Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySUPERSCHOPNOSTI DÍKY BILIRUBINULepší imunita, nižší riziko rozvoje cukrovky, rakoviny, nemocí srdce, dokonce některých autoimunitních onemocnění nebo také menší pravděpodobnost nadváhy či obezity - to jsou některé ze „superschopností", kterými jsou obdařeni lidé s tzv. Gilbertovým syndromem.

Nedávná česká studie1 odhalila, že mezi elitními sportovci je jeho výskyt Gilbertova syndromu v porovnání s běžnou populací více než dvojnásobný. Gilbertův syndrom je porucha, pro kterou jsou typické právě vysoké hodnoty žlučového barviva bilirubinu v krvi. Tato porucha metabolismu bilirubinu se projevuje občasným zežloutnutím očního bělma nebo kůže. Není však nijak nebezpečná a nevyžaduje léčbu. První projevy většinou přicházejí ve věku 15-30 let a častěji se objevují u chlapců. Podle posledních statistik žije v České republice s touto poruchou metabolismu bilirubinu, která není spojena s žádnými dalšími známkami jaterního onemocnění, 12,6 % mužů a 6,7 % žen. 

Vyšší hodnoty, vyšší výkony

Jak ukázala studie českých expertů publikovaná v časopise Sport Medicine1, vysoký podíl lidí s Gilbertovým syndromem je mezi elitními sportovci. Nejvíce zástupců měly tzv. vytrvalostní sporty jako atletika, cyklistika nebo běh na lyžích.

 „Do výzkumu se zapojilo celkem 536 vrcholových sportovců s různým zaměřením - od atletiky, juda, plavání, biatlonu a lyžování až po basketbal nebo volejbal. Mezi nimi bylo 13,3 % žen s Gilbertovým syndromem a celkem 27,7 % mužů se stejnou diagnózou. Zjistili jsme, že ve srovnání s běžnou českou populací mají sportovci obecně vyšší hodnoty sérového bilirubinu," popisuje jeden z autorů a zároveň vedoucí Hepatologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky na 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.


Silný antioxidant 

Jedním z důvodů, proč je s Gilbertovým syndromem spojeno tolik zdravotních výhod, je funkce bilirubinu coby velmi silného antioxidantu - je přibližně 30× účinnější než vitamin E. Lidé s touto poruchou mají hodnoty bilirubinu až 5× vyšší než ostatní, a mají tak podstatně větší antioxidační kapacitu. 

.........................................................................

V běžné populaci jsou koncentrace sérového bilirubinu mezi 5 a 17 μmol/l obecně považovány za fyziologické rozmezí. Mírné zvýšení systémových koncentrací bilirubinu poskytuje podstatnou ochranu proti mnoha civilizačním chorobám. Sportovci mají výrazně vyšší koncentrace sérového bilirubinu, nejsilnější endogenní antioxidační látky. Současně je prevalence GS syndromu také mnohem vyšší u elitních sportovců, což naznačuje, že mírné zvýšení sérového bilirubinu může predisponovat k lepšímu sportovnímu výkonu.1

........................................................................

 „Antioxidanty jsou pro lidský organismus velmi žádoucí, chrání nás před oxidačním stresem, který je příčinou řady civilizačních a chronických onemocnění, jako je například ateroskleróza nebo některá srdeční onemocnění. Nejde však o jediný faktor, který ovlivňuje rozvoj těchto chorob. Ani lidem s Gilbertovým syndromem se proto tyto nemoci úplně nevyhýbají," upozorňuje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

Kromě antioxidační funkce má bilirubin také výrazné imunosupresivní a protizánětlivé účinky. Lidi s Gilbertovým syndromem proto méně často postihují některá autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, lupénka nebo Crohnova nemoc.

„Podle studií existuje také negativní vztah mezi hodnotou bilirubinu a některými nádory. Asi nejvíc patrné je to u kolorektálního karcinomu. Jedinci s Gilbertovým syndromem mají 4× nižší riziko, že tímto typem rakoviny onemocní. Podobná data máme také pro karcinom plic," doplňuje prof. Vítek. 

Jaterní testy napoví

Lékaři upozorňují, že zvýšené hodnoty bilirubinu je třeba vždy sledovat v souvislostech. Mohou totiž signalizovat autoimunitní onemocnění jater, žloutenku, hemolytickou anemii nebo například cirhózu jater. Pokud má tedy pacient zvýšený bilirubin, je vždy namístě provést také jaterní testy.

.......................................................................................

Vyšší hladina bilirubinu se označuje jako Hyperbilirubinemie.

Mírné zvýšení bilirubinu může být způsobeno mimo jiné:

  • zvýšeným rozkladem červených krvinek
  • Gilbertovým syndromem označovaným také jako benigní hyperbilirubinemie
  • žloutenkou s vzestupem bilirubinu v séru pacienta, hlavně konjugovaného typu
  • léky (zejména antipsychotika, některé pohlavní hormony aj.)
  • chemoterapií

..........................................................................................

Ani Gilbertův syndrom není spojen jen se samými pozitivy. Lidé s touto poruchou trpí častěji na žlučové kameny a nefungují u nich správně některé léčivé přípravky, jež se používají při léčbě kolorektálního karcinomu nebo AIDS.

Zdroj: Tisková zpráva MaVe PR

Literatura:
1. Woronyczová, J., Nováková, M., Leníček, M. et al. Koncentrace bilirubinu v séru a prevalence Gilbertova syndromu u elitních sportovců. Sport Med: 8, 84 (2022). https://doi.org/10.1186/s40798-022-00463-6


Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie