Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyLIDÉ S EPILEPSIÍ SE ČASTĚJI ROZVÁDĚJÍEpilepsie patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Celosvětově jí trpí více jak 50 milionů lidí, v Evropě přes 6 milionů a v ČR přibližně 80 tisíc. Charakterizují ji opakované epileptické záchvaty různé podoby a intenzity. Ke stanovení diagnózy zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů. V současné době lékaři při správné a včasné diagnostice a farmakologické léčbě dostanou nemoc pod kontrolu až u 80 % pacientů.

Jde o chronické onemocnění mozku, které se projevuje zejména spontánními záchvaty s nebo bez poruchy vědomí. Záchvaty, které se vyskytují při epilepsii, jsou způsobeny náhlým zvýšením elektrické aktivity mezi mozkovými neurony. Je to tedy stav, který je ovlivňován elektrickou aktivitou mozku. Tato abnormální elektrická aktivita mozku je přenášena do těla jako nesprávný signál, a to vede ke vzniku abnormální svalové aktivity, dýchání atd. Záchvaty se mohou projevovat mírně, například pouhým zahleděním, brněním končetin apod. Mají ale také podobu s výpadky paměti, křečemi končetin a se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku.

V mnoha případech není jasné, proč má člověk epilepsii. Může to být způsobeno například genetickou predispozicí - asi každý třetí člověk s epilepsií má člena rodiny, který ji má též. 

....................

Známými spouštěči epileptických záchvatů jsou:

o   poškození mozku, například způsobené mozkovou příhodou, poraněním hlavy, nádorem nebo infekcí

o   užívání drog nebo alkoholu

o   nedostatek kyslíku při porodu

o   problémy s vývojem mozku v děloze

o   Alzheimerova choroba

o   elektrický proud, elektrošok, změny teploty, přehřátí, blikající světla, počítačové hry

o   nedostatek spánku, poruchy spánku, stres, zvýšená teplota, hormonální změny

Více informací o nemoci je k dispozici na UCBCares pro Epilepsii.

....................

EPILEPSIE A PARTNERSKÉ VZTAHY

Společenské stigma provází lidi s epilepsií často od útlého dětství. Kvůli nízkému sebevědomí a nepochopení okolí tak mohou mít problém s navázáním partnerských vztahů. Podle brazilské studie „Rodinný stav pacientů s epilepsií: Faktory a kvalita života" čelí lidé s epilepsií dokonce vyššímu riziku rozpadu manželství než zdraví jedinci. Podle lékařů lze však nepochybně vést kvalitní partnerský život i s epilepsií. Důležitá je podle nich otevřená komunikace a boření mýtů spojených s nemocí.

Na problém upozorňují odborníci u příležitosti Národního dne epilepsie, který tradičně připadá na 30. září.

„Je vědecky prokázáno, že naši pacienti čelí v partnerském životě více problémům než běžná populace. Pro teenagery je těžké seznamovat se a mluvit o nemoci s partnerem. Měla jsem dokonce pacientku, která odmítala slovo epilepsie vůbec vyslovit a říct o ní svým nejbližším," popisuje MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop, platformy, která přináší informace pro lidi s epilepsií i jejich blízké. Podle MUDr. Zárubové koluje ve společnosti o epilepsii stále mnoho mýtů, což pacientům budování vztahů ztěžuje.

O své nemoci se naučil otevřeně mluvit analytik Aleš, u něhož lékaři odhalili epilepsii v 15 letech. „Za nemoc jsem se nejdříve styděl a nechtěl jsem, aby o ní někdo věděl. V navazování partnerských vztahů mě ale nelimitovala. Přítelkyním jsem vždy o epilepsii řekl a žádná s tím neměla problém. Je dobré, pokud člověk dokáže o své nemoci mluvit, ale v mém případě to nebylo hned," vysvětluje. Současná partnerka, s níž má dvě děti, zažila jeho epileptický záchvat hned v počátku vztahu, a to dokonce při sexu. Situaci zvládla dobře a partneři jsou spolu již 14 let.

Podle lékařů nebývá záchvat při pohlavním styku běžný a pacienti z něj nemusí mít obavu. „Existují záchvaty spouštěné orgasmem, ale není to příliš časté. Větším problémem je úzkost, že by něco takového mohlo nastat," vysvětluje MUDr. Zárubová.

Právě úzkost a nejistota v intimním životě může být podle brazilských vědců jednou z příčin, proč manželství nemocných s epilepsií končí častěji rozvodem.

Odborníci z Národního centra pro epilepsii v Norsku zase zjistili, že ženy a muži s epilepsií mají oproti zdravé populaci více sexuálních problémů, například se sníženým libidem. Na vině mohou být podle specialistů některé léky na epilepsii. „Jakýkoli problém je nutné konzultovat s neurologem, který může pacientovi léčbu upravit. Většinu obtíží lze v dnešní době řešit," říká MUDr. Zárubová. 

BÝT ŽENOU S EPILEPSIÍ

Podobně by ženy měly s neurologem konzultovat výběr vhodné ochrany proti početí. Některé léky na epilepsii totiž mohou snižovat účinnost hormonální antikoncepce, nebo naopak antikoncepce může ovlivňovat léčbu epilepsie. Tématům antikoncepce u žen a dívek s epilepsií se věnuje internetová platforma Ženy a epilepsie.

....................

Pro každou ženu a dívku s epilepsií v plodném věku je důležité:

  • vyhnout se antikoncepci, která může snižovat koncentraci antiepileptik vkrvi, a tím způsobit tzv. průlomové záchvaty, nebo při použití takové kontracepce je důležité upravit dávky protizáchvatové medikace
  • vědět, že některé léky proti záchvatům (tzv. induktory jaterních enzymů) mohou snižovat účinnost hormonální antikoncepce a tím zvyšovat riziko neplánovaného těhotenství - v takové situaci je nutné zvážit jiné formy prevence početí (např. nitroděložní tělísko)
  • vědět, že pro ženy ve fertilním věku, které užívají léčivé přípravky s obsahem valproátu, je ochrana před otěhotněním klíčová.

Zdroj: Ženy a epilepsie

....................

 

KDYŽ EPILEPTICI POMÁHAJÍ

Lidem s epilepsií a jejich blízkým dodává sílu zvládat náročné životní situace také Společnost E/ Czech Epilepsy Association, z. s. Zlepšuje jejich postavení a roli ve společnosti a snaží se snižovat předsudky a stigmatizaci lidí s tímto nemocněním. Pořádá online setkání vedená psychologem pro lidi s epilepsií a jejich blízké, kteří mají chuť sdílet své zkušenosti spojené s nemocí. Připravuje besedy na téma života s epilepsií, nebo jak pomoci někomu, kdo má epileptický záchvat. Společnost E provozuje sociální podnik Aranžérie - květinovou dílnu, ve které zaměstnává osoby s epilepsií nebo pečující o epileptiky či znevýhodněné osoby. Jejich květiny ozdobily Národní divadlo, Žofín nebo Státní operu. V době lockdownu založili e-shop s rozesílkou květinových zásilek po celé ČR. Krásný dobročinný projekt "Kytka pro babi a dědu" potěší seniory v domovech s pečovatelskou službou.

Zdroj: Tisková zpráva „Lidé s epilepsií se rozvádějí častěji než zdraví lidé", MaVe PR (26. 9. 2022)

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY