Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZNÁT SVÉ TĚLO MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOTO ženské reprodukční orgány je nutné se z pohledu prevence starat celoživotně - tzn. ve všech etapách života ženy, nejen v období plodnosti. Stejně tak jednotlivé části ženské reprodukční soustavy vyžadují, aby k nim ženy přistupovaly určitým způsobem, co se týče prevence a odhalování zhoubných nádorových onemocnění. Na správnou prevenci upozorňuje celosvětová osvětová kampaň World GO Day, která letos, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, proběhne v ČR již popáté. Akci v České republice organizují ONKO unie o.p.s., pacientská organizace Veronica a  Nadační fond Apolinář.

V Praze se 20. září 2023 vydají pacientky a jejich přátelé, lékaři, sestřičky a široká veřejnost na Fialovou jízdu, která odstartuje v 18:00 (od ZŠ Botičská na pražském Albertově). Účastníci mohou jet na kole, koloběžce nebo prostě běžet a v cíli, ve Žlutých lázních na Prahe 4, si pak můžou společně zacvičit jógu. Vyjádří tak podporu ženám, které rakovinou onemocněly.

Nejste z Prahy? Nevadí! Vemte si na sebe ve stejný den něco fialového – třeba právě GO Day tričko, a vyražte na jízdu, běh nebo procházku se svojí partou ve svém městě. Vyfoťte se spolu a sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #FialovaJizda

Foto je z loňské jízdy.
Zdroj: -Beth-Green3

Preventabilní onemocnění

Gynekologická nádorová onemocnění je možné dělit právě podle toho, zda jim lze efektivně předcházet. Znalost těchto informací je zcela zásadní pro každou ženu, protože díky nim může podnikat ty správné kroky v prevenci. Skupinu preventabilních onemocnění - kterým lze účinně předcházet, představují nádory děložního čípku. Jejich vzniku lze zabránit téměř ve všech případech. Je to možné díky vysoce účinnému a bezpečnému očkování proti lidskému papilomaviru - HPV a pravidelným screeningovým kontrolám, při kterých lze odhalit a ošetřit změny na děložním čípku ještě předtím, než začne nádorové bujení.

„Z nádoru, který je celosvětově stále obrovským problémem, je možné správným využíváním prevence udělat vzácné onemocnění, které se téměř nebude vyskytovat. Jen pro představu, v některých oblastech světa je karcinom děložního čípku stále nejčastější příčina úmrtí u žen, zatímco v některých zemích patří mezi vzácná nádorová onemocnění. V ČR umírá na tento typ nádoru zhruba 300 žen ročně, což pro srovnání odpovídá počtu obětí dopravních nehod na silnicích," vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, přední český onkogynekolog a přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze u Apolináře.  

„Všichni se chceme vyhnout rakovině a pokud máme možnost jí předcházet efektivně, neměli bychom tuto šanci promarnit. Proto prostřednictvím World GO Day apelujeme na všechny ženy, aby se zajímaly o důležité informace a v rámci prevence tak mohly činit informovaná rozhodnutí," vysvětluje Mgr. Denisa Voplakalová, která sama prodělala rakovinu děložního čípku. Po vyléčení se zapojila do osvěty a stala se ředitelkou Pacientské organizace VERONICA.

Primární prevence už od dospívání

V ČR je dostupná primární i sekundární prevence rakoviny děložního čípku. Primární prevence spočívá v očkování proti pohlavně přenosné infekci HPV, které je nejúčinnější před zahájením pohlavního života. V současnosti je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami všem dívkám a chlapcům ve věku 13 - 14 let a od ledna 2024 dojde k rozšíření věkové hranice na 11 - 14 let. Chlapci se očkují, protože mohou být přenašeči HPV infekce, s níž se za život setká až 80 % populace. To z ní činí nejčastější pohlavně přenosnou infekci. U mužů také může infekce HPV způsobovat vznik jiných nádorů, například na penisu či v dutině ústní. Očkovat se mohou i dospělé ženy.

„Imunitní systém většiny z nás si s tímto virem poradí, ale u části populace se infekce na sliznicích pohlavních orgánů uchytí a stane se chronickou. Roky přetrvávající infekce může vyvolat genetické změny, které mohou vést až k nekontrolovanému množení buněk a tím k růstu nádoru," vysvětluje profesor Cibula.

Odborníci varují před nepravdami a mýty zpochybňujícími bezpečnost vakcín, které šíří antivakcinační skupiny.

Vakcína proti HPV neobsahuje lidský papilomavirus, ale laboratorně vytvořené antigeny, které imunitní systém považuje za virus, a proto si proti němu vytvoří protilátky. Antigeny však nejsou schopny vyvolat samotné onemocnění," vysvětluje onkogynekologa doplňuje: „Klinické studie na velkém vzorku mnoha tisíc žen jasně ukázaly, že vakcína nezvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, oproti běžné populaci."

Po očkování mohou nastávat mírné reakce, které jsou přirozenou odpovědí organismu na látky obsažené ve vakcíně. Nejčastějším projevem je zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, což jsou reakce, které zpravidla odezní během několika hodin až dní.

Sekundární prevence v každém věku

Sekundární prevenci v ČR představují preventivní gynekologické kontroly, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všem ženám od 15. roku věku. Během nich probíhá také screeningové vyšetření pro záchyt přednádorových stadií na děložním čípku. Gynekolog jednou ročně provede stěr ze sliznice děložního čípku na cytologické vyšetření a vzorek je následně vyhodnocen v laboratoři, kde proběhne mikroskopické posouzení vzhledu buněk. Cílem je rozpoznat buněčné změny poukazující na přednádorový proces. „Pro zvýšení citlivosti screeningu bylo toto vyšetření doplněno také o test, který u buněk obsažených ve stěru s vysokou spolehlivostí stanoví přítomnost DNA některého z vysoce rizikových typů HPV. Test na HPV DNA je hrazen ženám ve věku 35 a 45 let a pro blízkou budoucnost se jedná o rozšíření na ženy ve věku 55 let," vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Test stanoví, zda na děložním čípku ženy probíhá infekce některým z rizikových typů HPV. Pozitivní výsledek testu, který potvrzuje přítomnost rizikové infekce HPV, je pak signálem pro podrobnější vyšetření nebo častější sledování. Cílem je, aby byly včas zachyceny a ošetřeny závažné přednádorové změny. Pro úspěšné uzdravení je totiž zcela zásadní zjistit nález ještě dříve, než vznikne rakovina.

„Problém preventivních kontrol spočívá v nepříliš velké účasti některých části populace, zejména žen nad 50 let. V některých místech ČR účast této skupiny žen na preventivních prohlídkách klesá až na 30 %. Pokud se žena nedostaví na preventivní prohlídku, nemáme možnost, jak jí nabídnout klinické vyšetření, odebrat cytologický stěr, případně udělat test na HPV a nabídnout jí tak v případě abnormálního nálezu efektivní řešení. Díky pokrokům vědy a medicíny jsme schopní stále modernizovat preventivní programy, ale to nejdůležitější je na ženách samotných: přijít na prohlídku, která není časově náročná. To je zcela zásadní v každém věku," apeluje prof. Sláma.

Pokročilé možnosti prevence tak dělají z rakoviny děložního čípku jedinečné onemocnění, kterému se může drtivá většina žen vyhnout. Stále je však potřeba myslet také na to, že očkování proti HPV nechrání před jinými typy gynekologických nádorů, pro které ani v současnosti neexistuje spolehlivé screeningové vyšetření. Těmi nejčastějšími jsou rakovina děložního těla a rakovina vaječníků (viz obrázek výše). Pokud nejsou ženy častěji sledovány z důvodu prokázané genetické mutace zvyšující riziko onemocnění, jedinou dostupnou prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu. Všechna nádorová onemocnění však mohou propuknout i přesto, že ke svému zdraví žena přistupuje zodpovědně. Proto je důležité vnímat své tělo a varovné signály jako diskomfort v oblasti břicha, změny v menstruačním cyklu či neobvyklé špinění nebo krvácení, konzultovat s ošetřujícím gynekologem

Zdroj: ADDICTS PR

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY