Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKNIŽNÍ NOVINKYKarolina Tížková
Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení
Maxdorf 2023, 264 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-779-2
Cena: 695 Kč
Formát: 154 × 230 mm, brožovaná

Praktická publikace věnovaná trvale závažnému tématu v moderní medicíně - podávání léků těhotným a kojícím ženám. Obecné doporučení minimalizovat podávání léků v těhotenství či při kojení je v praxi jen těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět, a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit. Hledání rovnováhy mezi pozitivním působením léku a jeho potenciálními riziky je dosti obtížné a většina lékařů v praxi nemá čas se tímto tématem podrobněji zabývat. Údaje týkající se těhotenství a kojení jsou v oficiálních materiálech výrobců nastaveny tak, aby minimalizovaly rizika ze strany regulačních orgánů. Lékař v praxi však potřebuje radu „tady a teď".

Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma umožňuje velmi rychlou orientaci.


Tereza Beníčková, Karolína Peruth
Psycholožky v županu
10× neformálně o duševním zdraví
Portál, 2024

Kniha dvou mladých psycholožek a autorek stejnojmenného podcastu přibližuje psychologii a péči o duševní zdraví skrze aktuální problémy a praktická doporučení. Jednotlivá témata přináší autenticky a uvolněně, přičemž se vždy opírá o evidence-based výzkumy a doporučení a poskytuje návody, tipy a praktická východiska. Kniha dává čtenářům naději na zlepšení jejich duševního života, je optimisticky laděná, a dokonce i zábavná.


Martin Vališ, Zbyšek Pavelek, Simona Halúsková a kol.
Roztroušená skleróza pro praxi, 3. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2024, 240 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-787-7
Cena: 495 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná

Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. První i druhé vydání bylo nadšeně přijato lékařskou veřejností, protože kniha je zaměřená na skutečné potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale věnuje se i dalším aspektům, které neurolog denně se svými nemocnými řeší - gravidita, menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Kniha odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.

Prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., je přední český expert v oblasti roztroušené sklerózy s velkým vlivem na management této nemoci v neurologické veřejnosti.


William McGuire, R. F. C. Hull
Setkání s C. G. Jungem
Překlad Pavel Kolmačka
Portál, 2024
Brož., 176 s., 349 Kč

Kniha se snaží co nejautentičtěji odrážet osobnost C. G. Junga v paměti jeho současníků. Editoři vybírali z mnoha článků, deníkových zápisů, reportáží či záznamů besed, jejichž protagonistou je C. G. Jung. Mezi autory textů patří například Jungův kamarád z dětství, Jungovi žáci, zájemci o jeho učení, lidé, kteří Junga poznali na jeho studijních cestách či kongresech. Například se spisovatelkou Patricií Hutchins a odbornicí na Jamese Joyce vedl Jung rozhovor o tomto spisovateli, s klavíristkou Margaret Tilly hovořil o možnostech muzikoterapie, s letcem Charlesem A. Lindberghem zase diskutoval o tématu létajících talířů. 


Michal Čakrt
Typologie osobnosti pro manažery
Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny
Portál, 2024
Váz., 320 s., 449 Kč

Úspěšná kniha vychází z typologie osobnosti, která je založená na teorii C. G. Junga a je velmi oblíbená zejména ve firemním prostředí. Publikace nabízí nástroje, jak na základě poznání typů porozumět sobě samým a uvědomit si vlastní manažerský a pracovní styl, abychom mohli dobře komunikovat, řešit problémové situace, zacházet se změnami a jednat proaktivně.


Miloš Černý, Miroslava Balaščaková, Tomáš Fait a kol.
Atlas novorozeneckých patologií
Maxdorf 2024, 480 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-757-0
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Problematika vrozených vývojových vad patří k významným tématům v gynekologii a porodnictví, a to nejen v důsledku jejich relativně velké incidence (na 10 000 živě narozených dětí připadá cca 400 novorozenců se zjištěnou vrozenou vývojovou vadou), ale zejména důsledky pro postiženého jedince a jeho rodinu. Kniha je koncipována jako praktická příručka, velký důraz je kladen jednak na ilustrace/fotodokumentaci a jednak na přehlednost, praktičnost základních informací. Ve strukturovaných kapitolách jsou shrnuty aktuální poznatky o příčinách, diagnostice, způsobu porodu, léčbě a prognóze jednotlivých onemocnění. Jsou zde popsány asociace k jiným vadám, doporučené vyšetřovací i následné léčebné postupy a zhodnocena rizika disability.

Kniha je primárně určena gynekologům, může ale být dobrým průvodcem studentům lékařských fakult, začínajícím pediatrům či neonatologům. 


Tomáš Soukup a kol.
Systémová sklerodermie
Maxdorf 2024, 204 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-788-4
Cena: 895 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Systémová sklerodermie je chronické onemocnění pojivové tkáně postihující kůži, pohybové ústrojí a některé vnitřní orgány (trávicí trakt, plíce, srdce atd.). Je charakterizována fibrotickou sklerotizací periferních a viscerálních cév, fibroproduktivními změnami v pojivových tkáních, změnami mikrovaskularizace a poruchami humorální a celulární imunity. Postihuje 3-8x častěji ženy než muže. Prognóza nemocných se v posledních letech mění k lepšímu, zejména s příchodem nových účinných léků. Úspěch léčby je však také podmíněn časnou a přesnou diagnostikou, jejíž součástí je rovněž endoskopické vyšetření trávicího traktu.

Publikace je srozumitelným průvodcem kompletním moderním managementem systémové sklerodermie. Kniha je určena především revmatologům, gastroenterologům a dalším specializacím vnitřního lékařství, velmi užitečná bude také pro dermatology.


Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler, Martin Vítovec
Essential General Neurology, second edition
Maxdorf 2023, 248 str.
ISBN: 978-80-7345-793-8
Cena: 495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Druhé, aktualizované a doplněné vydání učebnice Základy obecné neurologie v anglickém jazyce. Publikace původně pro zahraniční studenty českých a slovenských lékařských fakult získala velkou oblibu mezi mladými českými neurology připravujícími se na zahraniční stáže a na atestace.

První kapitoly představují stručné repetitorium neurofyziologie, v dalších částech knihy jsou vysvětleny všechny významné neurologické symptomy a syndromy a rovněž celý systém neurologického vyšetření. Velkou předností knihy je kompaktní skvěle strukturovaný text, bohatě doplněný názornými ilustracemi. Orientaci v knize usnadňuje podrobný rejstřík.


Monika Arenbergerová, Marek Pásek, Petr Arenberger
Maligní melanom - Diagnostika a léčba
2. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2024, 376 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-796-9
Cena: 995 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Melanom je nejzávažnější kožní malignitou, v České republice je sedmým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec, přičemž jeho výskyt stále narůstá. V 90. letech 20. století incidence v Česku přesáhla 1000 případů ročně, dnes jsou tyto hodnoty více než dvojnásobné. Na melanom u nás každoročně umírá cca 350-400 nemocných. Dříve beznadějná situace pacientů s pokročilejším onemocněním se v posledních 10 letech začala měnit k lepšímu, zejména díky nástupu cílené a biologické léčby, včetně imunoterapie.

Druhé vydání knihy vychází z aktuálního doporučeného postupu (2024) a obsahuje precizní doporučení pro diagnostiku a léčbu této malignity. Kniha je určena především onkologům a dermatologům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě melanomu.


Anne Kertz Kernion
Spiritualita pro mozek
Cvičení mysli, těla a duše
Překlad Kateřina Bodnárová
Portál, 2024

Autorka se opírá o výzkumy z neurologie a psychologie, aby spojila křesťanskou duchovní praxi s péčí o zdraví a mysl. Díky svému vzdělání a zkušenostem v oblasti rozvoje mozku, pozitivní psychologie a teologie je schopna spojit zdánlivě jednoduché praktiky, jako je soustředěné dýchání, zahradničení, všímavost nebo procházky v přírodě, s pozitivním vlivem, které to má na vaši mysl, tělo a duši. Kniha obsahuje jednoduché postupy, které si čtenáři mohou ihned vyzkoušet.


KatjaPape-Raschen
Komunikace s lidmi s demencí
100 otázek pro praxi
Překlad Ingeborg Fialová
Portál, 2024

Kniha popisuje, jakou roli má komunikace v různých modelech péče. Najdeme zde řadu užitečných tipů - např. ohledně nepoužívání otázek začínajících na proč, mluvení v první osobě a v kladných větách, v dialektu nemocného, pomalu a klidně, ve stejné výšce očí, autenticky, se zahrnutím pacientových neverbálních signálů. Cílem je komunikovat citlivě, eticky a předcházet nedorozumění a náročným situacím. Kniha je doplněna příklady z praxe.


Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson 
Pragmatika lidské komunikace
Interakční vzorce, patologie a paradoxy
Překlad Zbyněk Vybíral a Barbora Janečková
Portál, 2024

Knihu lze považovat za základní přehled tzv. komunikační psychoterapie. Autoři popisují, jak k patologii přispívají různé komunikační hry a paradoxy, operují s pojmy typu „dvojná vazba", „digitální a analogová komunikace", „metajazyk". Role jazyka ve vztazích je demonstrována na rozboru divadelní hry Kdo se bojí Virginie Woolfové. Nechybí propojení komunikační teorie s existenciální filozofií ani její aplikace v psychoterapeutické praxi.


Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY