Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZNÁTE FAKTA O PÁSOVÉM OPARU?Pásový opar, latinsky herpes zoster, je virové onemocnění spojené s možnými dlouhodobými a závažnými zdravotními komplikacemi. Je způsoben reaktivací viru varicella zoster. Stejného viru, který při tzv. primoinfekci způsobuje plané neštovice.1

„Varicella zoster virus patří k virům, které po prodělané primoinfekci organismus neopouštějí a přežívají v něm trvale", říká primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Riziku rozvoje pásového oparu je tedy vystaven každý, kdo, většinou v dětství, prodělal plané neštovice.

Jak ukázal průzkum společnosti GSK, právě znalost této spojitosti mezi planými neštovicemi a pásovým oparem, a tedy povědomí o osobním riziku nemá více než 90 % dotazovaných ve věku 50+ let.2 A to i přesto, že většina těchto dospělých spící virus v těle již nosí. Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5 - 10 let 70 - 80 %, u starších věkových kategorií dokonce 90 až 98 %.3

Mýtus č. 1: Kdo měl neštovice, nemusí se pásového oparu bát.

Fakt: Je tomu přesně naopak. Pouze u toho, kdo už plané neštovice prodělal (nejčastěji v dětství), může dojít k rozvoji pásového oparu. Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus - virus varicella zoster.1 Při primární vyvolá právě plané neštovice. Po jejich prodělání zůstává virus ve spící formě v těle člověka. Pásový opar je potom způsobený reaktivací tohoto viru. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar.

Mýtus č. 2: Pásový opar je kožní onemocnění.

Fakt: Pásový opar je infekční onemocnění, které postihuje nervový systém a projevuje se zejména kožními příznaky - puchýřovitou vyrážkou. Je způsobený virem varicella zoster, který se šíří podél nervů a nejčastěji se projevuje výsevem bolestivé puchýřovité vyrážky v oblasti nervového zakončení (obvykle na hrudi, zádech, krku nebo obličeji). Ve výjimečných případech může pásový opar probíhat i bez vyrážky a projevuje se pak bolestí v oblasti nervového zakončení.4

Mýtus č. 3: Nejedná se o bolestivé onemocnění.

Fakt: Herpes zoster je bolestivé infekční onemocnění virového původu, které může být doprovázeno závažnými komplikacemi. Výsev vyrážky obvykle trvá 7 - 10 dnů, někdy však může jít i o týdny. Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i běžné činnosti jako je oblékání, chůze nebo spánek. Tato bolest bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervů, která může v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat týdny, měsíce nebo dokonce i roky. 1,5,6,7,8

Mýtus č. 4: Pásovým oparem jsou ohroženi jen starší lidé.

Fakt: Pásovým oparem může onemocnět každý, kdo prodělal plané neštovice, bez ohledu na to, jak zdravý se člověk cítí. Lidský imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne a je to právě tento s věkem související pokles funkce imunitního systému, který umožní spícímu viru varicella zoster se reaktivovat a způsobit tak pásový opar. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob starších 18 let s oslabeným imunitním systémem. 1,3,9

Mýtus č. 5: Pásový opar je vysoce infekční onemocnění.

Fakt: Infekčnost pásového oparu je oproti planým neštovicím významně nižší. Infekční je tekutina puchýřků, přímým kontaktem s tekutinou se může nakazit osoba, která se s varicella zoster virem ještě nesetkala. U ní by se potom ale nákaza projevila jako plané neštovice.5,10

Mýtus č. 6: Proti pásovému oparu neexistuje očkování.

Fakt: Na trhu je dostupná vakcína SHINGRIX*, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (PHN), dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem. Vakcína SHINGRIX dosáhla v klinických studiích více než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku 50 let a starších. Je určena pro dospělé ve věku 50 let a starší a dospělé ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu. Vakcína SHINGRIX se podává v 2dávkovém schématu v odstupu 2 měsíců mezi dávkami. Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, může být druhá dávka podána kdykoliv mezi 2 a 6 měsíci po první dávce. Dle současných údajů pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.11,12 Zájemci se mohou s žádostí o očkování obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum. 

*Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.


Zdroj: Tisková zpráva GSK: Původce pásového oparu v sobě nosí každý, kdo prodělal plané neštovice. Účinná prevence v podobě vakcíny Shingrix je již dostupná i na českém trhu. PM-CZ-SGX-PRSR-230001.

 

Literatura:
1. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
2. GSK data on file. 2022. Postoje k očkování proti herpes zoster: Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK. © Koncern GSK. Všechna práva vyhrazena. Výzkum zpracován společností IQVIA Technology Solution s.r.o., červen 2022
3. Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster - kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489
4. Herpes zoster - klinický obraz, možnosti terapie a prevence MUDr. Pavla Schimmerová, Dermatol. praxi 2017; 11(3): 115-119
5. Pospíšilová A_Herpes zoster_Med Pro Praxi;2009;6;38-41
6. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472
7. Nosková P; Postherpetická neuralgie a léčba bolesti. Neurol. praxi;2018;19;130-134
8. Herpes Zoster: Postherpetic Neuralgia and Other Complications;Chapter11;Drolet M;2017;119-140
9. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43
10. Roháčová H_2015_Pásový opar a současný pohled na jeho léčbu_Dermatol praxi 2015 9(3) 165-166
11. SPC Shingrix
12. Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infectious Diseases, 2022

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie