Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyMLADÍ LIDÉ S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI MAJÍ VYŠŠÍ RIZIKO INFARKTUDospělí ve věku 20 a 30 let s duševními poruchami mají až trojnásobně zvýšenou pravděpodobnost srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. K tomuto zjištění došla studie na více než 6,5 milionech jedinců, která byla v květnu zveřejněna v European Journal of Preventive Cardiology, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC).1

Každý osmý z účastníků studie měl nějaký druh duševní choroby včetně deprese, úzkosti a nespavosti.

"Psychické problémy byly běžné u mladých dospělých a měly silné vazby s kardiovaskulárním zdravím," řekl autor studie, profesor Eue-Keun Choi ze Soul National University College of Medicine v Korejské republice. 

.....................

Fyziologické mechanismy spojující duševní poruchy s KVO zahrnují autonomní a neuroendokrinní dysbalanci, zhoršenou vazodilataci, hyperkoagulační stavy a záněty.

Akutní stres je také častým spouštěčem kardiovaskulárních příhod.

.....................

 

Studie zkoumala souvislost mezi duševními poruchami u dospělých ve věku 20 až 39 let a riziky rozvoje infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhody. Využívala databázi korejské národní zdravotní pojišťovny (NHIS), která pokrývá celou populaci země. Do studie bylo zahrnuto celkem 6 557 727 jedinců ve věku 20 až 39 let, kteří v letech 2009 až 2012 podstoupili zdravotní vyšetření a neměli v anamnéze infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. Průměrný věk byl 31 let a více než polovina (58 %) účastníků byla 30 let nebo starší.

Asi 856 927 (13,1 %) účastníků mělo alespoň jednu duševní poruchu. Mezi osobami s duševními poruchami měla téměř polovina (47,9 %) úzkost, více než 21 % mělo depresi a jeden z pěti (20,0 %) účastníků trpěl nespavostí. Více než jedna čtvrtina (27,9 %) účastníků s duševními problémy měla somatoformní poruchu, zatímco 2,7 % mělo poruchu užívání návykových látek, 1,3 % mělo bipolární poruchu, 0,9 % mělo schizofrenii, 0,9 % mělo poruchu příjmu potravy, 0,7 % mělo poruchu osobnosti a 0,4 % mělo posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD).

Účastníci byli do prosince 2018 sledováni kvůli nově vzniklému infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě. Během střední doby sledování 7,6 roku došlo k 16 133 infarktům myokardu a 10 509 cévním mozkovým příhodám.2 

Účastníci s jakoukoli duševní poruchou měli o 58 % vyšší pravděpodobnost infarktu myokardu a o 42 % vyšší riziko mrtvice ve srovnání s těmi, kteří duševní poruchu neměli. Riziko infarktu myokardu bylo zvýšeno u všech studovaných duševních poruch, s rozsahem 1,49 až 3,13krát. 

Podíváme-li se na každý stav zvlášť, ve srovnání s účastníky bez duševní poruchy bylo riziko infarktu myokardu 3,13krát vyšší u pacientů s PTSD, 2,6krát vyšší u schizofrenie, 2,47krát vyšší u poruchy užívání návykových látek, 2,4krát vyšší u bipolární poruchy, 2,3 krát vyšší u poruchy osobnosti, 1,97krát vyšší u poruch příjmu potravy, 1,73krát vyšší u nespavosti, 1,72krát vyšší u deprese, 1,53krát vyšší u úzkosti a 1,49krát vyšší u somatoformní poruchy.

Riziko cévní mozkové příhody bylo zvýšené u všech problémů duševního zdraví kromě PTSD a poruch příjmu potravy, s poměry rizik v rozmezí od 1,25 do 3,06. Poměr rizik pro každý stav byl 3,06 pro poruchu osobnosti, 2,95 pro schizofrenii, 2,64 pro bipolární poruchu, 2,44 pro poruchu užívání návykových látek, 1,60 pro depresi, 1,45 pro nespavost, 1,38 pro úzkost a 1,25 pro somatoformní poruchu.

Autoři také analyzovali asociace podle věku a pohlaví. Deprese, úzkost, schizofrenie a porucha osobnosti byly spojeny s vyšším rizikem infarktu myokardu u účastníků ve věku 20 let ve srovnání s těmi ve věku 30 let. Navíc deprese a nespavost byly spojeny s vyšším rizikem srdečního infarktu a mrtvice u žen než u mužů.

Autor studie, Dr. Chan Soon Park z Národní univerzitní nemocnice v Soulu v Korejské republice, řekl: „Je známo, že pacienti s duševními problémy mají kratší očekávanou délku života než běžná populace, přičemž většina úmrtí je způsobena fyzickými nemocemi. Naše studie ukazuje, že značný počet mladých dospělých má alespoň jeden problém s duševním zdravím, který je může predisponovat k infarktu a mrtvici. Budoucí výzkum by měl prozkoumat kardiovaskulární přínosy zvládání psychologických problémů a sledování zdraví srdce u této zranitelné skupiny."

Zdroj: escardio.org

Reference a poznámky:
1. Park CS, Choi EK, Han KD, et al. Zvýšené kardiovaskulární příhody u mladých pacientů s duševními poruchami: celostátní kohortová studie. European Journal of Preventive. Cardiology 2023. doi:10.1093/eurjpc/zwad102.
2. Infarkt myokardu a mrtvice během prvního roku po zdravotní prohlídce byly vyloučeny kvůli možnosti, že asymptomatické kardiovaskulární onemocnění bylo přítomno před zařazením do studie, ale bylo diagnostikováno až poté.

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie