Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnySUPERSCHOPNOSTI DÍKY BILIRUBINULepší imunita, nižší riziko rozvoje cukrovky, rakoviny, nemocí srdce, dokonce některých autoimunitních onemocnění nebo také menší pravděpodobnost nadváhy či obezity - to jsou některé ze „superschopností", kterými jsou obdařeni lidé s tzv. Gilbertovým syndromem.

Nedávná česká studie1 odhalila, že mezi elitními sportovci je jeho výskyt Gilbertova syndromu v porovnání s běžnou populací více než dvojnásobný. Gilbertův syndrom je porucha, pro kterou jsou typické právě vysoké hodnoty žlučového barviva bilirubinu v krvi. Tato porucha metabolismu bilirubinu se projevuje občasným zežloutnutím očního bělma nebo kůže. Není však nijak nebezpečná a nevyžaduje léčbu. První projevy většinou přicházejí ve věku 15-30 let a častěji se objevují u chlapců. Podle posledních statistik žije v České republice s touto poruchou metabolismu bilirubinu, která není spojena s žádnými dalšími známkami jaterního onemocnění, 12,6 % mužů a 6,7 % žen. 

Vyšší hodnoty, vyšší výkony

Jak ukázala studie českých expertů publikovaná v časopise Sport Medicine1, vysoký podíl lidí s Gilbertovým syndromem je mezi elitními sportovci. Nejvíce zástupců měly tzv. vytrvalostní sporty jako atletika, cyklistika nebo běh na lyžích.

 „Do výzkumu se zapojilo celkem 536 vrcholových sportovců s různým zaměřením - od atletiky, juda, plavání, biatlonu a lyžování až po basketbal nebo volejbal. Mezi nimi bylo 13,3 % žen s Gilbertovým syndromem a celkem 27,7 % mužů se stejnou diagnózou. Zjistili jsme, že ve srovnání s běžnou českou populací mají sportovci obecně vyšší hodnoty sérového bilirubinu," popisuje jeden z autorů a zároveň vedoucí Hepatologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky na 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.


Silný antioxidant 

Jedním z důvodů, proč je s Gilbertovým syndromem spojeno tolik zdravotních výhod, je funkce bilirubinu coby velmi silného antioxidantu - je přibližně 30× účinnější než vitamin E. Lidé s touto poruchou mají hodnoty bilirubinu až 5× vyšší než ostatní, a mají tak podstatně větší antioxidační kapacitu. 

.........................................................................

V běžné populaci jsou koncentrace sérového bilirubinu mezi 5 a 17 μmol/l obecně považovány za fyziologické rozmezí. Mírné zvýšení systémových koncentrací bilirubinu poskytuje podstatnou ochranu proti mnoha civilizačním chorobám. Sportovci mají výrazně vyšší koncentrace sérového bilirubinu, nejsilnější endogenní antioxidační látky. Současně je prevalence GS syndromu také mnohem vyšší u elitních sportovců, což naznačuje, že mírné zvýšení sérového bilirubinu může predisponovat k lepšímu sportovnímu výkonu.1

........................................................................

 „Antioxidanty jsou pro lidský organismus velmi žádoucí, chrání nás před oxidačním stresem, který je příčinou řady civilizačních a chronických onemocnění, jako je například ateroskleróza nebo některá srdeční onemocnění. Nejde však o jediný faktor, který ovlivňuje rozvoj těchto chorob. Ani lidem s Gilbertovým syndromem se proto tyto nemoci úplně nevyhýbají," upozorňuje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

Kromě antioxidační funkce má bilirubin také výrazné imunosupresivní a protizánětlivé účinky. Lidi s Gilbertovým syndromem proto méně často postihují některá autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, lupénka nebo Crohnova nemoc.

„Podle studií existuje také negativní vztah mezi hodnotou bilirubinu a některými nádory. Asi nejvíc patrné je to u kolorektálního karcinomu. Jedinci s Gilbertovým syndromem mají 4× nižší riziko, že tímto typem rakoviny onemocní. Podobná data máme také pro karcinom plic," doplňuje prof. Vítek. 

Jaterní testy napoví

Lékaři upozorňují, že zvýšené hodnoty bilirubinu je třeba vždy sledovat v souvislostech. Mohou totiž signalizovat autoimunitní onemocnění jater, žloutenku, hemolytickou anemii nebo například cirhózu jater. Pokud má tedy pacient zvýšený bilirubin, je vždy namístě provést také jaterní testy.

.......................................................................................

Vyšší hladina bilirubinu se označuje jako Hyperbilirubinemie.

Mírné zvýšení bilirubinu může být způsobeno mimo jiné:

  • zvýšeným rozkladem červených krvinek
  • Gilbertovým syndromem označovaným také jako benigní hyperbilirubinemie
  • žloutenkou s vzestupem bilirubinu v séru pacienta, hlavně konjugovaného typu
  • léky (zejména antipsychotika, některé pohlavní hormony aj.)
  • chemoterapií

..........................................................................................

Ani Gilbertův syndrom není spojen jen se samými pozitivy. Lidé s touto poruchou trpí častěji na žlučové kameny a nefungují u nich správně některé léčivé přípravky, jež se používají při léčbě kolorektálního karcinomu nebo AIDS.

Zdroj: Tisková zpráva MaVe PR

Literatura:
1. Woronyczová, J., Nováková, M., Leníček, M. et al. Koncentrace bilirubinu v séru a prevalence Gilbertova syndromu u elitních sportovců. Sport Med: 8, 84 (2022). https://doi.org/10.1186/s40798-022-00463-6


Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY