Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKNIŽNÍ NOVINKYZdeněk Čada, Zuzana Balatková, Rudolf Černý a kol.
Poruchy rovnováhy v dětském věku
Maxdorf 2023, 328 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-753-2
Cena: 795 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Ačkoliv výskyt poruch rovnováhy v dětském věku není tak častý jako u dospělé populace, je nutné jim věnovat pozornost, protože závratě u dětí mohou být i v důsledku vážného onemocnění. V současné době neexistuje obor či podobor ve smyslu dětské otoneurologie, který by se cíleně zabýval touto velmi specializovanou problematikou. Závratě u dětí není možné přehlížet, protože je celá řada příčin, které je mohou způsobovat. Mezi ty nejzávažnější patří tumory nebo epilepsie, mezi další patří migréna, vrozené či získané onemocnění vnitřního ucha či psychické onemocnění a další. Cílem této monografie je podat ucelený náhled na přístup, diagnostiku a léčbu poruchy rovnováhy u dětí.


Pavel Dostál a kol.
Základy umělé plicní ventilace, 5. rozšířené vydání
Maxdorf 2023, 480 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-759-4
Cena: 795 Kč
Formát: 145 × 205 mm, pevná

První vydání této publikace z Edice intenzivní medicína autoři připravili již v roce 2004 a za tu dobu si kniha vydobyla pozici základního edukačního zdroje pro širokou populaci lékařů všech oborů. Páté vydání Základů umělé plicní ventilace reflektuje rozvoj poznání ve všech oblastech problematiky umělé plicní ventilace a umožňuje čtenáři být „up to date". Současně si ale kniha zachovává svou hlavní hodnotu - být přehledným a edukačně mimořádně kompaktním referenčním zdrojem.


Adam Táborský
Terapie mezi stromy
Portál, 2023
Brož., 232 s., 349 Kč

Příroda nabízí oproti terapeutickému křeslu jinou dimenzi zážitku, psychologové a terapeuti začínají takříkajíc mezi stromy stále více terapeuticky pracovat. Kniha přibližuje teoretické základy i praktické rozměry terapie v přírodě, zaměřuje se na chůzi a mindfulness v přírodě, přináší četné kazuistiky, snaží se definovat dobrou praxi, zdůvodňuje přínosy psychoterapie v přírodě a to, proč dává smysl ve své praxi vyměnit čtyři stěny za stromy a na co si dávat pozor. 


Hana Vojtová
Trauma a disociace
Bolest vnitřního rozdělení
Překlad Dagmar Pilařová
Portál, 2023
Brož., 240 s., 399 Kč

Kniha vysvětluje disociaci jako pozadí posttraumatické symptomatiky. Popisuje, jak se zranění z dětství a ve vztazích projevují a co je pro traumatizované lidi zatěžující a co léčivé. Zabývá se také rolí společnosti v zacházení s realitou traumatizace. Autorka se opírá o současné vědecké poznatky z psychotraumatologie a neurobiologie, komplexně provází tématem a smysluplným využitím teorie v praxi. Přináší soucitné vysvětlení zkušeností traumatizovaných lidí.


Kevin Dutton, Andy McNab
Trénink hodného psychopata
Jak zvládat život, místo aby nás život ovládal
Překlad Miroslava Kopicová
Portál, 2023
Brož., 224 s., 365 Kč

Chcete si vyzkoušet, jak využít svého vnitřního psychopata, abyste lépe řídili vlastní život a získali z něj co nejvíc? Psycholog Dutton a elitní voják McNab se ve své příručce pojednávající o tom, jak se stát hodným psychopatem, zaobírají se rozmanitými oblastmi života (práce, odpočinek, zdraví, vztahy, čas, životní úkoly) a nabízejí konkrétní, praktické a přehledné kroky na cestě k spokojenějšímu životu. 


Weber, Jill
Mozková mlha
10 způsobů, jak ji rozfoukat
Překlad Bartošková, Linda
Portál, 2023
299 Kč, 160 str., brož.

Mozková mlha je skutečný problém - může zahalit vaše myšlení do mraku, zablokovat vaši kreativitu a motivaci, a dokonce vám sebrat chuť do života. Tato kniha nabízí efektivní a ozkoušené způsoby, jak mozkovou mlhu rozfoukat. Pokud máte dojem, že jen bloudíte v mlze, možná je ta pravá chvíle pro hledání záchytných bodů, ukazatelů, které vám pomohou vyjít z mlžného oblaku ven. V knize najdete cvičení a tipy, jak se s těmito obtížemi vypořádat. Autorka nabízí také konkrétní zkušenosti lidí, kteří na tom byli podobně. Kniha bude vaším průvodcem za jasným, nezamlženým myšlení. 


Tomáš Büchler a kol.
Klinická onkologie
Maxdorf 2023, 456 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-758-7
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Spolu s rychlým pokrokem poznání na molekulární a buněčné úrovni se průběžně vyvíjí klasifikace řady malignit a zejména léčebné možnosti se mění téměř před očima. Cílená a biologická léčba, stejně jako imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z výzkumných laboratoří do každodenního arzenálu klinických onkologů.

Po úspěchu publikací Speciální onkologie (Maxdorf, první vydání 2017, druhé vydání 2020) a Obecná onkologie (Maxdorf, 2019) připravil nyní kolektiv předních expertů z komplexních onkologických center ČR, vedený prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., tuto publikaci - knihu zásadního významu pro českou onkologii, která má ambici stát se novým standardem pro základní vzdělávání v oboru. Je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. 


Dave Pelzer
Dítě zvané „To"
Příběh zápasu o přežití
Doslov Torey L. Hayden
Překlad Ivan Ryčovský
Portál, 2023
Váz., 168 s., 299 Kč

Kniha je svědectvím jednoho z nejzávažnějších dětských týrání, které bylo zaznamenáno v Kalifornii. Matka malého Davea bije, trápí hlady a dělá z něj otroka rodiny. Chlapec musí spát ve sklepě a matka mu usiluje o život. Přestože vyrůstá v rodině s více dětmi, je obětí jenom on sám. Ač chlapec chodí v hadrech, zapáchá a dětem ve škole krade jídlo, jeho okolí vůči němu dlouho zůstává odmítavé a lhostejné... Kniha vypovídá nejen o hrůzné situaci jednoho dítěte, ale i o jeho vůli přežít. 


Rostislav Honus
Kdo jsem a co tady dělám?
Průvodce praktickou sebezkušeností
Portál, 2023
Brož., 160 s., 299 Kč

Předkládaná kniha nabízí praktické techniky, které pomáhají strukturovaně přemýšlet o důležitých otázkách vašeho života. Seznámí vás také s praktickými myšlenkami existenciální filozofie a psychologie, jak jsou reprezentovány zejména přístupem Irvina D. Yaloma a Viktora E. Frankla. Kniha je určena pro všechny zájemce o sebepoznání i pro psychology, kouče, lektory, terapeuty či sociální pracovníky. 


Jarmila Heissigerová a kol.
Oftalmologie, 3. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2023, 408 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-769-3
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace, která významně ovlivnila současnou českou oftalmologii. Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání a zapamatování potřebných informací. V čele autorského kolektivu stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii. Podobně přehledně je pojata také terapie, od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu.


Pavel Řehulka
Migréna - Moderní diagnostika a léčba
Maxdorf 2023, 204 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-761-7
Cena: 495 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, zátěž ze symptomů migrény se pochopitelně násobí u pacientů s vysokou frekvencí záchvatů a vede k celkovému snížení kvality života. Jednoroční prevalence migrény dosahuje až 15 % celkové populace a dosahuje svého maxima v období produktivního věku. Ačkoliv patofyziologie tohoto onemocnění není zcela objasněna, některé neurobiologické mechanismy jsou dostatečně známé a našly již své terapeutické využití, a to jak v akutní, tak preventivní léčbě. Důvodem k optimismu je vývoj nových léčiv a s nimi související vlna zájmu o tuto oblast medicíny.

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., je přední český specialista v oblasti migrény, působí v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně.


Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Třetí zářijovou sobotu si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. Slaví se ve více než 50 zemích na všech kontinentech jako poděkování všem dárcům krvetvorných buněk. Český červený kříž oceňuje humánní přístup a obětavost těch, kteří darovali krvetvorné buňky za účelem záchrany zdraví či života, a letos počtvrté předal 43 dárcům Plaketu prof. Haška – významného českého imunologa, který svými mezinárodně uznávanými objevy vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně. Slavnostní oceňování se odehrálo 16. září v prostorách Kaiserštejnského paláce.

NOVÁ ŘEDITELKA SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povede Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., která vystřídá dosavadní ředitelku Mgr. Irenu Storovou, MHA. 19. 9. 2023 to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Podrazilovou vybral do čela ústavu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na základě výsledků výběrového řízení. Podrazilová je předsedkyní lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, kde měla na starost agendu lékové politiky. V minulosti v SÚKL působila na postu ředitelky sekce cen a úhrad. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se především na dostupnost léků.

VII. 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONAL

6. 9. 2023 odstartoval další 3D online kongres, tentokrát z Polska. 30denní kongres je určen lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. Na programu budou mj. témata: management v lékárně, novinky v antibiotické terapii, nedostatek léků v lékárnách, ovlivnění mikrobiomu pomocí fytoterapie, cévní věk nebo historie polských lékáren. K vidění bude srdce ve virtuální místnosti a na své expozice zvou kongresoví partneři. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů. Registrujte se na www.healthcomm.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie