyšší míře popíjejí alkohol. Diabetes a kardiovaskulární potíže řadíme mezi tzv. civilizační onemocnění, neboť velkou měrou se na jejich rozvoji podílí životní styl a stres. Přesná a šetrná diagnostika může odhalit potenciální zdravotní komplikace včas. Proč ji tedy nedat zelenou?

Jednou ze společností, která se snaží pacientům s metabolickým syndromem, diabetem nebo dalšími civilizačními chorobami usnadnit život, je Elekta, s.r.o., která se již od roku 2003 věnuje distribuci zdravotnických prostředků a spolupracuje s praktickými lékaři, lékárníky nebo diabetology. V roce 2010 došlo ke spojení s rakouskou společností MED TRUST a její značkou Wellion a v době pandemie společnost rozšířila své přístrojové portfolio o produkty monitoringu základních ukazatelů zdravotního stavu, jako jsou teploměry, oxymetry či tonometry. Stěžejní je pro ně ale oblast diabetologie. A právě zde může společnost najít společnou řeč i cíl s lékárníky, kteří v rámci odborného poradenství pomáhají pacientům s diabetem. 

Na letošních kongresech Healtcomm Professional se expozice společnosti Elakta s praktickými ukázkami využití diagnostických setů Wellion těšila velkému zájmu z řad zaměstnanců lékáren. 

Zeptali jsme se proto Adriany Ryšavé (A. R.), specialistky pro lékárenský segment společnosti Elekta, co přináší jejich produkty pacientům, lékařům a lékárníkům. 

1. Včasné podchycení zdravotních potíží je alfou progrese onemocnění i strategie léčby. Jaké diagnostické sety mohou používat lékárníci a jsou komfortní pro ně i pro klienty lékáren? 

A. R.: Pro lékárny zajišťujeme kompletní vybavení a také proškolení personálu. Lékárny od nás dostávající testovací stanici Wellion, která obsahuje glukometr Wellion Luna Trio, jímž mohou měřit aktuální glykémii, celkový cholesterol a hladinu kyseliny močové, testovací proužky, bezpečnostní lancety a odpadní nádobu. Velmi důležitá je správná edukace lékárníků, naučíme je, jak pracovat s pacientem, kdy provádět měření a co dělat při zjištění pozitivního nálezu u pacienta.

2. Zdravotní stav české populace není podle výsledků studie EHES 2019 uspokojivý1. Účinná diagnostika a monitoring civilizačních onemocnění jsou tedy velmi potřebné. Jaké produkty nabízíte k samotestování a které patří do rukou odborníků? 

A. R.: Nejčastějšími produkty Wellion, s kterými se můžete setkat, jsou glukometr Wellion Luna Trio a Wellion Galileo Compact. Oba tyto glukometry používají praktičtí lékaři a lékárníci. Pacienti pracují při samotestování (selfmonitoringu) se stejnými glukometry, mají možnost volby, zda chtějí měřit pouze hladinu glykémie, používají tedy glukometr Wellion Galileo Compact, nebo chtějí mít pod kontrolou také cholesterol a hladinu kyseliny močové, pak volí glukometr Wellion Luna Trio.

3. Znalost rizikových faktorů a odhalení chronických onemocnění v zárodku jsou důležité pro prevenci i léčbu budoucích nemocí. Hodně se v poslední době hovoří o tzv. metabolickém syndromu. Mohou Vaše výrobky pomoci i zde? 

A. R.: Metabolický syndrom předchází vzniku prediabetu a dalším závažným onemocněním. Včasným záchytem a nastavením správných režimových opatření, které by měl pacient dodržovat, můžeme předejít závažným kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním. Preventivní kontrolu glykémie by měl provádět každý z nás. Tempo a požadavky dnešního světa na náš výkon jsou stále vyšší a vyšší, nadmíra stresu je jedním z hlavních faktorů nejen tohoto onemocnění. Člověk s metabolickým syndromem nebo prediabetem nemusí být nutně starší obézní muž nebo žena, pacienty nalézáme již mezi třicátníky. Kontrola glykémie je pomocí glukometru velmi snadná, proto bychom se měli starat o své zdraví a pravidelně se kontrolovat.

4. Měření hladiny glykémie může provádět tedy každá lékárna? 

A. R.: Měření hladiny glykémie, cholesterolu a kyseliny močové může provádět každá lékárna, která splní patřičná hygienická opatření. S tímto procesem a všemi náležitostmi, které jsou potřebné k realizaci monitoringu pacientů, máme bohaté zkušenosti a zajišťujeme veškerý servis a podporu lékáren v tomto směru, jak po materiální, tak administrativní stránce. 

Otázka na pacienty s prediabetem zazněla i během video rozhovoru. Jak se projevuje a jak může pomoci lékárník? 

V průběhu posledních 30-35 let došlo ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků v Česku. Absolutní počet diabetiků 2. typu narůstá. V současné době má v Česku diagnostikováno diabetes asi 9 % populace.1 Výskyt diabetu stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středním věku. Více než 2 % populace zůstává nediagnostikováno a prediabetes má odhadem dalších 2-5 % populace, většina o něm ani neví. 2

Podle zástupců společnosti Elekta mají lékárníci zájem o poskytování služeb, jako je měření glykemie a screening prediabetu a diabetu 2. typu. 

Jak ukázaly výsledky studie EHES 2019 1, přes 65 % mužů i žen nevědělo o své dyslipidémii. Z těch, kteří věděli o své zvýšené hladině lipoproteinů a lipidů v krvi, se léčilo jen 33 % mužů a 19 % žen. Dále o svém zdravotním problému nevědělo přes 20 % mužů a žen s diabetem. Hodnoty glykovaného hemoglobinu v pásmu prediabetu mělo 24 % sledované populace, hodnoty se zvyšovaly s věkem, u osob ve věku 55-64 let bylo v pásmu prediabetes 34 % žen a 43 % mužů.

Nad hranicí normální hmotnosti se dle hodnot BMI pohybuje 67 %, vyšší než doporučenou hodnotu obvodu pasu má 64 % populace. Přitom změna životního stylu - pravidelný pohyb, pestrá a vyvážená strava, dobrá kvalita odpočinku a spánku dokáže výrazně zmírnit riziko metabolických i kardiovaskulárních onemocnění. Mít svůj cholesterol a glukózu pod kontrolou se tedy rozhodně vyplatí!

-red-

Literatura:
1. Čapková N, Lustigová M. Zdravotní stav české populace - výsledky studie EHES 2019. SZU 2022.
2. Karen I, Svačina Š. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Prediabetes. Novelizace 2016. SVL ČLS JEP 2016.

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY