Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyOČI MAJÍ BÝT I BEZ EMOCÍ VLHKÉMgr. Kateřina Valentová

Slzy nejsou jen projevem emocí, ale především představují nezbytnou komponentu očního prostředí. Udržují rohovku vlhkou a hladkou, chrání oko před infekčními agens a látkami způsobujícími podráždění a v neposlední řadě pomáhají také zaostřovat světlo, čímž přispívají k jasnému vidění.

Fyziologicky se při každém mrknutí na povrchu rohovky rozprostře tenká vrstva slz, která se nazývá slzný film. Ten se skládá ze tří vrstev. V přímém kontaktu s rohovkou oka je vrstva mukózní, která zajišťuje propojení hydrofobního povrchu rohovky s vodnou vrstvou. Prostřední vodná vrstva je nejobjemnější a zajišťuje zvlhčování a výživu rohovky. Její povrch pak pokrývá zevní lipidová vrstva, která zajišťuje ochranu před vypařováním slzného filmu a tvoří hladký povrch oka.

V případě, že dojde k poškození slzného filmu, mohou se vyskytnout příznaky syndromu suchého oka. Ten je v dnešní době jedním z nejčetnějších očních onemocnění a projevuje se nejčastěji pálením, svěděním či pocitem písku v očích. Nemocní s poruchou vodné složky popisují zhoršující se příznaky v průběhu dne s vyvrcholením potíží ve večerních hodinách. Naopak pacienti s poruchou lipidové složky vnímají největší potíže ráno. 

Faktory moderního stylu života 

Na vzniku tohoto onemocnění se podílí celá řada faktorů, od patofyziologických stavů oka a přídatných žláz, přes faktory životního prostředí a vedlejší účinky některých užívaných léků, až po systémová onemocnění. Mnoho z vyvolávajících faktorů v dnešní době souvisí s moderním způsobem života. Může to být například celodenní práce na počítači nebo sledování digitálních obrazovek, kdy se snižuje frekvence mrkání, což vede ke zvýšenému odpařování i snížené produkci slz. Četnost mrkání však může klesat i v jiných situacích, kdy se člověk soustavně soustředí na určitou vzdálenost, například při řízení vozidla nebo čtení. Vliv na tento patofyziologický stav může mít také soustavný pobyt v klimatizovaných či uměle vytápěných prostorách, kde je nízká vlhkost vzduchu, vedoucí k urychlenému vypařování vodné složky slzného filmu a v neposlední řadě problémy také často trpí uživatelé kontaktních čoček, které brání rozprostření slzného filmu po celém povrchu oka. 

Očím je třeba vrátit slzy

Nejčastějším způsobem řešení tohoto zdravotního problému je substituce chybějící slzného filmu pomocí očních kapek či gelů, tzv. umělých slz. Jedním ze zástupců, které je možno při začínajících pocitech pálení a únavy očí doporučit, je zdravotnický prostředek VIZIK. Jedná se o kapky určené pro úlevu od příznaků suchých očí vyvolaných namáháním očí. Kapky vytváří na rohovce sterilní, viskoelastický ochranný film, čímž chrání a zvlhčují povrch oka. 

Kapky VIZIK jsou k dispozici ve dvou variantách, a to kapky zvlhčující s obsahem hyaluronanu sodného a kapky zklidňující s obsahem dexpanthenolu. Oba typy neobsahují antimikrobní látky, díky čemuž jsou vhodné pro dlouhodobé užívání i pro nositele kontaktních čoček. Navíc díky speciálnímu uzávěru si kapky zachovávají sterilitu až rok po jejich prvním otevření

................................................................................................................

Redakční poznámka: Zvlhčující kapky mělo možnost v průběhu měsíce září vyzkoušet v rámci testovací rubriky Na vlastní kůži sedm zdravotníků. Kapky dle jejich slov splnily očekávání na přípravek tohoto typu. Po aplikaci docházelo u testovatelů téměř k okamžité úlevě bez ovlivnění ostrosti vidění. Jediným úskalím může být komplikovanější aplikace kapek, která je dána právě speciálním uzávěrem, udržujícím sterilitu přípravku, a vyžaduje trochu cviku.

Kompletní hodnocení dobrovolníků, kteří kapky VIZIK vyzkoušeli „na vlastní oči", si můžete prohlédnout v článku Sedm statečných na Magazínu.

Součástí článku je firemní sdělení společnosti DR. THEISS CZ s.r.o.

Vizik OČNÍ KAPKY Zvlhčující s 0,015% hyaluronátem sodným a karbomerem je zdravotnický prostředek. Určený účel: vytvářejí sterilní, viskoelastický dlouho ulpívající a čirý ochranný film na rohovce, čímž chrání a zvlhčují povrch oka a činí ho kluzkým. Díky tomu působí na dlouhodobou úlevu při obtížích vznikajících v souvislosti s: mechanickým namáháním, např. při nošení tvrdých nebo měkkých kontaktních čoček nebo při diagnostických zákrocích na oku; stresujícími vlivy okolního prostředí, např. klimatizace, vítr, chlad, sucho nebo znečištění ovzduší, např. cigaretovým kouřem nebo namáháním očí, např. při práci u počítačových obrazovek, u mikroskopů a rovněž při dlouhých cestách autem. Použití: Speciální, sterilní systém vzduchového filtru lahvičky způsobuje, že po každém nakapání kapky musí uplynout několik vteřin bez tlaku na lahvičku, aby dovnitř mohlo opět vproudit dostatečné množství vzduchu. Kontaktní čočky nemusí být při aplikaci kapek vyjmuty. Složení: 1 ml obsahuje hyaluronát sodný 0,015 %, karbomer 981, glycerol, vodu na injekci. Velikosti balení: 1 x 10 ml. Opatření a upozornění: Nepoužívejte, pokud je lahvička nebo bezpečnostní kroužek poškozený; nedotýkejte se oka otvorem kapátka lahvičky; nepoužívejte při přecitlivělosti na některou ze složek pokud používáte také jiné oční kapky/masti, měl by být dodržen odstup použití 15 minut a Oční kapky Vizik Zvlhčující by pak měly být vždy podávány jako poslední; nepoužívejte na infikované nebo poraněné oči; po použití může být dočasně snížena zraková ostrost; v takovém případě neřiďte automobil ani neobsluhujte stroje a vyčkejte, dokud se neobnoví normální vidění; nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti; nepoužívejte déle než 12 měsíců od prvního otevření lahvičky. Skladování: Uchovávejte při 2 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Po použití lahvičku znovu uzavřete víčkem. Uchovávejte lahvičku v originální krabičce, aby byla chráněna před světlem. Výrobce: Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, 92551 Stulln, Německo. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0483. Datum revize textu: 04/2018.

Rozhovor s Mgr. Kateřinou Valentovou na téma „Syndrom suchého oka, proč vzniká a jak mu předcházet" můžete zhlédnout na educomm.cz

Sledujte ZDE

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY