Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZAPÍJÍME LÉKY SPRÁVNĚ?O pitném režimu už víme snad všechno a svým prarodičům chystáme na dosah láhev s minerálkou, anebo jim význam konzumace dostatečného množství tekutin často připomínáme. Ovšem - všimli jste si, jak zapíjejí své léky?

Velké procento seniorů, ale i mladších věkových skupin trpí například hypertenzí a užívá léky. Je to nejčastější srdečně-cévní onemocnění s rizikem cévních mozkových příhod, infarktů a srdečních selhání. Ve věku od 25 do 64 let má vysoký tlak 40 procent osob, ve věku od 55 do 64 let je to už 72 procent mužů a 65 procent žen. 

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., z Kliniky kardiologie IKEM: „Většinou pacienti užívají kombinaci několika léků, ovšem hodnoty jejich tlaku někdy kolísají. Ve všech doporučeních zdůrazňujeme režimová opatření - nekouření, redukci váhy, omezení soli, alkoholu, živočišných tuků, jednoduchých cukrů a zdůrazňujeme význam pohybové aktivity. Musím ale říci, že neexistují žádná, zdánlivě banální doporučení - jak léky správně zapíjet."

Dodejme, že tento poslední problém se obecně týká zapíjeni všech léků. Pravidelný a dostatečný příjem vhodných tekutin významně podporuje všechny důležité funkce organismu a je prevencí řady i závažných nemocí. 

V lékárně, v šuplíku, dokonce v jícnu?

Pacienti dostávají od svého lékaře i v lékárně informaci, že léky na hypertenzi budou muset užívat pravidelně a už celý život. Takže do šuplíku nebo užívání jen tak někdy není správná volba a obrovské riziko vážných zdravotních komplikací.

Čím léky bezpečně zapít? 

Odborníci tvrdí, že ke správnému zapití léku potřebujeme 300 až 600 ml tekutiny, a toto množství většina pacientů nedodržuje. Nedůsledné zapíjení léků nebo dokonce polykání „nasucho" může vést k řadě zdravotních problémů a ke ztrátě účinnosti léčiv. Existují dokonce takoví ,experti´, kteří zapíjejí své léky pivem! Ideální je obyčejná voda nebo minerálka, ovocný nebo slabý černý čaj. 

Čím rozhodně ne?

Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka a členka Fóra zdravé výživy: „Léky by se nikdy neměly zapíjet alkoholem, protože mění jejich působení. Nebezpečné je to především při konzumaci léků proti depresi a nespavosti, ale i při užívání antibiotik, léků na alergie a ředění krve. Veřejnost lékárníci často informují o tom, kdy je velmi nežádoucí grepový džus - právě při užívání léků na hypertenzi, na snížení cholesterolu, proti alergiím nebo při užívání hormonálních antikoncepčních přípravků. Nápoji obsahujícími kofein se nesmějí zapíjet léky při astmatu, ale i antibiotika. Opatrně s třezalkovým čajem, jím raději nezapíjejte žádné medikamenty."

Zvyšují minerálky krevní tlak?

Studie měla za cíl mj. zjistit, zda dostatečné zapíjení léků zlepšuje jejich účinnost a jestli jejich zapíjení neslazenými středně mineralizovanými vodami nezvyšuje hodnoty krevního tlaku; část veřejnosti se totiž domnívá, že pití minerálek tyto hodnoty zvyšuje.

RNDr. Pavel Suchánek, výzkumný pracovník IKEM a člen Fóra zdravé výživy: „Studie prokázala, že i pravidelná konzumace středně mineralizovaných vod, které obsahují cenné látky jako hořčík a draslík, zcela jistě nevede ke zhoršení hypertenze. Dokonce se ukázalo, že u těch respondentů, kteří vypili všechny dodané minerálky, došlo dokonce (na hranici statistické významnosti) k poklesu systolického krevního tlaku. Pravidelná konzumace minerálek nevedla ani ke zvýšení objemu celkové tělesné vody nebo extracelulární vody, a dokonce došlo ke zlepšení jejich poměru." 

Doktor Suchánek se vyjadřoval ke studii „Vliv důsledného zapíjení léků a konzumace minerálek na pacienty s rezistentní hypertenzí", podpořené grantem AquaLife Institutu, která trvala 8 týdnů. Probíhala ve spolupráci se třemi praktickými lékaři v Praze a účastnilo se jí 47 respondentů s rezistentní hypertenzí, užívajících nejméně trojkombinaci léků včetně diuretik a s neuspokojivými hodnotami krevního tlaku (opakovaně nad 140/90 mm Hg).

.......................................................................

AquaLife Institute sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem.
Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim.
Podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.
Zapojuje se do vzdělávání veřejnosti a publikační činnosti.
Svými aktivitami se snaží zlepšit pitný režim, zdravotní stav a kvalitu života široké veřejnosti.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie